Nuohous

Murupolku

Nuohous

Nuohous

Nuohousta koskeva sääntely on uudistunut. Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista.

Koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit.
Uudistus liittyi hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Nuohoojia: www.nuohoojat.fi

Hormisti Oy, p. 045 227 4007, samulikortelainen(at)hotmail.com
Nuohoojamestari Tenho Nissinen, p. 045 227 4007, (050 027 6284), tenho.nissinen(at)nuohoojat.fi
Nuohouspalvelu Heikki Turunen, p. 050 307 1151, hessu64(at)gmail.com

Omakotitalon omistajana tai haltijana vastaat siitä, että nuohous on järjestetty lain ja asetuksen vaatimalla tavalla. Vakituisessa käytössä olevan asunnon tulisijat tulee nuohota vuoden välein ja yksityisessä vapaa-ajankäytössä olevien rakennusten tulisijat tulee nuohota kolmen vuoden välein.

Jos vuokraat vapaa-ajan asuntoasi, täytyy tulisijat nuohota kerran vuodessa. Nuohouksen järjestämisestä vastaa kunkin alueen pelastustoimi. Pelastustoimi voi tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

  • Vakituisen asunnon tulisija tulee nuohota vuoden välein
  • Vapaa-ajan asunnon tulisija tulee nuohota kolmen vuoden välein

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein.