Juuan kunnan strategiat

Kuntalain mukaan valtuuston on laadittava strategia kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Jokainen kunta laatii strategian aina omien tarpeidensa mukaiseksi. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilasta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja sen tulee huomioida näiden vaikutukset kunnan tehtävien toteuttamiseen. On myös määriteltävä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana.

Kuntastrategia, kvalt 4.12.2017

Strategian tarkastus 2018, taulukot


Muita strategioita:

Kiinteistöstrategia

Liikuntastrategia

Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »