Maa-aineslupa

 

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Luvalla säännöstellään maa-aineksen ottoa niin, ettei se turmele luonnon kauneusarvoja, maisemakuvaa erikoisia luonnonesiintymiä tai luonnon olosuhteita. Lisäksi jälkihoitotyöt määritellään luvan yhteydessä.

Maa-ainesluvat myöntää rakennustarkastaja. Hakemuskaavakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta. Hakemuksesta on kuulutettava 30 päivää ja varattava rajanaapureille tilaisuus tulla kuulluksi.

Hakemukseen on liitettävä

  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Kartta
  • Ottamissuunnitelma
  • Muut tarvittavat selvitykset

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto