Poikolan koulun järjestyssäännöt

Murupolku

Poikolan koulun järjestyssäännöt

 

Poikolan järjestyssäännöt ja käyttäytymisodotus

Päivitetty 8/2018.

 

 • Järjestyssääntöjen tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö sekä turvata työrauha
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä.
 • Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää oppilaiden yhdenvertaista kohtelua kaikissa tilanteissa.

 

KOULUSSA:

 1. Teen parhaani viihtyisyyden ja koulurauhan saavuttamiseksi koulussamme.

 2. Huoltajani ilmoittaa poissaolostani viipymättä luokanvalvojalleni joko Wilman kautta tai puhelimitse.

 3. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon (enintään 5 päivää) huoltaja pyytää luvan luokanvalvojalta ja pidempään poissaoloon rehtorilta. Sovin korvaavista tehtävistä etukäteen opettajieni kanssa.

 4. Käyttäydyn kunnioittavasti muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa kohtaan. Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti ja olen rehellinen. Kielenkäyttöni on asiallista kaikkia kohtaan.

 5. En kiusaa enkä salli kiusaamista. Kerron opettajalle, jos näen tai kuulen kiusaamisesta, vaikka se ei koskisikaan itseäni.

 6. Suhtaudun kunnioittavasti toisten oppilaiden omaisuuteen, enkä koske toisten tavaroihin ilman lupaa.

 7. Jos kuulen oppilasta tai koulua kohtaan kohdistuvasta uhasta tai vahingonteosta ilmoitan siitä viipymättä opettajille.

 8. En tuo kouluun enkä käytä tupakkaa, tupakan kaltaisia tuotteita, nuuskaa tai muita päihteitä.

 9. En tuo kouluun teräaseita tai muita vaarallisia tai laissa kiellettyjä esineitä. Olen tietoinen, että opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa vaaralliset esineet haltuunsa.

 10. En kuvaa koulussa ilman henkilökunnan lupaa.

 

RUOKALASSA:

 1. Ruokalaan tultaessa jätän ulkovaatteet naulakkoon.
 2. Otan ruokaa sen verran, kun aion syödä. Noudatan myös keittiön annosteluohjetta. Tarvittaessa haen lisää, mutta en hamstraa etukäteen.
 3. Keskustelen pöytätovereideni kanssa maltillisesti ja asiallista kieltä käyttäen.
 4. En käytä ruokalassa kännykkää.
 5. Syötyäni vien käyttämäni astiat tiskikoreihin ja poistun viettämään aikaani välituntialueelle.

 

OPPITUNNEILLA:

 1. Saavun oppitunneille ajoissa tarvittavat työvälineet mukanani.

 2. Jätän ulkovaatteet ja kengät niille varatuille paikoille.

 3. Keskityn opiskeluun ja annan työskentelyrauhan myös muille.

 4. Noudatan saamiani ohjeita.

 5. Olen erityisen huolellinen turvallisuusmääräysten kanssa laboratorioluokassa, kuvataideluokassa, käsitöissä ja kotitalousluokassa.

 6. Otan huomioon sen, että opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppitunnin ajaksi opetusta häiritsevät esineet, mikäli en noudata opettajan pyyntöä olla käyttämättä niitä.

 7. Suhtaudun luokkatovereihin työkavereina, joiden kanssa opettelen tekemään yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa ja erilaisissa tilanteissa.

 8. En syö enkä juo oppitunnin aikana.

 9. Siivoan jälkeni oppitunnin päätteeksi.

 

VÄLITUNNEILLA:

 1. Välitunti on tarkoitettu virkistäytymiseen, kavereiden tapaamiseen ja työpisteen vaihtamiseen (ei kännykän viihdekäyttöön). Välitunneilla poistutaan luokista ja välitunnit vietetään ulkona. Jos tuntini jatkuu lukiolla, odotan välituntialueella ennen lukiolle siirtymistä.

 2. Otan huomioon opiskelutoverit tasapuolisesti, en omalla toiminnallani edistä syrjimistä tai pahan puhumista.

 3. Pelejä pelattaessa annan vuoron myös toisille. Noudatan liikuntapuiston laitteiden käyttöohjeita.

 4. Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana kuin erillisellä luvalla. Huoltaja pyytää luvan Wilmassa luokanvalvojalta kullekin poistumistarpeelle erikseen.

 

PYÖRÄT JA MOPOT:

 1. Säilytän kulkupelini niille varatuilla paikoilla lukittuna.
 2. En koske toisten pyöriin tai mopoihin, enkä varsinkaan ota niitä lainaksi ilman omistajan lupaa.
 3. Käytän kulkuvälineitä vain koulumatkojen kulkemiseen, en käytä niitä välitunnilla.

 

KOULUN OMAISUUS:

 1. Käytän annettuja työvälineitä (esim. tietokone, laboratorio-välineet, kotitalousvälineet, soittimet, työkalut, liikuntavälineet) huolellisesti ja vain niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
 2. Olen vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen, jos huolimattomuuttani tai tahallisesti rikon koulun omaisuutta.

 

MIKÄLI RIKON EDELLÄ MAINITTUJA SÄÄNTÖJÄ:

 1. Opettajalla on oikeus määrätä minut kasvatuskeskusteluun enintään kahdeksi tunniksi koulun jälkeen tai välitunnin aikana. Kasvatuskeskustelu tallennetaan lomakkeelle, jota säilytetään koulun arkistossa ja keskustelusta informoidaan myös kotia.

 

Tyypillisiä kasvatuskeskusteluun tulevia asioita ovat:

 • Toistuva oppituntien häirintä, kotitehtävien laiminlyönti tai koulutehtävien unohtaminen
 • Tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan, epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö
 • Luvaton koulualueelta poistuminen
 • Luvaton poissaolo oppitunneilta
 • Toistuva myöhästyminen oppitunneilta (5 krt).

Jos kyseessä oleva rike on vakava, siitä voi seurata suoraan kurinpidollinen menettely.

Kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto ei vapauta vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Vakavia rikkeitä ovat esim.

 • Väkivaltainen käytös

 • Lunttaaminen tai väärentäminen

 • Toisen omaisuuden varastaminen tai vahingoittaminen/turmeleminen

 • Tupakointi

 1. Mikäli kasvatuskeskustelun jälkeenkin jatkan sääntöjen rikkomista, minut voidaan määrätä enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon.

 2. Mikäli jälki-istuntojen jälkeenkin jatkan sääntöjen rikkomista, rehtori antaa minulle kirjallisen varoituksen.

 3. Mikäli kirjallinen varoituskaan ei tehoa, niin monijäseninen toimielin voi päättää minun määräaikaisesta erottamisestani.

 

Näissä säännöissä on huomioitu perusopetuslakiin vuoden 2014 alusta tulleet ns. työrauhalain tuomat muutokset. Järjestyssäännöt on tehty yhdessä oppilaskunnan hallituksen sekä suunnitteluryhmän kanssa.

 

Sisältöjulkaisija