Teknisen henkilökunta alasivu

Murupolku

Teknisen palvelualueen henkilökunta ja vastuualueet

 

Teknisen palvelualueen henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi

 

Tekninen johtaja
Timo Möttönen 040 104 2601

 • Teknisen alueen hallinnollinen johtaminen
 • Kaavoitus
 • Tonttimyynti

 

Kiinteistö- ja aluepäällikkö
Kati Heinonen 040 104 2602

 • Kunnan omistamien rakennuskiinteistöjen ylläpidon hallinnointi- ja rakennuttamistehtävät
 • Kunnan konekeskuksen ylläpito- ja hallinnointitehtävät
 • Kadut ja kevyen liikenteen väylät
 • Puistot
 • Tori
 • Kunnan venerannat ja uimarannat
 • Ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitit
 • Vesihuoltolaitos: talousvesi ja jätevesi

 

Rakennustarkastaja
Jarmo Kallinen 040 104 2620 

 • Rakennuslupa-asiat
 • Ympäristöasiat
 • Tonttien ja katujen puut
 • Maa-ainesluvat
 • Osoiteasiat
 • Yksityistiet, neuvonta ja asetukset

 

 

Osastosihteeri
Sari Halonen 040 104 2611

 • Teknisen toimistotyöt
 • Autolämmitys– ja venepaikat

 

Lupasihteeri 
Marko Ärväs 040 104 2621

 • Rakennus-, ympäristö- ja maa-ainesluvat
 • Kaavoitus
 • Tontit
 • Osoitteet
 • Yksityistiet

 

Työnjohtaja 
Toni Halonen 040 104 2642 

Päivystävä kiinteistönhoitaja
040 104 2777

Kiinteistönhoitaja
Teemu Patrikainen 040 104 2633

Kiinteistönhoitaja
Ari Turunen 040 104 2634

Kiinteistönhoitaja
Seppo Naakka 040 104 2645

Metsäasiantuntija
Janne Pehkonen 050 479 9445

Kirvesmies
Timo Gröhn 040 104 2639

Rakennusammattimies
Mika Tarvainen 040 104 2647

Erikoisammattimies
Kari Huuhtanen 040 104 2635

Maanrakennusammattimies, varahlö jätevedenpuhdistamo
Marko Heikkinen 040 104 2638

Maanrakennusammattimies
Seppo Tanskanen 040 104 2632

Kuorma-auton kuljettaja
Tomi Malja 040 104 2026

Jätevedenpuhdistamon hoitaja
Petri Möttönen 040 104 2637

Vesilaitoksen hoitaja, kiinteistönhoitaja
Joakim Jäntti 050 475 7805

Liikuntapaikkojen hoitaja
Antero Katalkin 050 452 8320

 

Yhteystiedot puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Satu Hyvärinen 040 104 2416

Siivoustyön ohjaaja
Kati Blomberg p. 040 104 2418

 • Kunnantalon kahvio ja siivous - Susanna Pennanen  040 104 2417
 • Päiväkotien siivous - Irma Arola 050 599 1415
 • Poikolan koulun siivous - Kirsi Huttunen 040 104 2420
 • Lukio, liikuntahalli siivous - Marja-Leena Vepsäläinen 040 104 2422

 

 

Palautetta kuntaan