Tilinpäätökset, talousarviot, pääkuva

Murupolku

Talousarviot, tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus jne

Kunnan talousarviot ja -suunnitelmat 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 

 

TALOUSARVIOT

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Talousarvio 2020 ja käyttösuunnitelma 2021 - 2022
Talousarvio 2019 ja käyttösuunnitelma 2020 - 2021
Talousarvio 2018 ja käyttösuunnitelma 2019 - 2020
Talousarvio 2017 ja käyttösuunnitelma 2018 - 2019

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.


TILINPÄÄTÖKSET

Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2014

Valtuusto on valinnut (4.4.2022 § 6) hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Juuan kunnan tilintarkastusyhteisö on Itä-Suomen Tilintarkastus Oy ja vastuunalainen HT-, JHT-tilintarkastaja Timo Nuutinen.

 

TILINTARKASTUSKERTOMUKSET

Tilintarkastuskertomus 2022
Tilintarkastuskertomus 2021
Tilintarkastuskertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2015

Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

 

ARVIOINTIKERTOMUKSET

Arviointikertomus 2022
Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017
Arviointikertomus 2016
Arviointikertomus 2015
Arviointikertomus 2014