Työllistämisen kuntalisä

Murupolku

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä myönnetään palkkiona työnantajalle, joka työllistää juukalaisen työttömän jostakin seuraavasta kohderyhmästä:

1. yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
2. alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk (ikämääritys työn aloituspv)
3. yli 29-vuotias, jonka työttymyys on kestänyt vähintään 9 kk (ikämääritys työn aloituspv)
4. työtön, joka on kunnan työllisyyspalvelujen asiakas

Työsuhteen työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja kesto vähintään neljä viikkoa.

Kuntalisän suuruus, kesto ja ennakkoselvitys

- kesto 4 - 35 viikkoa, pääsääntöisesti enintään työssäoloehdon täyttävälle ajalle
- suuruus 360 €/kk, palkkion suuruus voi vaihdelle esim. 360 - 2 800 euron välillä.

Työnantajan on selvitettävä kuntalisämahdollisuus ennen hakemuksen lähettämistä työllisyyspalveluihin.
Työllistämisen kuntalisää myönnetään kuntalisää varattujen määrärahojen puitteissa ja hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Lähetä hakemus liitteineen:
Juuan kunta
Kyllikki Väyrynen
Poikolantie 1, 83900 Juuka