Velkaneuvonta, pääkuva

Velkaneuvonta

Kunnan laskuihin voi sopia maksuohjelman. Tiedustelut talouspäällikkö Ilpo Huurinainen p. 040 104 2003

 

Jos sinulla on maksuvaikeuksia ota yhteyttä velkojaan ennen eräpäivää. 

Talous- ja velkaneuvonta https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html
Takuusäätiö https://www.takuusaatio.fi/