Vesi ja viemäri

Päivystysnumero ympäri vuorokauden on 040 104 2777.

 

Päivystysnumero ympäri vuorokauden
040 104 2777.

Yhteystiedot- vesilaitos

Kunnallinen vesihuoltolaitos toimii pääosin Juuan kirkonkylän taajama-alueella.

Liittymisasiat ja vastuualueen esimies:
Kiinteistö ja aluepäällikkö Kati Heinonen
Puh. 040 104 2602

Häiriö- ja vahinkoilmoitukset
Työnjohtaja Toni Halonen 
Puh. 104 2642

Päivystävä kiinteistönhoitaja (työajan ulkopuolella)
Puh. 040 104 2777

Vesi- ja jätevesisopimukset
Osastosihteeri Sari Halonen
Puh. 040 104 2611

Vesi- ja jätevesilaskutus
Laskutussihteeri Satu Nevalainen
Puh. 040 104 2021

Vesilaitos, käyttö
Vesilaitoksen hoitaja Joakim Jäntti
p. 050 475 7805

Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö
Puhdistamonhoitaja Petri Möttönen 
p. 040 104 2637

varalla maanrakennusammattimies Marko Heikkinen
p. 040 104 2638

Sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi