Vuokra-asuminen

Murupolku

Vuokra-asunnot

Vuokra-asuminen

Juuan kunta ja Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot omistavat yhteensä n. 480 vuokra-asuntoa. Näistä yli puolet on aravavuokra-asuntoja. Juuan Vanhustentaloyhdistyksellä on 104 asuntoa. Siun Sotella on Kotikalliossa ja Viherkalliossa ns. palveluasuntoja 51 kpl. Vanhusten asumiseen voit tutustua lisää VANHUSTEN ASUMINEN.

Vuokra-asuntoja on saatavissa myös yksityisiltä markkinoilta.

Asunnoista pääosa on rivitaloissa ja kerrostaloissa. Asuntojen vuokrataso vaihtelee asunnon iän, koon ja varustetason mukaan. Neliövuokrien vaihteluväli on noin 6,67 eurosta 10,01 euroon.

 

Vuokra-asunnon hakeminen

Kaikkiin Juuan kunnan ja Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen asuntoihin on yhteinen hakumenettely. Hakeminen tapahtuu sähköisesti miunpalveluissa tai kirjallisesti hakulomakkeella. Lomakkeen voit tulostaa ohesta tai noutaa lomakkeen kunnantalon yhteispalvelupisteestä tai laskutussihteeri Satu Nevalaiselta os. Poikolantie 1, 83900 Juuka, puh. 040 104 2865. Lomakkeita saa myös JIP Isännöinti Juuan toimipisteestä, aravavuokrayhtiön isännöitsijätoimistosta os. Poikolantie 2, 83900 Juuka, puh. 010 830 4151.

Ns. oma lomake on tulostettavissa JIP Isännöinnin sivulta KIINTEISTÖ OY JUUAN VUOKRATALOT ja klikkaa vuokra-asunnot. Muista lomakkeen allekirjoitus ja liitteet ja postita kuntaan tai JIP Isännöinnin toimistoon. Kaikki hakemukset rekisteröidään samaan hakurekisteriin. Hakulomake on voimassa 3 kuukautta jättöpäivästä. Sen jälkeen se on uusittava esim. soittamalla puh 010 830 4151.

Suora linkki asuntohakemukseen (vaatii pankkitunnukset): MIUNPALVELUT

Yksityisillä markkinoilla olevia vuokra-asuntoja on silloin tällöin tarjolla Vaarojen Sanomat - paikallislehdessä, jossa voit itsekin ilmoittaa hakevasi asuntoa.

Vaarojen Sanomien yhteystiedot ovat puh. 050 390 2689 / ilmoitukset, s-posti: ilmoitukset@vaarojensanomat.fi, osoite Juuantie 9 A, 83900 JUUKA.

 

Valintaperusteet

Vaikka uudessa valtioneuvoston asetuksessa ei ole enää tulorajoja, ei itse tuloarvostelu ole kuitenkaan poistunut. Aravavuokra-asuntoihin valitaan asukkaat lainsäädäntöä ja valtioneuvoston sosiaalista tarveharkintaa koskevia päätöksiä noudattaen. Etusijalle asetetaan eniten asunnon tarpeessa olevat pienituloisimmat ja vähävaraisimmat hakijat . Hakijaruokakunnan tuloiksi lasketaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden (myös ruokakuntaan kuuluvien nuorten) pysyvät bruttotulot kuukaudessa. Tuloja ovat esimerkiksi palkkatulot kaikkine lisineen, puolison saama elatusapu, eläkkeet, toistuvasti maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset, invalidiraha sekä pääomatulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Aikuisopintoraha ja aikuiskoulutustuki lasketaan myös tuloksi.

Muissa kunnan omistamissa asunnoissa ei ole tulo- ja varallisuusrajoja. Työpaikka Juuassa edesauttaa asunnon saantia.

Aravavuokra-asuntoa ei voi saada, jos hakijalla on riittävästi omaisuutta vastaavan asunnon hankkimiseen. Arviointiperusteena pidetään omaisuuden myyntiarvoa, josta vähennetään velat.

 

Asumistuki

Asumistuki määräytyy elämäntilanteen ja sosiaalisen tarveharkinnan perusteella. Perusteet tuen määräytymiselle löytyvät osoitteesta www.kela.fi tai kysymällä lähimmästä KELAn toimistosta.

 

Sisältöjulkaisija

Satu Nevalainen

Laskutussihteeri lomalla 8. - 29.7.2024
 040 104 2021
satu.nevalainen@juuka.fi

JIP Isännöinti - Juuka

JIP Isännöinti - Juuka Poikolantie 2 83900 Juuka 010 830 4100 asiakaspalvelu@jipisannointi.fi