Jäte- ja vesihuolto

Murupolku

VÄLI

 

 

Yhteystiedot- vesilaitos

Kunnallinen vesihuoltolaitos toimii pääosin Juuan kirkonkylän taajama-alueella

  • Liittymisasiat ja vastuualueen esimies Kuntatekniikan päällikkö Jussi Heiskanen
  • Häiriö- ja vahinkoilmoitukset Työnjohtaja Toni Halonen 
  • Vesi- ja jätevesisopimukset Osastosihteeri Sari Porokka
  • Vesi- ja jätevesilaskutus Laskutussihteeri Satu Nevalainen
  • Vesilaitos, käyttö Vesilaitoksen hoitaja Joakim Jäntti
  • Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö Puhdistamonhoitaja Petri Möttönen tai maanrakennusammattimies Marko Heikkinen 

 

Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Juuan vesiltaitoksen vesien tutkimustulokset 2024

Vesi ja viemäri yhteystietoja

Kirsi Kärkkäinen Terveystarkastaja Poikolantie 1 83900 Juuka 013 330 8217 kirsi.karkkainen@siunsote.fi

Vesinäytteet Terveystarkastaja on tavattavissa varmimmin ennalta sovittuina aikoina.

Päivystysnumero 040 104 2777

Avoinna ympäri vuorokauden (työajan ulkopuolella)