Jätehuolto

Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät

Juuan kunta on 1.1.2007 lukien antanut Jätekukko Oy:n järjestettäväksi asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon palvelutehtävät. Jätekukko Oy hoitaa jätteiden kuljetukset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut jätelautakunnan päätösten mukaisesti ja antaa opastusta ja valistusta jätehuollon palveluista ja jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon liittyvää tietoa saa osoitteesta www.jatekukko.fi.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan edelleen sopimusperusteisena kuljetuksena, eli kiinteistön omistaja sopii alan yrittäjän kanssa asiasta

 

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät 1.1.2011 lukien:
Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Jätekukon osakaskuntien alueella alueellinen Savo-Pielisen jätelautakunta, jonka toimipaikka on Kuopiossa. Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

Jätelautakunnan tehtävänä on mm:

  • päättää jätehuoltomääräyksistä
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
  • hyväksyä jätetaksat
  • määrätä jätemaksut
  • käsitellä jätemaksua koskevat muistutukset
  • päättää jätehuollon palvelutasosta

Jätehuollon valvonnan viranomaistehtävät

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm:

  • valvoa jätehuoltomääräysten noudattamista
  • jätelain mukaisten lupien tai vastaavien viranomaispäätösten valvonta
  • jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevien ja jätehuollon eri tehtävien toteuttavien toiminnan valvonta
  • ​​​​​​​koko jätehuollon toiminnan valvonta

Jätekukko-linkki

Yhteystiedot - jätehuolto

Yhteystiedot
Jätekukko Oy
PL 2500, 70101 Kuopio 
Sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi
p. (017) 368 0152

Juuan kunta
Jätehuoltoon liittyvä yleisneuvonta
Kiinteistö- ja aluepäällikkö Meri Heiskanen
Poikolantie 1
83900 Juuka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi
p. 040 104 2602

Jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

Yhteystiedot
Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 ( Suokatu 42 )
70111 Kuopio
Sähköposti: jatelautakunta@kuopio.fi
p. 017 185 668

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen

Jätelautakunnan kuulutukset

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen
Jätelautakunnan pöytäkirjat 31.5.2017 saakka

Yhteystiedot
Rakennustarkastaja Jarmo Kallinen
Poikolantie 1
83900 Juuka
sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi
p. 040 104 2620