Jätehuolto

Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät

Juuan kunta on 1.1.2007 lukien antanut Jätekukko Oy:n järjestettäväksi asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon palvelutehtävät. Jätekukko Oy hoitaa jätteiden kuljetukset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut jätelautakunnan päätösten mukaisesti ja antaa opastusta ja valistusta jätehuollon palveluista ja jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon liittyvää tietoa saa osoitteesta www.jatekukko.fi.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan edelleen sopimusperusteisena kuljetuksena, eli kiinteistön omistaja sopii alan yrittäjän kanssa asiasta

 

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät 1.1.2011 lukien:
Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Jätekukon osakaskuntien alueella alueellinen Savo-Pielisen jätelautakunta, jonka toimipaikka on Kuopiossa. Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

Jätelautakunnan tehtävänä on mm:

  • päättää jätehuoltomääräyksistä
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
  • hyväksyä jätetaksat
  • määrätä jätemaksut
  • käsitellä jätemaksua koskevat muistutukset
  • päättää jätehuollon palvelutasosta

 

Jätehuollon valvonnan viranomaistehtävät

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm:

  • valvoa jätehuoltomääräysten noudattamista
  • jätelain mukaisten lupien tai vastaavien viranomaispäätösten valvonta
  • jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevien ja jätehuollon eri tehtävien toteuttavien toiminnan valvonta
  • koko jätehuollon toiminnan valvonta

 

Jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä

saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

 

Jätelautakunnan pöytäkirjat

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.11.2022 alkaen

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen

Jätelautakunnan kuulutukset

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen
Jätelautakunnan pöytäkirjat 31.5.2017 saakka

 

 

Jätekukko oy

JÄTE yhteystiedot

Jätekukko Oy PL 2500 70101 Kuopio 017 368 0152 asiakaspalvelu@jatekukko.fi
SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA Kuopion kaupunki PL 1097 ( Suokatu 42 ) 70111 Kuopio 017 185 668 jatelautakunta@kuopio.fi

Jätehuoltoon liittyvä yleisneuvonta

Jätehuoltoon liittyvä yleisneuvonta

Sisältöjulkaisija

Jussi Heiskanen

Kuntatekniikan päällikkö
 050 574 6717
jussi.heiskanen@juuka.fi

Sisältöjulkaisija

Jarmo Kallinen

Rakennustarkastaja lomalla 27.11. - 1.12.2023
 040 104 2620
jarmo.kallinen@juuka.fi