Jätehuolto

Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät

Juuan kunta on 1.1.2007 lukien antanut Jätekukko Oy:n järjestettäväksi asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon palvelutehtävät. Jätekukko Oy hoitaa jätteiden kuljetukset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut jätelautakunnan päätösten mukaisesti ja antaa opastusta ja valistusta jätehuollon palveluista ja jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon liittyvää tietoa saa osoitteesta www.jatekukko.fi.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan edelleen sopimusperusteisena kuljetuksena, eli kiinteistön omistaja sopii alan yrittäjän kanssa asiasta

 

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät 1.1.2011 lukien:
Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Jätekukon osakaskuntien alueella alueellinen Savo-Pielisen jätelautakunta, jonka toimipaikka on Kuopiossa. Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

Jätelautakunnan tehtävänä on mm:

  • päättää jätehuoltomääräyksistä
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
  • hyväksyä jätetaksat
  • määrätä jätemaksut
  • käsitellä jätemaksua koskevat muistutukset
  • päättää jätehuollon palvelutasosta

 

Jätehuollon valvonnan viranomaistehtävät

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm:

  • valvoa jätehuoltomääräysten noudattamista
  • jätelain mukaisten lupien tai vastaavien viranomaispäätösten valvonta
  • jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevien ja jätehuollon eri tehtävien toteuttavien toiminnan valvonta
  • koko jätehuollon toiminnan valvonta

 

Jätehuoltoon liittyvä yleisneuvonta

Juuan kunta

Kiinteistö- ja aluepäällikkö

Kati Heinonen
040 104 2602
kati.heinonen@juuka.f

 


 

Jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä

saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

 

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.11.2022 alkaen

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen

Jätelautakunnan kuulutukset

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen
Jätelautakunnan pöytäkirjat 31.5.2017 saakka

 

 

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot - jätehuolto

JÄTEKUKKO OY

Yhteystiedot
Jätekukko Oy
PL 2500, 70101 Kuopio 
Sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi
017 368 0152

 

SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA

Yhteystiedot
Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 ( Suokatu 42 )
70111 Kuopio
Sähköposti: jatelautakunta@kuopio.fi
017 185 668