Johtoryhmä

Johtoryhmätyöskentely

Kunnan johtoryhmä

 

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Henri Tanskanen, hallintojohtaja Aki Jäppinen, kuntarakennepalveluiden johtaja Timo Möttönen, hallintojohtaja Aki Jäppinen, hyvinvointijohtaja Virpi K. Nevalainen ja elinvoimavastaava Antti Asikainen. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Jonna Pakarinen.

Johtoryhmä on kunnanjohtajan johtamistyön apuna sovitettaessa yhteen eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa. Vaikka johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua asemaa, on sillä käytännössä keskeinen rooli kunnan johtamisessa ja johtoryhmätyöskentelyn voidaan sanoa vakiintuneen osaksi kunnan johtamisjärjestelmää.

Sisältöjulkaisija