Johtoryhmä

Johtoryhmätyöskentely

Kunnan johtoryhmä

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Henri Tanskanen, hallintojohtaja Aki Jäppinen, tekninen johtaja Timo Möttönen, sivistysjohtaja-rehtori Joona Leinonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Marja Kononen ja elinkeinosuunnitteija Antti Asikainen. Johtoryhmän sihteerinä toimii asianhallintasihteeri Anneli Willman.

Johtoryhmä kokoontuu maanantaisin. Johtoryhmä on kunnanjohtajan johtamistyön apuna sovitettaessa yhteen eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa. Vaikka johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua asemaa, on sillä käytännössä keskeinen rooli kunnan johtamisessa ja johtoryhmätyöskentelyn voidaan sanoa vakiintuneen osaksi kuntien johtamisjärjestelmää.

Sisältöjulkaisija