Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Murupolku

Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Juuan kunnanvaltuuston 17.02.2020 §7 hyväksymä Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue.

Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Yhteystiedot- vesilaitos

Kunnallinen vesihuoltolaitos toimii pääosin Juuan kirkonkylän taajama-alueella.

Liittymisasiat ja vastuualueen esimies:
Kiinteistö ja aluepäällikkö Meri Heiskanen
Puh. 040 104 2602

Häiriö- ja vahinkoilmoitukset
Työnjohtaja Toni Halonen 
Puh. 104 2642

Päivystävä kiinteistönhoitaja (työajan ulkopuolella)
Puh. 040 104 2777

Vesi- ja jätevesilaskutus, vesisopimukset
Toimistovirkailija Satu Nevalainen
Puh. 040 104 2021

Vesilaitos, käyttö
Laitosmies Marko Simonen
Puh. 050 412 3075

Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö
Puhdistamonhoitaja Petri Möttönen 
Puh. 040 104 2637

Heikkinen Marko
p. 040 104 2638

Sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi