Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Murupolku

Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Juuan kunnanvaltuuston 17.02.2020 §7 hyväksymä Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue.

Juuan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Yhteystiedot- vesilaitos

Kunnallinen vesihuoltolaitos toimii pääosin Juuan kirkonkylän taajama-alueella.

  • Liittymisasiat ja vastuualueen esimies Kiinteistöpäällikkö Jussi Heiskanen
  • Häiriö- ja vahinkoilmoitukset Työnjohtaja Toni Halonen 
  • Vesi- ja jätevesisopimukset Osastosihteeri Sari Porokka
  • Vesi- ja jätevesilaskutus Laskutussihteeri Satu Nevalainen
  • Vesilaitos, käyttö Vesilaitoksen hoitaja Joakim Jäntti
  • Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö Puhdistamonhoitaja Petri Möttönen tai maanrakennusammattimies Marko Heikkinen