Kaavoitus ja tontit

Murupolku

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kunnan maankäytön suunnittelun lähtökohtana on: Juuan kunnalla on käytettävissä kaavoitettua ja vapaata rakennusmaata kaikkiin ajateltavissa oleviin käyttötarkoituksiin.

Juuan kunta on kirjannut kuntastrategiaan seuraavat kaavoituksen tavoitteet: Asumisen ja kaavoituksen vetovoimaisuuden ylläpito, väestön ikärakenteen monipuolistaminen sekä laadukkaiden, avarien tontti- ja asumismahdollisuuksien kaavoittaminen

 

Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa yksityiskohtaisempia kaavoja.

Juuan Kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaava toimielin on kunnanhallitus.  Kaavoitustyön aikana pyritään riittävän tiedottamisen ja avoimuuden avulla siihen, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun ja sen kautta elinympäristöönsä kaavoitustyön kaikissa vaiheissa.