Koronatiedotteet, pääkuva

Koronatilanne Pohjois-Karjalassa ja toimenpiteet Juuassa 17.2.2021

Koronatilanne Pohjois-Karjalassa ja toimenpiteet Juuassa 17.2.2021

Koko Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alue on koronavirusepidemian perustasolla.

Juuassa tilanne on ollut toistaiseksi perustasolla ja rauhallinen.

Pohjois-Karjalassa voimassa olevat alueelliset suositukset ovat voimassa toistaiseksi:

 • Suositellaan etätyön tekemistä aina kun mahdollista.
 • Suositellaan välttämään sisätiloissa aikuisten ryhmäliikuntaa ja ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää
 • Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.
 • Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoitukset valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti
 • Aluehallintoviraston päätöksellä sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 22.2.2021 saakka
 • Suositellaan kaikkien tilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistusten noudattamista

Juuan kunnan suositukset

Maskisuositus

Maskeja suositellaan käytettäväksi yli 12-vuotiaille:

 • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti kunnan toimitiloja ja Siun soten tiloja, pankkeja, kirjastoa, kauppoja, kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen tiloja.
 • toisen asteen opiskelijoilla Juuan lukiossa ja kansalaisopiston opiskelijoilla,
 • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.
Juuan kunnan työntekijät käyttävät maskia kaikilla työpaikoilla sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää.

Suositukset ja rajoitukset tilaisuuksiin:

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.2.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan yli kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty. Päätös on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa. Määräys on voimassa 22.3.2021 saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 (päivitetty 11.2.2021) antamaa ohjetta.

Kunta suosittaa, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä Juuassa toistaiseksi
Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.


Muut suositukset ja rajoitukset:

Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Varhaiskasvatus, perusopetuksen koulut ja lukio tiedottavat omissa kanavissaan huoltajille tarpeen mukaan.

Lasten ryhmien vuorot toimivat samoin oppilaitosten käyttö kuten kansalaisopiston kevätlukukauden opetus on alkamassa normaalisti kuluvalla viikolla 8.1. tiedotetun mukaisesti.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat ovat avoinna 11.1.2021 alkaen normaalisti. Katso ajankohtaiset: https://www.juuka.fi/fi/nuorisopalvelut
Tiloissa voi oleskella yhtä aikaa enintään 20 kävijää.

Kulttuuripalvelut

Kunta ei järjestä kulttuuritilaisuuksia, joiden osallistujamäärä on yli 20 henkilöä, 22.3.2021 asti Aluehallintoviraston päätöksen perusteella. Tilaisuuksiin osallistujilla maskisuositus.

Kirjasto

Kirjastopalvelut toimivat normaalisti. Kuitenkaan yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ei järjestetä 22.3.2021 saakka. Asiakkailla maskisuositus.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kevätlukukausi on alkanut 11.1.2021 pääosin normaalisti. Opiskelijoilla on maskisuositus kurssien aikana.
Tarvittaessa lisäohjeita tekstiviestein kurssikohtaisista järjestelyistä tullaan antamaan opiskelijoille kurssikohtaisesti tilanteen mukaan.

 

Liikuntapalvelujen voimassa olevat suositukset ja ohjeet 15.2.2021 tilanteen mukaan

Liikuntapalvelujen voimassa olevat suositukset ja ohjeet 15.2.2021 tilanteen mukaan:

Tulikivi Areena:

Tulikivi Areena on avoinna käyttäjille koulupäivinä klo 16 -21 ja viikonloppuisin klo 9 - 21. Pukutilat eivät ole käytössä ja yhtäaikaisia käyttäjiä tilassa voi olla 14 henkilöä.

Ohessa Tulikivi Areenalle varatut vuorot.


Kuntosali:

Kuntosali on avoinna maanantai-perjantai klo 05.00-11.30 ja 13.00-22.00. Lauantai-sunnuntai klo 05.00-22.00. Kuntosalilla on voimassa 10 henkilön maksimimäärä.

Ohessa kuntosalin varatut vuorot.

Ohjeet kuntosalin käyttäjille koronaviruksen ehkäisemiseksi:

1. Pese ja desinfioi kädet huolellisesti tullessasi kuntosalille ja poistuessasi kuntosalilta. Pese kädet vielä myös kotona.
2. Noudata 10 hlö rajoitusta ja pidä muihin kanssatreenaajiin vähintään 1-2 metrin suojaetäisyys.
3. Pyyhi huolellisesti laitteiden kosketuspinnat puhdistusliinalla ennen ja jälkeen laitteen käytön.
4. Noudata yleisiä käsihygienia- ja yskimisohjeistuksia, jotka löytyvät seinältä.
5. Älä tule flunssaoireisena kuntosalille! (mm. kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli)

Liikuntasalit:

Vain lasten ja nuorten harrasteryhmien vuorot ja oppilaitosten käyttö toimii liikuntasaleissa normaalisti. Muun käytön osalta suljettu.

 

Muistutamme turvaväleistä ja maskien käytöstä.

Lasten liikuntaryhmien ohjeistus kevätkausi 2021

Lasten liikuntaryhmien ohjeistus kevätkausi 2021

Lasten liikuntaryhmät voivat kokoontua joko sisällä tai ulkona, kunhan noudatetaan 20 hengen kokoontumisrajoitusta. Siitä vastaa ryhmän järjestäjä ja vetäjä.

Lasten ja nuorten liikuntaryhmällä tarkoitetaan vain lapsista ja nuorista (ikäraja 18 v) sekä ryhmän vetäjästä/vetäjistä muodostuvaa ryhmää. Kuitenkin alle kouluikäisten ryhmissä voi olla toiminnan kannalta tarpeellista huoltajan läsnäolo ryhmän aikana, joten näissä alle kouluikäisten ryhmissä voi olla tarvittaessa enintään yksi huoltaja lasta kohti mukana. Ryhmän kaikkien aikuisten tulee käyttää maskia ja huolehtia turvavälien toteutumisesta THL:n suositusten mukaisesti. Kouluikäisten ja sitä vanhempien lasten ja nuorten ryhmissä ei voi olla muita aikuisia mukana kuin ryhmän ohjaaja/t.

20 henkilön määrä koskee yhtä aikaa yhdessä tilassa olevia henkilöitä. Kun kyseessä on liikuntasali ja sen lohkot, se tarkoittaa, että jos on käytössä toisista lohkoista suljettu lohko, määrä on lohkokohtainen.

Siirryttäessä sisään ja ulos liikuntatiloihin sekä pukuhuonetiloihin ja saliin ryhmien ja henkilöiden tulee välttää kohtaamisia. Näissä muissa tiloissa oleskelua ja tarpeetonta liikkumista tulee välttää. Näin ollen vanhemmat voivat saattaa ja noutaa lapset salirakennuksen ulko-ovelta. Vanhemmat eivät siis saavu pukutiloihin lapsia tuomaan tai hakemaan (pois lukien alle kouluikäisten lasten ryhmät), vaan odottavat ulkona lasten saapumista. Lapset menevät itsenäisesti liikuntatiloihin ulko-ovesta ja vuoron jälkeen saapuvat ulos itsenäisesti. Ryhmien ohjaaja päästävät lapset ulko-ovesta sisälle saliin ja pukutiloihin, sillä lasten omat kulkulätkäthän eivät ole käytössä.

Ulkoliikunnassa henkilömäärä on myös 20 henkilöä. Tällöin lasten ryhmässä voi olla mukana myös aikuisia, kun turvavälejä ja muita suojaohjeita noudatetaan.

Koronatiedotteet

 

31.03.2020

Juuan kunnan toimenpiteet yritysten aseman helpottamiseksi koronatilanteessa

Juuan kunnan hankinnat

 • Juuan kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja. 

 • Juuan kunnan kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavat hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.

 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.

 • Tekniset palvelut pyrkii käyttämään henkilöstövajetilanteissa paikallisia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan. 

Tukitoimet Juuan kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille

 • Juuan kunta myöntää hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti 50 % - 100 % vuokrahuojennuksen omistamiensa kiinteistöjen osalta sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.

 • Kunta on ottanut sähköpostin kautta yhteyttä tiloissaan vuokralla oleviin, kunnanhallituksen päätöksen mukaisiin yrityksiin 31.3. Mikäli kunnanhallituksen päätöksen mukainen mikroyritys ei ole saanut yhteydenottoa kunnasta toimitilavuokraan liittyen 31.3., voi yritys ottaa yhteyttä kirjaamo(at)juuka.fi

Kunnanhallituksen päätös 30.3. http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202035-6

Vetoomukset

 • Juuan kunta vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.

 • Juuan kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostoskäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.


17.03.2020

Juukalaisten yritysten tarjoamat erityispalvelut koronatilanteessa

Juukalaisilla yrityksillä on tarjolla koronavirustilanteen aikana erityispalveluita.

Juuan apteekki järjestää tuotteiden kotiinkuljetuksen kunnan alueen talouksiin. Toimitusmaksu 5 € 5km säteellä apteekista, yli menevältä matkalta 0,53 e/km. Tilaukset ma-pe klo 9 - 18 ja la klo 9 - 16 numerosta 013 225 813 sekä kaikkina ajankohtina verkkoapteekista https://juuanapteekki.fi/fi/tuotteet.html . Lasku toimitetaan asiakkaalle ostosten mukana.

Karhisen Kukot järjestää kukkojen ja lounasruoan kotitoimitukset arkisin klo 8.00 - 12.00 Juuan kirkonkylän alueelle. Tuotteiden normaalihintoihin lisätään 2 € toimitusmaksu/toimitus.
Toimitusten maksu toimituksen yhteydessä joko käteisellä tai kortilla. Tilaukset 040 509 7457. https://www.karhisenkukot.fi/

Star Pizza Juuka tilaukset 040 685 4282 ja noudot Väyryläntie 1 B 14. https://star-pizza-juuka.business.site/

Kolin Ryynäsestä ruuan kotiinkuljetukset päivittäin kello 12-21. Kuljetusmaksu 10 € 15 km säteellä Ryynäseltä (Ylä-Kolintie 1), lisäkilometrit 0,5 €/km. Myös ruokien nouto onnistuu, tällöin ei tule kuljetusmaksua. Tilaukset 040 085 7557, tilaus on tehtävä vähintään 2 tuntia ennakkoon. https://www.facebook.com/497402177011397/posts/2791622594255999/

K-Market Pielisherkku järjestää tiliasiakkaille tuotteiden keräyksen hintaan 6 €/keräys. Tiliasiakkaaksi liittyminen pielisherkku(at)k-market.com. Läheiset voivat asioida tiliasiakkaan puolesta. Pielisherkun kotiinkuljetus ja keräys 9 € kerta.

S-Market Juuka tiliasiakkaaksi liittyminen s-market.juuka(at)sok.fi. Läheiset voivat asioida tiliasiakkaan puolesta.

Pielisen Pesula noutaa ja palauttaa pyykit kirkonkylän alueella hintaan 5 € per nouto / 5 € per palautus. Sama hinta kuljetusmäärästä riippumatta. Tilaukset 050 084 7418. 

Samimatkat Oy tarjoaa yritysten tuotteille kotiinkuljetuspalvelun, jonka jakopäivät ovat maanantai ja torstai. Kuljetuspalvelua tarvitsevat yritykset voivat sopia palvelusta Sami Kaikkosen kanssa, 040 081 7458.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy toimittaa ruoka- ja vastaavat ostokset Juuan taajama-alueella hintaan 7,5 € per toimitus. Pidemmille matkoille oma hinnoittelu. Yhteydenotot Jani Miettinen 050 088 6246.

Erityisiä tautitilanteen ajaksi suunniteltuja tai nykyiseen toimintaympäristöön muutoin hyvin soveltuvia palveluita tarjoavat juukalaiset yritykset voivat viestiä tarjonnastaan Juuan kuntaan
antti.asikainen (at) juuka.fi. Päivitämme tietoja palvelutilanteesta sivustollamme.

Koronaohje

 

JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA

Soita aina ensin Päivystysapu 116 117 -palveluun tai omalle terveysasemallesi

Tarkemmat tiedot: siunsote.fi/korona