Koronatiedotteet, pääkuva

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisrajoitukset kevenevät

3.5.2022

Juuan kunta on purkanut toimitilojensa maskisuosituksen.

 

15.2.2022

Yleisötilaisuuksien henkilömäärää koskevat rajoitukset poistuvat välittömästi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa yleisötilaisuuksien henkilömäärää koskevat rajoituspäätökset (tartuntatautilaki 58 §) Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Myös tilojen terveysturvallista käyttöä koskevat velvoitteet (tartuntatautilaki 58 d §) päättyvät. Rajoitukset päättyvät välittömästi.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston kumoamispäätös 15.2.2022 ISAVI/1207/2022 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

 

3.2.2022

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisrajoitukset kevenevät 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.2.2022 tehnyt yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen, jolla se keventää kokoontumisrajoituksia alueellaan. Päätös on voimassa 2.2.2022–20.2.2022 ja kumoaa aikaisemmin tehdyn yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeneen päätöksen.

Toimijoiden vastuu tilaisuuksien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu: hygieniasta, turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtiminen. Myös osallistujien on tärkeää noudattaa vastuullisesti järjestäjien ohjeita.

Järjestäjät voivat ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää sisätiloissa yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.

Ulkotiloissa järjestettyjä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta

Päätös 2.2.2022: ISAVI/821/2022 

 

Koronarajoitusten vaikutus Juuan kunnan toimintoihin

24.1.2022

Koronarajoitusten vaikutus Juuan kunnan toimintoihin

Kunnan linjaukset, suositukset ja palvelurajoitukset ovat voimassa 20.2.2022 asti, ellei toisin mainita. Kunta seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja tiedottaa tarvittaessa eri kanavissa.

Noudatamme valtakunnallisia linjauksia, ohjeita ja suosituksia. Siun soten ja terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ajantasaisimmat ohjeet ja suositukset koronavirustilanteeseen löytyvät niiden omilta verkkosivuilta. Sivuja on hyvä seurata omatoimisesti ja aktiivisesti.

Maskisuositus ja muutoksia palveluihin

Juuan kunnassa jatkuu vahva maskisuositus kaikissa julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa, jossa oleskelee tai liikkuu ihmisiä. Suositus koskee niin rokottamattomia kuin rokotettujakin.

Toimistojen yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta sekä kunkin toimipisteen ulko-ovesta. Kaikissa toimipisteissä edellytetään kasvomaskin käyttöä asiakkailta.

Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan Siun soten antamia suosituksia sekä aluehallintoviraston antamia määräyksiä. Itä-Suomen aluehallintoviraston 21.1.2022 päätöksen mukaisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 10 henkilön tilaisuuksia. Määräys on voimassa 20.2.2022 asti. Yksityistilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistumista suositellaan toistaiseksi välttämään.

Kunnan puhelinvaihde (puh. 040 104 2000) palvelee normaalisti arkisin klo 9–11 ja klo 12–15.

Varhaiskasvatus

Lapset ovat tervetulleita varhaiskasvatukseen terveinä. Sairaan tai oireisen lapsen paikka on kotona. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän on selvästi parantumassa, oireet ovat vähenneet ja hän pystyy osallistumaan varhaiskasvatuksen toimintaan.

Huoltajat huolehtivat lasten käsien pesusta varhaiskasvatukseen tullessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö huolehtii päivän aikana lasten käsien pesusta. Huoltajia suositellaan käyttämään kasvomaskia, kun lapsia tuodaan ja haetaan hoidosta.

Välttämättömät vierailut ovat mahdollisia, kun terveysturvallisuus huomioidaan. Varhaiskasvatuksessa henkilöstöllä on vahva maskisuositus.

Oppilaitokset

Esi- ja perusopetus ja lukio

Edelleen kouluun voi tulla vain terveenä. Käsiä pestään aina siirtymätilanteissa ja ruokailun yhteydessä, ruokailua on porrastettu ja aterioidaan luokittain. Välitunneista annetaan omat ohjeet yksiköittäin.

Koulun henkilöstöllä on vahva maskisuositus. Oppilaiden ja opiskelijoiden maskien käytöstä on annettu suositukset tarkemmassa yksikkökohtaisessa viestinnässä. Pääsääntöisesti maskisuositus on voimassa Siun soten alueellisen suosituksen voimassaoloajan mukaisesti 6. lk – lukion oppilailla ja opiskelijoilla koulujen toiminnassa ja koulukuljetuksissa.

Yhteisiä tilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi. Välttämättömät vierailut ovat mahdollisia, kun terveysturvallisuus huomioidaan.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa perusopetuksen ja/tai lukion opetusta on haastava järjestää esimerkiksi oppilaiden/opiskelijoiden tai henkilöstöön kuuluvien ollessa karanteenissa tai sairaana, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa yksi tai useampi luokka saa etäopetusta. Mahdollinen päätös etäopetukseen siirtymisestä perusopetuksessa tehdään kunnan koronajohtoryhmän esityksen perusteella kunnanhallituksessa. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Kansalaisopisto

Opetusryhmien aikatauluihin ja toteuttamistapoihin opiskelijoille tiedotetut muutokset ovat voimassa edelleen 30.1.2022 saakka.

Opetus jatkuu normaalisti 31.1.2022 alkaen terveysturvallisuustoimet huomioiden. Joitakin kursseja koskevat opetuksen toteuttamistapamuutokset 31.1.2022 alkaen tiedotetaan opiskelijoille ryhmäkohtaisesti viikon lopulla 4.

Oppilaitoksen henkilöstöllä ja opiskelijoilla on vahva maskisuositus. Opiskeluryhmissä tulee jokaisen huolehtia osaltaan turvavälien ja hygienian toteuttamisesta. Opintoihin ei tule osallistua oireisena.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat Nuokkarilla ovat avoinna normaalisti. Tiloissa jatkuu 20 henkilön henkilömäärärajoitus. Olet tervetullut nuorisotiloihin terveenä. Nuorisotiloissa oleskellessa jokaisen tulee huolehtia turvavälien ja hygienian toteutumisesta.  Kävijöillä on vahva maskisuositus.  

Liikuntapalvelut

Kulttuuri-liikuntahallin ja vanhan liikuntasalin ryhmien (ennen vuotta 2003 syntyneet), varatut liikuntavuorot on peruttu edelleen 31.1.2022 saakka. Myös pukukopit ovat suljettu. Tilannetta käsitellään viimeistään 31.1.2022 ja tiedotetaan mikäli linjaus muuttuu.

Kulttuuri- liikuntahallin kuntosalilla toiminta jatkuu ennallaan ja voimassa on edelleen 10 henkilön henkilömäärärajoitus.

Kuntosalilla noudatetaan terveysturvallisuusohjeita (maskisuositus, käsienpesu, pintojen desinfiointi, 2 metrin turvavälit).

Rajoitukset eivät koske varhaiskasvatuksen tai oppilaitosten toimintaa.

Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on noudatettava terveysturvallisia käytäntöjä ja liikuntatiloissa läsnä voivat olla vain harrastuksen ohjaamiseen osallistuvat aikuiset. Vanhemmat ja saattajat eivät voi jäädä lasten harjoituksien ajaksi liikuntatiloihin. Harrastuksesta vastaava taho huolehtii, että näitä käytänteitä noudatetaan ja aikuisten liikkuminen harrastustiloissa minimoidaan. Tiloissa on 10 henkilön henkilömäärärajoitus.

Tarpeetonta oleskelua tiloissa tulee välttää.

Kaikissa sisäliikuntatiloissa on voimassa maskisuositus yli 12-vuotiaille

Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilöstöä on tiedotettu käytännöistä erikseen.

 

Alueelliset suositukset ja rajoitukset (Siun sote)

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskevia määräyksiä ja toimintatapoja on päivitetty 24.1.2022

26.1.2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla

HUOM! Päätös koskee ryhmäharrastustiloja, muut kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa!

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 25.1.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) kuntien alueilla voimassa olleen tartuntatautilain (58 g §) mukaisen, tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskeneen rajoituspäätöksen. Aluehallintovirasto kumoaa rajoitukset, koska sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty. Päätös kumoamisesta astuu voimaan välittömästi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös rajoitusten kumoamisesta 25.1.2022 (pdf)

Kokoontumisrajoitukset edelleen voimassa – myös tilojen terveysturvallisesta käytöstä ja hygieniavaatimuksista huolehdittava

Itä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 tekemä tartuntatautilain (58 §) mukainen päätös kokoontumisrajoituksista on edelleen voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella 14.2.2022 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia niin, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia.

Katso Itä-Suomessa voimassa olevat AVI:n päätökset www.sttinfo.fi (avautuu uuteen välilehteen)


 

24.1.2022

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskevia määräyksiä ja toimintatapoja on päivitetty 24.1.2022

Pohjois-Karjala kuuluu edelleen koronan leviämisalueeseen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.1.2022 tehnyt tartuntatautilain (58 d §) mukaisen, erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskevan päätöksen Etelä-Savon (Essote), Pohjois-Karjalan (Siun sote) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueille. Määräys on voimassa 21.1.–20.2.2022.

Määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain (58 c §) yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Myös yksilöiden vastuullinen toiminta on tärkeää.

AVI:n päätös (avautuu uuteen välilehteen)

Kunta toivoo kaikilta asukkailtaan vastuullisuutta ja harkitsevaisuutta tilanteissa, joissa tartuntariskit ovat mahdollisia. On jokaisen asukkaan vastuulla noudattaa annettuja ohjeita ja suosituksia, jotta epidemiatilanne saadaan pysymään kunnassa rauhallisena.


 

Itä-Suomen AVI:n päätös 21.1.2022

Itä-Suomen AVI:n päätös 21.1.2022

AjankohtaistaUutiset24.01.2022

Päätös kokonaisuudessaan (pdf)

Tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueille 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Määräys

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;  
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana; 
3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.
 
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa: 

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 
3) kunnat ja kuntayhtymät; 
4) uskonnolliset yhdyskunnat; 
5) julkisoikeudelliset laitokset.  
Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.  

Määräys on voimassa ajalla 21.1.2022- 20.2.2022.
Tämä päätös kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston 30.12.2021 antaman päätöksen ISAVI/10396-10441/2021 ajalta 21.1.2022 - 26.1.2022.

 

Koronatiedote Siun sote 23.12.2021

Koronatiedote Siun sote 23.12.2021

Koronasuositukset tiukentuvat Pohjois-Karjalassa

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 23.12.2021, 14:42

Koronavirustartuntojen määrä Pohjois-Karjalassa on kääntynyt selvään nousuun ja sairaalakuormitus on kasvussa. Koronavirustilanne on maakunnassa leviämisalueen kynnyksellä ja menossa huonompaan suuntaan.

– On todennäköistä, että olemme leviämisalueiden joukossa jo ensi viikolla, arvioi Pohjois-Karjalan koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmän puheenjohtajana toimiva ylilääkäri Jukka Heikkinen Siun sotesta.

Alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä kokoontui 23.12.2021 arvioimaan tilannetta ja alueella voimassa olevien suositusten ja rajoitusten riittävyyttä. Suosituksia tiukennetaan, ja alueen yrityksiä ja muita toimijoita kehotetaan varautumaan mahdolliseen leviämisalueen toimenpiteiden käyttöönottoon lähiviikkoina.

Suositukset ja rajoitukset Pohjois-Karjalassa

Kasvomaskin käyttöä suositellaan niin rokotetuille kuin rokottamattomillekin kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä. Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Yksityistilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistumista suositellaan toistaiseksi välttämään. Itä-Suomen Aluehallintovirasto on 21.12.2021 kieltänyt yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Yleisötilaisuuksissa kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona on koronapassi.

Alueella ovat voimassa etätyösuositus sekä suositus ravintoloille ottaa koronapassi käyttöön. Kaikissa tapahtumissa on noudatettava yleisiä hygieniakäytäntöjä, kuten varattava yleisölle mahdollisuus riittävien etäisyyksien ylläpitämiseen ja käsien puhdistamiseen sekä huolehtia tilojen siisteydestä.

Pohjois-Karjalassa voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille osoitteeseen www.siunsote.fi/alueelliset-suositukset-ja-rajoitukset.

Tartuntamäärä kaksinkertaistunut toissaviikosta

Pohjois-Karjalassa todettiin viikolla 50 yhteensä 101 koronavirustartuntaa, kun edellisellä viikolla tapauksia kirjautui 45. Pohjoiskarjalaisilla tartuntoja todettiin 95. Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä tartuntoja on todettu jo 60 ja karanteenissa oli 172 henkilöä.

Koronatartunnoista 40 % todettiin rokottamattomilla henkilöillä ja kolme prosenttia yhden rokoteannoksen saaneilla. 49 % tartunnoista todettiin 2–3 rokotusannosta saaneilla henkilöillä. Rokottamattomien tai vasta yhden rokotuksen saaneiden keskuudessa ilmaantuvuus, eli tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohden, on 198,95, kun rokotetuilla ilmaantuvuus on 74,9.

Tartuntoja todettiin viikolla 50 kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa Heinävettä, Ilomantsia ja Juukaa lukuun ottamatta. Tartuntoja todettiin eniten aikuisväestöllä ja 20 prosenttia tartunnan saaneista oli yli 60-vuotiaita. Tartuntojen alkuperä saatiin selville 89 % tapauksista. Ulkomailta saatuja tartuntoja oli kaksi.

Pohjois-Karjalan tilannekuvatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 30.12.2021 klo 12.

Koronavirustilanne Pohjois-Karjalassa viikolla 50 (13.–19.12.2021)

 • Koronavirustartuntojen määrä pohjoiskarjalaisilla: 95, muutos edellisviikkoon +54
 • Tartunnan saaneista rokottamattomia 40 %, 1. rokotuksen saaneita 3 %, 2–3 rokotetta saaneilla 55 %. Rokotustieto puuttui 2 % tartunnan saaneista.
 • Tartuntojen alkuperä tiedossa 89 %
 • 14 vrk ilmaantuvuus (6.-19.12.2021): 70,39, muutos +22,73
 • Ilmaantuvuus rokottamattomilla tai osittain rokotetuilla 198,95, täysin rokotetuilla 74,9.
 • Koronasta aiheutuva terveydenhuollon kuormitus: kohtalainen*

*Terveydenhuollon kuormitus mittaa Siun soten keskussairaalassa ja terveyskeskussairaaloissa hoidettavina olevien koronapotilaiden määrää suhteessa käytettävissä oleviin hoitopaikkoihin ja resursseihin asteikolla vähäinen – kohtalainen – vaikea.

Koronatiedote 21.12.2021

Koronatiedote 21.12.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 21.12.2021 päätöksen yleisötilaisuuksien rajoittamisesta:
1. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §) 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.
Määräys on voimassa ajalla 23.12.2021- 9.1.2022.
 

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueille. Päätös kokonaisuudessaan (pdf)

 

Viimeisimmät koronatiedotteet 19.11.2021

Koronatiedote 19.11.

Kolmansien koronarokotusten ajanvarausta laajennetaan kaikkiin 60-69-vuotiaisiin. 

Ajanvarausryhmää laajennetaan verkkoajanvarauksessa (https://siunsote.eaika.fi/) lauantaista 20.11.2021 klo 12 alkaen. Rokotusaika on mahdollista varata myös puhelinpalvelun kautta maanantaisin klo 8–11 numerossa 013 330 2131. Kolmannen koronarokotuksen voi ottaa aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua 2. rokoteannoksesta.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille Siun sote tarjoaa koronarokotusaikaa kirjeitse. Kirjeitä on lähetetty porrastetusti viikosta 43 alkaen. Kirjeet lähetetään, kun 3. rokotusaika lähestyy eli kun 2. koronarokotuksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Henkilöille, jotka ovat ottaneet käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun, kirje lähetetään sähköisesti. Muille kirjeet lähetetään postitse.

Rokotuskattavuus Pohjois-Karjalassa

Yli 12-vuotiaista pohjoiskarjalaisista kaksi koronarokotetta on ottanut hieman yli 81 prosenttia. Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 123 000 pohjaiskarjalaista. Eri ikäryhmien välillä rokotuskattavuuksissa on yhä eroja. Yli 60-vuotiaissa rokotuskattavuus on yli 90 prosenttia, mutta esimerkiksi 12–19-vuotiaissa kaksi rokoteannosta on saanut vasta 65 prosenttia ja 20–29-vuotiassa 66 prosenttia.

Koronatiedote 18.11.

Koronavirustartuntojen määrä kasvaa nopeasti Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan koronavirustartuntojen määrä on noussut nopeasti, ja päivittäin todetaan 10–20 uutta tartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä jo yli 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, mikä on koko epidemia-ajan korkein ilmaantuvuusluku Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalassa todettiin viikolla 45 yhteensä 107 koronavirustartuntaa, kun edellisellä viikolla tapauksia kirjautui 73. Pohjoiskarjalaisilla tartuntoja oli 104. Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä tartuntoja on todettu 49 ja karanteenissa oli yli 460 henkilöä.

Koronavirustartunnat keskittyvät erityisesti Joensuun asiointi- ja työssäkäyntialueelle, jossa koronavirus leviää nyt tehokkaasti lasten ja koululaisten keskuudessa. Tartuntoja todettiin viikolla 45 Joensuun lisäksi Juuassa, Kiteellä, Kontiolahdella, Lieksassa, Liperissä, Nurmeksessa, Outokummussa ja Polvijärvellä. Tartuntojen alkuperä saatiin selville 82 % tapauksista. Ulkomailta saatuja tartuntoja oli neljä.

Koronatiedote 17.11.

Koronavirustartuntojen määrä Joensuussa ja Joensuun asiointi- ja työssä käyntialueella kasvaa nopeasti. Tartuntoja todetaan paljon etenkin rokottamattomilla ja alle 12-vuotiailla koululaisilla sekä päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Koulu- ja päiväkotialtistumisia on todettu lähes päivittäin, ja muun muassa harrastusryhmien kautta tartunnat ovat levinneet edelleen laajemmalle. Perhepiirissä tartuntoja ovat saaneet myös jo rokotetut henkilöt.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella tiukennetaan ohjeita koronatestiin hakeutumisesta ja oireisena kouluun, hoitoon tai harrastuksiin menemisestä:

 • Alle 12-vuotiaat ja kaikki rokottamattomat lapset tulee viedä koronatestiin lievissäkin oireissa mahdollisimman pian. Ohje koskee myös niitä perheitä, joissa vanhemmilla perheenjäsenillä on molemmat koronarokotteet.
 • Hoitoon, kouluun, töihin tai harrastuksiin ei pidä mennä oireisena. Oireisena pysytään kotona ja hakeudutaan koronatestiin.
 • Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Etenkin rokottamattomien on syytä käyttää maskia matalalla kynnyksellä.

 

Koronatiedotteet

Pohjois-Karjalan koronasuosituksia päivitettiin (Siun sote 7.10.2021)

Erityisesti rokottamattomien on edelleen syytä harkita kasvomaskin käyttöä

Pohjois-Karjalan tilannekuvatyöryhmä kokoontui torstaina 7.10. arvioimaan tilannetta sekä suosituksia toimenpiteitä koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Työryhmä päivitti alueella voimassa olevaa kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Koulujen maskisuositusta jatketaan syysloman loppuun saakka, jolloin myös nuorempien ikäluokkien on ollut mahdollista saada molemmat rokotukset. Lisäksi henkilöiden, joilla on puutteellinen suoja koronavirusta vastaan, kannattaa harkita kasvomaskin käyttöä muutoinkin.

Työpaikoilla suositellaan seuraamaan Työterveyslaitoksen ohjeistuksia maskien käytöstä. ELY-keskus edellyttää edelleen maskien käyttöä järjestämässään joukkoliikenteessä, ja Siun soten toimipisteissä asioivien asiakkaiden ja potilaiden toivotaan myös käyttävän maskia.

Etätyösuositus on Pohjois-Karjalassa edelleen voimassa valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Valtakunnallinen etätyösuositus on päättymässä 15.10.2021.

Pohjois-Karjalassa voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille osoitteeseen www.siunsote.fi/alueelliset-suositukset-ja-rajoitukset.

 

Koronatiedotteet

 

31.03.2020

Juuan kunnan toimenpiteet yritysten aseman helpottamiseksi koronatilanteessa

Juuan kunnan hankinnat

 • Juuan kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja. 

 • Juuan kunnan kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavat hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.

 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.

 • Tekniset palvelut pyrkii käyttämään henkilöstövajetilanteissa paikallisia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan. 

Tukitoimet Juuan kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille

 • Juuan kunta myöntää hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti 50 % - 100 % vuokrahuojennuksen omistamiensa kiinteistöjen osalta sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.

 • Kunta on ottanut sähköpostin kautta yhteyttä tiloissaan vuokralla oleviin, kunnanhallituksen päätöksen mukaisiin yrityksiin 31.3. Mikäli kunnanhallituksen päätöksen mukainen mikroyritys ei ole saanut yhteydenottoa kunnasta toimitilavuokraan liittyen 31.3., voi yritys ottaa yhteyttä kirjaamo(at)juuka.fi

Kunnanhallituksen päätös 30.3. http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202035-6

Vetoomukset

 • Juuan kunta vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.

 • Juuan kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostoskäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.


17.03.2020

Juukalaisten yritysten tarjoamat erityispalvelut koronatilanteessa

Juukalaisilla yrityksillä on tarjolla koronavirustilanteen aikana erityispalveluita.

Juuan apteekki järjestää tuotteiden kotiinkuljetuksen kunnan alueen talouksiin. Toimitusmaksu 5 € 5km säteellä apteekista, yli menevältä matkalta 0,53 e/km. Tilaukset ma-pe klo 9 - 18 ja la klo 9 - 16 numerosta 013 225 813 sekä kaikkina ajankohtina verkkoapteekista https://juuanapteekki.fi/fi/tuotteet.html . Lasku toimitetaan asiakkaalle ostosten mukana.

Karhisen Kukot järjestää kukkojen ja lounasruoan kotitoimitukset arkisin klo 8.00 - 12.00 Juuan kirkonkylän alueelle. Tuotteiden normaalihintoihin lisätään 2 € toimitusmaksu/toimitus.
Toimitusten maksu toimituksen yhteydessä joko käteisellä tai kortilla. Tilaukset 040 509 7457. https://www.karhisenkukot.fi/

Star Pizza Juuka tilaukset 040 685 4282 ja noudot Väyryläntie 1 B 14. https://star-pizza-juuka.business.site/

Kolin Ryynäsestä ruuan kotiinkuljetukset päivittäin kello 12-21. Kuljetusmaksu 10 € 15 km säteellä Ryynäseltä (Ylä-Kolintie 1), lisäkilometrit 0,5 €/km. Myös ruokien nouto onnistuu, tällöin ei tule kuljetusmaksua. Tilaukset 040 085 7557, tilaus on tehtävä vähintään 2 tuntia ennakkoon. https://www.facebook.com/497402177011397/posts/2791622594255999/

K-Market Pielisherkku järjestää tiliasiakkaille tuotteiden keräyksen hintaan 6 €/keräys. Tiliasiakkaaksi liittyminen pielisherkku(at)k-market.com. Läheiset voivat asioida tiliasiakkaan puolesta. Pielisherkun kotiinkuljetus ja keräys 9 € kerta.

S-Market Juuka tiliasiakkaaksi liittyminen s-market.juuka(at)sok.fi. Läheiset voivat asioida tiliasiakkaan puolesta.

Pielisen Pesula noutaa ja palauttaa pyykit kirkonkylän alueella hintaan 5 € per nouto / 5 € per palautus. Sama hinta kuljetusmäärästä riippumatta. Tilaukset 050 084 7418. 

Samimatkat Oy tarjoaa yritysten tuotteille kotiinkuljetuspalvelun, jonka jakopäivät ovat maanantai ja torstai. Kuljetuspalvelua tarvitsevat yritykset voivat sopia palvelusta Sami Kaikkosen kanssa, 040 081 7458.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy toimittaa ruoka- ja vastaavat ostokset Juuan taajama-alueella hintaan 7,5 € per toimitus. Pidemmille matkoille oma hinnoittelu. Yhteydenotot Jani Miettinen 050 088 6246.

Erityisiä tautitilanteen ajaksi suunniteltuja tai nykyiseen toimintaympäristöön muutoin hyvin soveltuvia palveluita tarjoavat juukalaiset yritykset voivat viestiä tarjonnastaan Juuan kuntaan
antti.asikainen (at) juuka.fi. Päivitämme tietoja palvelutilanteesta sivustollamme.

Koronaohje

 

JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA

Soita aina ensin Päivystysapu 116 117 -palveluun tai omalle terveysasemallesi

Tarkemmat tiedot: siunsote.fi/korona