Kunnanjohtajan blogin pääkuva

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Euroopan tilanteesta ja kunnan valmiudesta häiriötilanteissa

 

Euroopan turvallisuustilanne on oleellisesti muuttunut viime aikoina. Saamme päivittäin lisää tietoa Ukrainan tilanteesta ja vain harva henkilö uskoi Euroopassa sodittavan 2020-luvulla. Käsillä on valtava humanitäärinen katastrofi.

 

On todettava vaikutusten Pohjois-Karjalaan ja Juukaan olevan ilmeisiä, vaikka eivät vielä tarkasti tiedossa. Selvää on, että kiristyneellä tilanteella on ensisijaisesti talouspoliittisia vaikutuksia. Myös laajoja markkinahäiriöitä tulee todennäköisesti esiintymään. Heijastevaikutuksia voi kohdistua etenkin idän kauppaa harjoittaviin yhtiöihin, mutta myös matkailuun. Suomen rajalla olevissa kunnissa tilanne varmasti askarruttaa erityisesti, sillä rajaliikenne ei ole vieläkään normalisoitunut koronapandemian tiimoilta ja rajaliikenteen aukeamista on toivottu jo tovi.

 

Vaikka Suomeen ei kohdistu välittömiä turvallisuuspoliittisia uhkakuvia, ovat valmiuteen ja varautumiseen liittyvät asiat olleet lähes jokaisessa omassa kokouksessani asialistalla. Omassa työssä tekeminen näkyy siten, että pyrin keskittymään suurempiin linjoihin. On pakko priorisoida.

 

Juuassa maaliskuu käynnistyykin Paikallispuolustusharjoituksella 1.3.2022. Korostan, että  Savo-Karjala 1/22 harjoitusta on suunniteltu jo tovin eikä liity laajempaan maailman laajempaan tilanteeseen. Tapahtumassa Maavoimat harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä 26.2.–11.3.2022 eri puolilla Suomea ja useat Pohjois-Karjalan viranomaiset harjoittelevat omalta kantiltaan asioita. Harjoittelulla varmistetaan viranomaisyhteistyön sujuvuus häiriötilanteissa. Juuan katukuvassa harjoitus ei näy. Käytännön tasolla harjoittelemme johtoryhmän työskentelyä häiriötilanteessa ja valmiussuunnitelman päivittämistä.

 

Yleisesti ottaen Juuan kunnalla on merkittäviä velvoitteita mm. väestöön liittyen. Myös vesihuoltolaitoksen ja kaukolämpölaitoksen varalta suunnitelmat on syytä tarkistaa siten, että operatiivinen toimintavarmuus säilyy kaikissa häiriötilanteissa. Virka-apuun liittyvät asiat on syytä tarkistaa.

 

Meidän huoltovarmuuteen ja operatiiviseen toimintaan ei kohdistu välittömiä vaikutuksia Ukrainan tilanteesta, sillä sekä Juuan Kaukolämpö Oy:n käyttämä hake on kotimaista emmekä myöskään käytä merkittävissä määrin fossiilisia polttoaineita. Tästä huolimatta Juuan kunta tarkkailee lähiympäristönsä muutoksia muiden kuntien tapaan ja tekee tarvittavia muutoksia omiin suunnitelmiinsa tai pohtii omia periaatelinjauksia. Yksi pohdittava asia on näkemykseni mukaan kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotto. Kansainväliset sopimukset ovat luotu juuri tällaisia tilanteita varten. Siitä ei varmasti ole epäselvyyttä.

 

Puolisona ja pienen pojan isänä omat huolet tuntuvat torstain jälkeen pieniltä ja ihan pienestä asiasta ei enää jaksa valitella. Tämä näkyy myös maailmalla, sillä yhteiset kokemukset ja suurempi huoli yhdistää kokonaisia kansoja. Pyrin itse suuntaamaan tarmoni positiivisiin asioihin ja luomaan osaltani luottavaista ilmapiiriä.

 

Toivottavasti moni Teistä tekee nyt samaa ja näin uskon sen olevankin.

Sisältöjulkaisija

Kunnanjohtajan kuva

kunnanjohtajan blogi - linkki

grafiikka