25.08.2016 20:56 | Markus Hirvonen

Juuka valmistautuu muutokseen

 

Organisaatio ja organisaatiouudistus ovat hyvin yleisiä sanoja. Niillä on myös hyvin helposti yleviä tavoitteita, jotka hyvin harvoin toteutuvat. Lisäksi organisaatiouudistuksen pohjimmainen syy on liian usein raha, ja uudistukset tehdään talous edellä. Olen edelleen vankasti sitä mieltä, että uudistuksia pitää tehdä toiminnan ja asiakkaan parhaan näkökulmasta prosesseja tehostaen, jos halutaan säästöjä. Jos mietitään vain säästöjä, ei puututa tosiasiassa toiminnan sisältöihin. Näin aiheutetaan vain lisäkuluja. Nämä karikot yritämme Juuan organisaatiouudistuksessa välttää.

 

Meillä Juuassa on aloitettu organisaatiouudistus sillä, että pyrimme osastoittain miettimään ensinnäkin sitä, miksi olemme olemassa.  Jokaisen osaston tulee käydä se keskustelu, miettiä oman tehtävän olemassaolon tarkoitus asiakkaan näkökulmasta. Vastaukset ovat loppujen lopuksi hyvinkin helppoja. Päiväkoti on olemassa lapsiperheiden tarpeita varten. Koulu on olemassa oppilaita varten. Kirjasto on olemassa lainaajia varten. Tekninen osasto on olemassa kuntalaisten tarvitsemien kiinteistöjen, katujen ja muun teknisen infran hoitamista varten. Hallinto on olemassa sitä varten, että kaikki tämä peruspalveluverkosto saadaan ihmisille taattua. Lyhyesti sanottuna organisaatio on olemassa kuntalaisia varten. Näin ollen organisaatiomuutoksen keskeinen ajatusmalli on: Kuinka saamme uudesta organisaatiosta paremman asiakkaalle? Silloin on laatikkoleikkien sijaan mentävä nyrkit savessa prosesseihin ja mitattava niitä, purettava ne osiin ja poistettava asiakasta haittaava hukka. Tämän ovat kunnan työntekijät hyvin ymmärtäneet, ja olemme saaneet aikaan muutosiloisen ilmapiirin.

 

Olemme laskeneet kunnan henkilöstöä suhteessa jäljelle jääviin tehtäviin. Olemme tulleet siihen lopputulokseen, että kunnassa riittää jokaiselle työntekijälle arvoa tuottavaa ja mielekästä tekemistä. Näin ollen kukaan ei tule muutoksessa menettämään työtään. Samaan aikaan on tietenkin selvää, että jokaisen työ tulee joltakin osin muuttumaan. Joiltakin muuttuu enemmän sisältöä, joiltakin vähemmän. Mutta jokaisen työssä tarkastellaan jatkossa enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa sekä asiakaslähtöisyyttä. Vaikka työ olisi samaa kuin ennen, siihenkin työhön on löydettävä ennaltaehkäiseviä elementtejä. Siinä on meillä kaikilla vastuu.

 

Organisaatiomuutoksessa on kaksi osioita, jotka linkittyvät toisiinsa. Ensinnäkin demokratia päättää ne valta- ja vastuusuhteiden rajat, joilla tehdään päätöksiä. Eli kunnanvaltuusto päättää sen, miten päätöksiä sen alaisuudessa tehdään. Nyt on esitetty kahta erilaista mallia, jossa toisessa on yksi lautakunta ja toisessa kaksi. Luottamushenkilöpaikat ovat määrältään samat molemmissa malleissa, mutta niissä on joitakin eroja. Molemmissa malleissa on lähdetty siitä, että voisimme samaan aikaan toteuttaa lähidemokratian ja sujuvan organisaation. Se vaatii jokaisen tehtävän tarkastelua, ja siinä tulee toinen osio mukaan kuvioihin. Toinen osio on operatiivinen johtamisjärjestelmä, joka on kunnanjohtajan vastuulla. Eli mitä meidän virkamieskoneisto saa tehdä, mitkä valtaoikeudet meille luovutetaan. Tämä jako pitää tehdä taiten, sillä demokratialla on erittäin tärkeä arvo kunnallisessa itsehallinnossa. Itse pidän toimivampana sellaista jakoa, jossa demokratia määrittää strategian, tavoitteet ja toimintaperiaatteet, joiden mukaan virkavastuulla toimiva koneisto toimii. Silloin saamme parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaista palvelevan organisaation.

 

 

Viimeksi maanantaina pidimme sihteeriporukalle kehittämisiltapäivää, jossa kävimme läpi tulevaisuuden tehtäviä. Tulevaisuudessa olemme juuri sihteeri/toimistotyöntekijöiden kanssa hauskan tilanteen edessä, kun jokaiselta putoaa Soten myötä tehtäviä pois. Samaan aikaan jokaiselle jää tehtäviä entisestä työstä ja Siun Soten rajapinnoista (mm. asuminen) tullee tehtäviä kuntaan tehtäväksi. Näin ollen tässäkin yksikössä jokaisen tehtävänkuva muuttuu, toisilla vähemmän ja toisilla enemmän. Mietimme siis yhdessä, miten nämä tehtävät voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa. Paikalla oli käytännössä kaikki kunnassa toimistotyötä tekevistä henkilöistä ja iltapäivä sujui todella hienosti. Oli oikein ilo kuunnella keskustelun sorinaa, monipuolista dialogia, jossa jokainen ihminen oli ymmärtänyt muutoksen tarpeellisuuden. Jokainen halusi osallistua ja kehittää omaa työtään. Erilaisten prosessi-sessioiden jälkeen henkilöstö oli vahvasti sitä mieltä, että muutos on tarpeellinen. Mutta samalla muutos koettiinkin hyväksi, ja sitä ollaan viemässä ilolla itse eteenpäin. Taas maanantain jälkeen on helppo uskoa, että tämä muutosprosessi saadaan vietyä suunnitelmallisesti läpi, koska tässä on vahvasti henkilöstö mukana. Lisäksi olemme suuntaviivoja käsitelleet valtuustoseminaarissa ja kunnanhallituksessa. Päättäjät ovat vahvasti sitoutuneet muutokseen ja tekevät siihen omat tarkennuksensa prosessin aikana.

 

Muutoksen tavoitteena on kuntalaista paremmin palveleva Juuka, ja sitä kohti olemme jo matkalla.

 

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »