04.07.2017 15:13 | Markus Hirvonen

Miten virkamiehet ratkovat akuuttia Ahmovaaran tilannetta?

 

Viime viikolla, kuten tiedämme, saimme yllättäviä uutisia Ahmovaarasta. Koulun alapohjan rakenteet todettiin vaarallisiksi ja siitä syystä elokuussa kyseisessä rakennuksessa ei ole turvallista aloittaa koulua. Juuri nyt tehdään akuuttia suunnittelua siitä, miten eri tilanteissa koulunkäynti järjestetään. Haluan avata blogissa hieman sitä, miten viranhaltijakoneisto toimii akuutissa tilanteessa ja millaista analyysiä on päätösten taustalla.

Ensinnäkin on selvää, että lomasta ja kesästä huolimatta kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, johtavat opettajat ja tekninen johtaja ovat töissä. Asiaa ratkotaan ottaen huomioon eri näkökohdat tehden pitkää päivää.  Kunta on viranomaisena vastuussa kaikista Juuan 420:sta koululaisesta ja sen vuoksi asia on erittäin moninainen ja monipolvinen, koska kaikki ratkaisut vaikuttavat kaikkeen. Rahaa on käytettävissä talousarviossa esitetty määrä, joskin akuutissa tilanteessa ylitykset ovat aina perusteltuja ja mahdollisia. Kuitenkin viranomaisen tehtävä on kokonaisuutena löytää ratkaisu, joka on tarkoitukseen sopiva ja kustannustehokas myös akuutissa tilanteessa. Vastuullisuus on oltava aina toiminnassa läsnä. Valmistelussa on tiedossa Ahmovaaran alueen vanhempien kanta, jonka mukaan lapset halutaan Kolin kouluun. Sen vuoksi Kolin koulun vaihtoehto on suunnittelussa mukana, vaikka koulu ei ole Juuan kunnan alueella.

Kunnan tulee akuutissa tilanteessa viranhaltijatasolla käydä läpi ainakin seuraavia kysymyksiä:

 1. Löytyykö kunnasta korvaavia tiloja, jotka soveltuvat opetuskäyttöön?

 2. Miten järjestetään pedagogisesti toimiva kokonaisuus?

 3. Miten järjestetään ravintohuolto?

 4. Miten järjestetään kyyditykset?

 5. Onko jokin muu tapa mahdollinen? Yhteistyö?

 

 1. Sivistystoimi ja tekninen toimi selvittivät tilakysymystä yhdessä. Siinä käydään läpi kiinteistöt ja lasketaan. Tutkitaan ja lasketaan, sitä on viranomaisen työ hyvin suurilta osin. Nunnanlahden koulu on Ahmovaaran koulussakäyntialueen naapurikoulussakäyntialue. Matkaa Ahmovaaran koulun ja Nunnanlahden koulun välillä on 15 km ja arvioitu matka-aika 15 minuuttia. Lähin toisen kunnan alueella oleva koulu on Kolin koulu, jonne on matkaa noin n. 10 km ja matka-aika sinne on noin 10 minuuttia.(Matkatiedot Fonecta) Tuoreen kuntokartoituksen mukaan Nunnanlahden kouluun pitää tehdä pieniä korjauksia, joiden jälkeen koulu soveltuu suuremmalle oppilasmäärälle. Muut kunnan koulut ovat kauempana, joten Nunnanlahti on 1.kouluvaihtoehdoksi oppilaille omista kiinteistöistä paras. Kolin koulun kunnosta ei Juuassa luonnollisesti ole tarkkaa tietoa. Lieksan mukaan kunto on hyvä, ja tietenkin arvioon luotetaan.

   

 2. Sivistystoimi miettii, miten pedagoginen kokonaisuus olisi parasta järjestää. Ahmovaarassa on kaksi (2) vakituista opettajaa. Tavoitteena on, että tutut opettajat lapsilla säilyisivät ja ryhmät eivät hajoasi tai muodostuisi liian suuriksi. Näin ollen Nunnanlahden kouluun on suunniteltu opetuksen toteuttamismahdollisuus Nunnanlahden ja Ahmovaaran koulun kaikille oppilaille neljässä opetusryhmässä: e ja 2, 1. lk, 3-4 lk ja 5-6 lk, jolloin saadaan pedagogisesti hyvin toimiva kokonaisuus. Molempien koulujen henkilöstö olisi käytettävissä opetuksen ja tuen toteuttamiseen. Koulussa olisi 4 opettajaa, yksi resurssiopettaja ja 3 avustajaa yhteensä 58:lle oppilaalle. Opetusresurssit olisivat tässä koulussa kirkkaasti Juuan parhaat ja valtakunnallisessakin vertailussa poikkeuksellisen suuret. Vaihtoehtoisesti toisen kunnan alueella olevan koulun tilannetta on selvitetty Lieksan kaupungin kanssa. Lieksalla ovat käytössä omat resurssit ja opettajat ja kaupunki ilmoittaa tällä viikolla, miten resurssien kanssa edetään. Näin ollen analyysi on, että Nunnanlahden koulussa Juuan kunta pystyy takaamaan oppilaille tutut opettajat, tutut avustajat ja todella suuren opettajaresurssin. Tämä puoltaa arvioinnissa Nunnanlahden koulun määräämistä 1. koulunkäyntipaikaksi. Teemme linjauksen, että lukuvuodelle 2017-2018 opettajien resurssi säilytetään suunnitellun suuruisena. Näin rauhoitetaan henkilöstö, ettei kenenkään tarvitse pelätä työpaikkansa puolesta.

   

 3. Ravintohuolto on jo järjestetty Poikolan koulusta Nunnanlahteen, joten järjestely on jo valmiiksi olemassa kyseiselle koululle. Ravintohuollon päällikkö laskee muutokset ja tekee tarvittavat toimenpiteet asiassa, jos asiassa edetään.

   

   

 4. Koulukuljetukset voidaan järjestää siten, että koulutyö alkaa Nunnanlahdessa klo 8.15. Kuljetuksissa noudatetaan oppilaskuljetusperusteita ja lain mukaisia matka-aikarajoja. Kellonaika on aikaisempi kuin Ahmovaarassa (siellä 8.30) johtuen koulukuljetuksista ylä-asteelle Poikolaan. Tiedostamme, että 8:15 on aikainen alkamisaika kuljetusoppilaille, mutta myöhästäminen aiheuttaisi koko suunnitellun lukujärjestyspaketin avaamista Poikolan koululla ja Nunnanlahdessa. Kuljetuksia suunnittelevat henkilö suunnittelee sivistysjohtajan alaisuudessa uudet kuljetusreitit ja laskee matka-ajat. Nämä tehdään valmiiksi sen jälkeen, kun tiedetään lasten virallinen sijoittuminen. Kolin kuljetuksia ei tässä vaiheessa selvitetä, koska koulu ei sijaitse Juuan kunnan alueella. Kuljetusten järjestäminen Lieksan harkinnan piirissä ja siellä lasketaan asiaa ja ilmoitetaan meille.

   

 5. Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja ovat käyneet useita keskusteluja Lieksan kaupungin kanssa Kolin koulusta. Lieksan kanssa yhteistyö on totutun hyvää ja asiallista. Lieksassa viranhaltijat tekevät aivan samaa työtä kuin Juuassa; laskevat ja pohtivat eri vaihtoehtoja. Lieksassa ollaan tietenkin ensisijaisesti vastuussa lieksalaisista oppilaista ja sen vuoksi juukalaisten lasten osalta laskelmia tehdään tarkkaan. Tämän blogin kirjoittamiseen mennessä meillä ei ole vielä tiedossa Lieksan lopullista kantaa lasten sijoittumiseen, resursseihin, koulukyyteihin ja muihin asioihin.

 

Hallintolaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta velvoittavat kuntaa muiden lakien lisäksi hyvään ja laadukkaaseen selvitystyöhön. Kunnassa olemme tähän asti selvittäneet asioita mielestäni laadukkaasti ja parhaaseen tietoon perustuen. Lopputuloksena selvityksessä näemme, että akuutissa tilanteessa voimme juuri kunnan kiinteistössä Nunnanlahdessa tarjota Ahmovaaran lapsille tässä tilanteessa parhaat mahdolliset opettajat, avustajat, koulukaverit, tilat ja kyyditykset lukuvuodelle 2017-2018. Mikäli oppilaat siirtyvät Kolille, valtionosuudet siirtyvät myös sinne. Juuassa taas valtionosuudet on laskettu kokonaisbudjettiin, ja resursoitu suoraan opettajiin ja avustajiin. Näin ollen lasten sijoittuminen Kolille aiheuttaisi talousarvioon negatiivisia muutoksia. Kokonaisuutena viranhaltijaselvitykset osoittavat Nunnanlahden parhaaksi vaihtoehdoksi akuuttiin kriisiin. Voimme olla oikeassa tai väärässä, mutta päätös on tehty parhaaseen mahdolliseen tietoon pohjautuen. Tiedostamme sen, että Ahmovaaran alueen vanhemmat haluavat lapsensa Kolin kouluun ja kunnioitamme sitä, mikäli se on lopullinen ratkaisu.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavaksi Lieksa ilmoittaa tällä viikolla omat ratkaisunsa Kolin koulun suhteen. Sen jälkeen vanhemmat ja viranhaltijat saavat seuraaville askeleille portaat. Tähänkin asiaan löydämme ratkaisun.

 

Syksyllä ja alkutalvesta kunnanvaltuutetut sitten päättävät, mikä on kouluverkon iso kuva Juuassa. Siihen liittyy väistämättä investointeja sivistyspuolelle, joka on hyvä ja positiivinen asia. Siinä on myös yhteistyön syventämisen paikka muiden kuntien kanssa ja kaikki innovatiiviset ideat ovat tervetulleita!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »