05.08.2020 13:39 | Markus Hirvonen

Mitä syksyllä tapahtuu Juuassa?

Mitähän syksy tuo tullessaan Juukaan?

 

Kuten tiedämme, kevät ja kesä ovat olleet kunnissa poikkeuksellisia. Korona muutti meidän tekemistä todella paljon ja varmasti muutti maailmaa joiltakin osin pysyvästi. Syksyn tullessa jännitämme edelleen koronan toista ja kolmatta aaltoa ja varaudumme siihen, mutta teemme toki muutakin. Vaikka virus näyttää nousevan uudelleen, on katsottava eteenpäin ja tehtävä työtä tulevaisuuden eteen. Elämä jatkuu ja siksi toiminta ja kehittäminen eivät voi pysähtyä. Näin ollen Juuassa tapahtuu monia asioita syksyn aikana sen tärkeimmän työn lisäksi. Se tärkein on tietenkin peruspalvelujen turvaaminen kaikissa tilanteissa. Peruspalvelujen toteuttaminen ei pysähdy missään olosuhteessa, vaikka kaikki muu pysähtyisi.

Mutta syksyllä tapahtuu paljon muutakin. Tässä muutamia poimintoja Juuan syksyn tilanteesta.

Investoinnit

Koulun rakentaminen jatkuu aikataulussa. Kehitysvammaisten yksikön rakentaminen alkoi maanantaina ja valmistuu ensi kesään mennessä. Siun sote tekee tällä hetkellä markkinointia uusista asunnoista, jotka ovatkin herättäneet paljon kiinnostusta. Nämä kaksi investointia ovat tärkeimmät kunnan investoinnit, joiden valvontaan menee suurin osa teknisen henkilöstön ajasta

Pelastustoimi

Pelastustoimi valmistelee uutta palvelutasopäätöstä, josta pyydetty lausuntoa. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että Pohjois-Karjalan pelastuslaitos päättää syksyllä, kuinka paljon henkilöstöä ja kalustoa on esimerkiksi Juuan paloasemalla. Tämä on erittäin merkittävä päätös. Olen käynyt asiasta useita neuvotteluja ja nyt esillä oleva malli pitäisi Juuan toiminnot ennallaan eli ei heikennyksiä eikä parannuksia. Tähän valmistelemme lausuntoa, jonka kunnanhallitus antaa elokuun toisessa kokouksessa. Kansalaisten turvallisuuden kannalta merkittävä päätös

Sote

Sote tulee taas. Kunnilta on pyydetty lausuntoa sote:sta, jota valmistelen parhaillaan. Siinä on kevyt 1300 sivua esitystä, mutta viime kauden esitykseen ei ole suuria muutoksia. Meille olennaista on Siun sote:n aseman turvaaminen ja siellä tehdyn hyvän työn säilyttäminen. Mutta kaiken olennaista on esityksen täysin väärä ja epäoikeudenmukainen rahoitusmalli, jossa siirtymäsäädökset vesittävät Pohjois-Karjalan rahoituksen. Pohjois-Karjalalle kuuluisi kymmeniä miljoonia rahaa sen mukaan, mikä on meidän alueen väestön terveydentila. Nyt esityksen siirtymäsäädökset leikkaavat tätä rahoitusta muiden maakuntien eduksi ja siirtävät rahan tuloa maakuntaan jopa vuoteen 2029. Tässä on minun ja kaikkien muiden tehtävä edunvalvontaa, jotta epäoikeudenmukaisuus ei mene läpi lopullisessa laissa. Alueen kansanedustajat ovat asiassa yhteisessä rintamassa tekemässä työtä, mutta tämä vaatii kaikkien osallistumista. Kyseessä on merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys, jonka tulen ottamaan lausunnossa kärkiteemaksi. Edelleenkään kukaan ei ole kertonut parempaa rahoitusmallia kuin tarvepohjainen rahoitus soteen. S

 

Kaavoitus

 

Juuassa on menossa kaksi isoa kaavatyötä. Kirkonkylän asemakaavassa käymme viranomaisneuvotteluja. Siinä päivitetään asemakaava ja erityisesti ABC:n alueen tilanne. Sinne on tulossa uusia liiketontteja ja kaavassa pyritään ratkaisemaan liikennehaasteita. Erilaiset tie, katu, rakennus- ja suojeluasiat ratkaistaan kaavassa, joten tämä on kuntalaisille iso juttu. Ensimmäinen luonnos tulee näkyville alkusyksystä ja toivomme kuntalaisten laajaa osallistumista.

 

Ahmovaara-Koli kaava etenee hyvin. Tilaisuuksissa oli paljon väkeä ja kaavatyö etenee suunnitellusti. Matkailumäärät kasvoivat merkittävästi kesällä ja tämä kaava tulee todella tarpeeseen. Uskon investointien kiihtyvän Ahmovaaran alueella.

 

Elinkeinot

 

Antti Asikainen aloitti elokuun alussa Jonnen seuraajana. Ovi käy ahkerasti ja puhelin soi paljon. Juuassa on paljon kehittymishalua eri sektoreilla ja investointeja on tullut tänä vuonna paljon. Ensi vuonnakin näyttää useita investointeja olevan vireillä, joten tämä maaseutukunta pärjää erinomaisesti. Erityisesti matkailussa on vireillä pieniä hankkeita, joista osa voi realisoitua palvelujen parantumisena ja työpaikkoina.

 

Talous

Taloudessa on aina tiukkaa, kuten kuntataloudessa viimeiset 100 vuotta. Pystymme kuitenkin erinomaisesti toteuttamaan sitä strategiaa, jonka kunnanvaltuusto on päättänyt. Oikeilla prosesseilla, hyvällä työhyvinvoinnilla ja oikein kohdennetuilla investoinneilla Juuan kuntatalous on ja pysyy tasapainossa. Talousarvio 2021 on täynnä kysymysmerkkejä, mutta siitä en ole liian huolissani. Olen taipuvainen ajattelemaan, että asiat menevät loppujen lopuksi kuitenkin hyvin.

 

Syksy on siis täynnä töitä, joka on hieno asia. Ja mikäli korona iskee päälle, keskitymme perusasioihin laittamalla vähemmän tärkeitä asioita tauolle.

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »