Kuntavaalit 2021, yläkuva

Kuntavaalit teksti

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

 

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Äänestysalue     001 Juuka
Äänestyspaikka Juuan kunnantalo, Poikolantie 1, 83900 Juuka

Laitosäänestyspaikkoina Juuan kunnassa ovat terveyskeskuksen hoitosolu ja asumispalveluyksiköt sekä Juuan vankila ja Hoitokoti Tetritupa

  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16.00, ennakkoon voi ilmoittautua p. 040 104 2861
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
  • varsinainen vaalipäivä 13.6.2021
  • tulokset vahvistetaan: 16.6.2021 
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

Linkkejä (avautuvat uuteen välilehteen):
Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vuoden 2021 kuntavaaleista. Sivustolta löytyvät muun muassa kuntavaaleissa noudatettavat määräajat ja ehdokasasettelussa tarvittavat lomakkeet. 

Kuntaliiton vaalisivustolla www.kuntavaalit.fi on monipuolista tietoa kunnista ja kuntavaaleista.

Kotiäänestys ja henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes­tyspaikkaan il­man kohtuuttomia vaikeuksia omin neuvoin taikka muitten kulje­ttamana tai muuten avustamana, saa äänestää enna­kolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetulla omaishoitajalla, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan tulee ilmoittautua samassa yhteydessä kotiäänestykseen ilmoittautumisen kanssa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoitteella Poikolantie 1, 83900 Juuka tai puhe­li­mit­se nu­me­roon 040 104 2851 vii­meis­tään tiistaina 1.6.2021 en­nen klo 16.00.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortilla, passilla, kuvallisella kela-kortilla tai sähköisellä henkilökortilla. Tällaista henkilöllisyyden todistamista ei kuitenkaan ehdottomasti vaadita mikäli vaalitoimitsija tuntee äänestäjän.  Todistamiseen eivät kelpaa esimerkiksi kuvaton kela-kortti, kirjastokortti, opiskelijakortti tai pelkästään ilmoituskortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hakea poliisiviranomaiselta äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin, korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Äänestäminen ennakkoon

Äänestysohjeet - näin äänestät ennakkoon

Ennen ennakkoäänestyspaikalle menoa:

1. Ota ehdottomasti mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

  • Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.
  • Voit ottaa mukaasi myös postitse kotiisi saapuneen äänioikeusilmoituksen (ilmoitus äänioikeudesta), mutta voit äänestää myös ilman sitä. Jos äänestät ennakkoon laitoksessa tai ulkomailla, äänioikeusilmoitus kannattaa ottaa mukaan, koska se nopeuttaa äänestämistä näissä paikoissa. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoitusta, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä Digi- ja väestötietovirastosta.

2. Jos haluat selvittää jo etukäteen ehdokkaasi ehdokasnumeron, löydät ehdokkaiden tiedot oikeusministeriön tulospalvelusta ja lisäksi esimerkiksi ehdokkaiden omista vaalimainoksista sekä tiedotusvälineistä.

3. Jos et kykene itse tekemään äänestysmerkintää, voit ottaa mukaasi oman avustajan. Oma avustaja ei kuitenkaan saa olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole mukana omaa avustajaa, mutta tarvitset avustamista, vaalivirkailija avustaa sinua.

Ennakkoäänestyspaikalla

1. Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle, joka antaa sinulle äänestyslipun.
2. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin (tai ulkomailla: äänestämiselle varattuun muuhun tilaan). Jos tarvitset apua äänestysmerkinnän tekemisessä, vaalivirkailija tulee avustamaan sinua äänestyskoppiin. Äänestyskopissa on kynä ja kopin seinällä ehdokaslistojen yhdistelmä. 
3. Merkitse kynällä äänestyslippuun (lipun oikealla puolella olevaan ympyrään) sen ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta!  
4. Kun olet merkinnyt numeron äänestyslippuun, taita lippu siten, että numero jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy ulospäin.
5. Poistu äänestyskopista ja mene taitetun äänestyslipun kanssa vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi.
6. Tämän jälkeen vaalivirkailija antaa sinulle ruskean vaalikuoren. Laita äänestyslippu vaalikuoreen, sulje kuori liimaamalla ja anna se vaalivirkailijalle.
7. Vaalivirkailija merkitsee äänioikeusrekisteriin, että olet äänestänyt. Hän tulostaa lähetekirjeen ja pyytää sinua allekirjoittamaan sen. Tarkista ennen allekirjoittamista, että lähetekirjeeseen tulostui nimenomaan Sinun nimesi. Allekirjoituksesi jälkeen myös vaalivirkailija allekirjoittaa lähetekirjeen.
8. Lopuksi vaalivirkailija sulkee allekirjoittamasi lähetekirjeen ja vaalikuoren, jonka sisällä on äänestyslippu, keltaiseen lähetekuoreen. Tämä kuori postitetaan oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle.
9. Kun vaalivirkailija on sulkenut äänestysasiakirjasi keltaiseen lähetekuoreen, äänestyksesi on suoritettu ja voit poistua ennakkoäänestyspaikasta.

 

Lähetekuoren saatuaan keskusvaalilautakunta avaa sen ja tarkastaa lähetekirjeestä, kuka on äänestänyt. Tarkastuksen jälkeen lähetekirje ja vaalikuori erotetaan toisistaan. On huomattava, että keskusvaalilautakunta ei tässä vaiheessa avaa vaalikuorta. Vaalikuoret avataan vasta vaalipäivänä, kun äänenlaskenta aloitetaan.

 

Vaalikuori, jonka sisällä on äänestyslippu, sekä lähetekirje suljetaan lähetekuoreen.

 

Ennakkoäänestyspaikat Juuassa

Ennakkoäänestys järjestetään 26.5. - 8.6.2021

Ennakkoäänestyspaikat Juuassa

Kunnantalo, Poikolantie 1, 83900 Juuka

26.5.2021                          klo 09:00 - 17:00
27.5 - 28.5.2021              klo 09:00 - 15:00
29.5 - 30.5.2021              klo 10:00 - 13:00
31.5.- 01.06.2021            klo 09:00 - 15:00
2.6.2021                            klo 09:00 - 17:00
3.6 - 4.6.2021                   klo 09:00 - 15:00
5.6 - 6.6.2021                   klo 10:00 - 13:00
7.6.2021                            klo 09:00 - 15:00
8.6.2021                             klo 09:00 - 17:00

Ahmovaaran monitoimitalo
ke 26.5.2021                           klo 11:00 - 15:00

Tuopanjoen kylätalo
ke 26.5.2021                           klo 16:30 - 18:30

Paalasmaan kylätalo
to 27.5.2021                           klo 10:00 - 12:00

Nunnanlahden koulu
to 27.5.2021                           klo 14:30 - 16:30

Polvelan kylätalo
pe 28.5.2021                           klo 09:00 - 11:00

Kajoo, Timanttitupa
pe 28.5.2021                           klo 12:00 - 14:00

Vuokko, Heinävaaran kylätalo
ma 31.5.2021                           klo 10:00 - 12:00

Vihtasuo, Etelä-Vuokon kylätalo
ma 31.5.2021                           klo 13:30 - 15:30

KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2021

Kuntavaaliehdokkaat 2021

Keskusta

Halonen Matti
Hoppa Jorma
Hyykky Jari
Kallinen Katri
Kirjavainen Pertti
Koivunen Kimmo
Koivuselkä Ari
Kukkonen Jari
Martikainen Eija
Mustonen Teemu
Nevalainen Esko
Nevalainen Lahja
Pakarinen Sami
Parkkonen Heli
Peura Matti
Pitkänen Tiina
Tuovinen Sirpa
Vattulainen Asko
Vuokkonen Viki
Väyrynen Jaana

SDP

Aaltonen Iina
Agonen Elina
Bage Tommi
Heikkinen Marko
Hiltunen Tero
Hyttinen Jukka
Karjalainen Jouko
Karttunen Aira
Kirjavainen Lassi
Korhonen Mirva
Kortelainen Liisa
Kortelainen Reijo
Nenonen Reetta
Nykänen Aimo
Timonen Sakari
Vainikka Pekka
Vartiainen Tapio
Vepsäläinen Jarmo
Väyrynen Sinikka

Perussuomalaiset

Brelo Tuomo
Hiltunen Jari
Hiltunen Senja
Hirvonen Mauri
Kaukosuo Juhani
Kauppinen Tapio
Laine Kauko
Louhelainen Reima
Martikainen Arvi
Martikainen Jonna
Miettinen Jari
Nevalainen Juha
Pitkänen Anna-Kaisa
Ryynänen Jouko
Villman Reijo
Wilska Heidi

Kokoomus

Halonen Jani
Iiskola Kai
Lehtojuuri Jorma
Lipponen Timi
Meriläinen Eija
Nevalainen Jarmo
Wickström Pertti

Kristillisdemokraatit

Haavisto Seppo
Kähkönen Päivi
Pehkonen Annika
Ruokolainen Salla
Ryynänen Leo
Urpanen Pekka

Vihreät

Flogny Darja
Laskar Suvi
Saarelainen Juha