Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Päätös ympäristönsuojelulain 47 a § ja maa-aineslain 4 § mukaisesta lupahakemuksesta kallioaineksen ottoon ja murskaukseen, maa-ainesten varastointiin ja säilyttämiseen, sekä asfalttiaseman tukikohdalle.

Päätös

Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 22.4.2022 myöntänyt Eepeen Konepalvelu Oy:lle ja Asko Vattulaiselle maa-aines- ja ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 47 a § ja maa-aineslain 4 § mukaisen luvan kallioaineksen ottoon ja murskaukseen, maa-ainesten varastointiin ja säilyttämiseen, sekä asfalttiaseman tukikohdalle. Juuan kunnassa sijaitsevalle tilalle Soijinkangas, 176-401-38-16. Alue sijaitsee Juuan Ahmovaarassa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Juuan kunnan verkkosivuilla http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decisions&id=Raktark sekä Juuan kunnan rakennusvalvonnassa osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka.

Muutoksenhaku

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 1.6.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jarmo Kallinen, 040 104 2620, jarmo.kallinen@juuka.fi

Lupapäätös

Lisätietoja