kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan voimaantulosta

Kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan voimaantulosta

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alueen voimaantulosta

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 4.12.2023 (§ 14) hyväksynyt Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alueen. 

Heinäveden osa-aluemaakuntakaavan laadinta tuli ajankohtaiseksi Heinäveden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden 2021 alussa. Osa-aluemaakuntakaavassa on yhteensovitettu Etelä-Savon maakuntakaava Heinäveden kunnan osalta 
Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistetty ja joiltakin osin muutettu ja päivitetty maakuntakaavamerkintöjä sekä tarkasteltu kunnan maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä ei määräaikaan mennessä jätetty valituksia Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Maakuntavaltuuston päätös on lainvoimainen. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2024 (§15) panna 
täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu 1.2.2024.

Aineistoon on mahdollista tutustua Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa Siltakatu 2, Joensuu ja verkkosivuilla  pohjois-karjala.fi/heinaveden-kaava sekä Pohjois-Karjalan kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan.

Kuulutus
Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liiteosio
Natura-arvioinnin tarveharkinta

Kaava-aineisto

Kuulutukset pääkuva

grafiikka