kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Kuulutus: Ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupa, Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy, Kurkikallio, 176-403-11-183

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupa, Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy, Kurkikallio

Juuan kunnan kuntarakennelautakunta on myöntänyt 17.5.2023 § 13 ympäristöluvan Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitykselle (Y: 2035299-4) Juuan kylässä Kurkikallio-nimiselle tilalle RN:o 176-403-11-133

Ympäristölupa on myönnetty alueella tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen murskausta varten. Tarkoituksena on maisemoida alue loppuun. Alueelle on voimassa oleva maa-aineslupa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 23.5. – 3.7.2023 välisenä aikana Juuan kunnan rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Poikolantie 1 (2 krs), 83900 Juuka. Sekä kunnan internetsivuilla https://www.juuka.fi/

Lupapäätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen Vaasan hallinto-oikeuteen päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 3.7.2023 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Jarmo Kallinen 040 104 2620, jarmo.kallinen@juuka.fi

25.5.2023

Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kuulutus
Pöytäkirjan ote, kuntarakennelautakunta 17.5.2023 § 13, Ympäristölupa Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy
Ympäristölupa, Kurkikallio, Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy 2023
Ympäristölupahakemus, Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy
Maisemointisuunnitelma
Lausunto ympäristölupahakemuksesta Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy Kurkikallio 176-403-11-133
Naapurikuulemiset, Ympäristölupa, Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy, julkinen
Hakijan vastine
Lausuntopyyntö ELY
Kuulutus, ympäristölupa, Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy
Ympäristölautakunta 16.12.2016 § 77, pöytäkirja liitteineen, Maa-aineslupa Destia, Kurkikallio
Maa-ainesluvan siirtoasiakirja

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

grafiikka