kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan kaavaehdotus nähtävänä pidettäväksi

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan kaavaehdotus nähtävänä pidettäväksi

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinä- 
veden osa-alue, ehdotus asetetaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtäville 4.9.–6.10.2023 
väliseksi ajaksi.
Heinäveden osa-aluemaakuntakaavan tavoittee-
na on yhteensovittaa Etelä-Savon maakuntakaa-
va, Heinäveden kunnan osalta, Pohjois-Karjalan 
maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaava-
merkinnät sekä tarkastella kunnan maankäytön 
tavoitetilaa vuoteen 2040. Muutoksia ja täyden-
nyksiä on tehty erityisesti luonnon- ja kulttuu-
riympäristöön, matkailuun ja virkistykseen sekä 
yhteysverkkoihin liittyvissä merkinnöissä. 

Kuulutus

Aineisto on nähtävänä verkkosivuilla  
pohjois-karjala.fi/heinaveden-kaava,  
maakuntaliiton toimistossa sekä kunnanviras-
toissa niiden aukioloaikoina.

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus 
maakuntakaavaehdotuksesta nähtävillä  
oloaikana. Kirjalliset muistutukset tulee  
toimittaa viimeistään perjantaina 6.10.2023 
klo 11.00 mennessä Pohjois-Karjalan  
maakuntahallitukselle osoitettuna joko  
sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai 
postitse Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 
Joensuu.

Kuulutus nähtävänä verkkosivuilla pohjois-karjala.fi/heinäveden-kaava

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavaselostus_liiteosio

Merkinnät ja määräykset
 

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

grafiikka