Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Vaalikuulutus, kuntavaalit 2021, ehdokaslistat

Vaalikuulutus, kuntavaalit 2021, ehdokaslistat

KUNTAVAALIT 2021/JUUKA

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaa­leissa valitaan Juuan kunnanvaltuustoon 23 valtuutet­tua.

Vaaleja kos­kevat asiakirjat ja ilmoitukset ottaa vas­taan kunnan­ta­lolla, osoitteessa Poikolantie 1, 83900 JUUKA virka-aikana keskusvaalilautakun­nan sihteeri Aki Jäppinen

Ehdokaslistojen julkaisemishakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on vaalilain 152 - 156 §:ien mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä toi­mi­tet­tava perille vii­meis­tään tiistaina maaliskuun 9. päivänä ennen kello 16.

 

 Juuassa 12.2.2021

Keskusvaalilautakunta