Juuan lukio projektit

Hankkeet Juuan lukiossa

Erasmus+ -akkreditointi syksystä 2021 alkaen

Lukiolle on myönnetty OPH:n Erasmus+ -akkreditointi. Tämän johdosta lukiolla on käytettävissään jatkuva rahoitus kansainväliseen toimintaan, johon opiskelija voi halutessaan osallistua lukio-opintojen aikana. Akkreditointi vahvistaa lukion kansainvälistä toimintaa ulkomaisten tahojen kanssa, lisää kotikansainvälisyyttä sekä mahdollistaa osaltaan koti- ja ulkomaanvaihtoja ja opintomatkoja opiskelijoille lukioaikana.

Liikkuva opiskelu 2019-2020

Liikkuva opiskelu -hanke käynnistyy lukuvuoden 2019-2020 alusta. Liikunnallisuutta lisätään välituntisin ja oppitunneilla. Hankerahoitus mahdollistaa välineiden ja hyvinvointipalveluiden, kuten fysioterapian, hankinnan. Tavoitteena on lisätä opiskeluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lukion arjessa.

Oppikirjattomuushanke 2018-2019 ja 2019-2020

Opettajat valmistavat opiskeliumateriaaleja OPH:n rahoittamassa hankkeessa eri oppiaineisiin. Hanke on Isoverstaan/Snellman-instituutin koordinoima. Hankkeen tarkoituksena on laskea lukio-opiskelijoiden opiskelun aikaisia oppimateriaalikustannuksia.

ERASMUS+ -hanke lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019

Opiskelijat kartuttavt kieli- ja kultuuripääomaansa Espanjan ja Islannin reissuilla. Vastavuoroisesti kohdemaiden opiskelijoita majoitetaan heidän vieraillessaan Juukaan. Kielen ja kulttuurin lisäksi tutkitaan maasta- ja maahanmuuttoa ja sen taustoja eri maissa. Ikäihmiset ovat aktiivisina toimijoina hanketyössä.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tehostaminen ja laitehankinnat

Hankkeen tavoitteena on tehostaa pedagogisesti ja teknisesti ajanmukaisten työtapojen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa: sähköisten oppimateriaalien käyttäminen, sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen, arvioinnin kehittäminen. Hankkeen puitteessa koululle on hankittu Ipadeja.

Virtuaaliluokkahanke

Juuan lukio on ollut mukana ISOVERSTAAN virtuaaliluokkahankkeessa. Hanke kuului Opetushallituksen rahoittamiin oppimisympäristöhankkeisiin.

ISOVEERSTAAN virtuaaliluokasta on siirrytty käyttämään Zoom-järjestelmää ja etenkin Polvijärven ja Outokummun lukioiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kurssitarjonnassa.
Opetuksen lisäksi opiskelijalla on käytössään tuntitallenteet. Näitä kannattaa katsoa, jos on ollut poissa koulusta. Tallenteita katselemalla voi myös kerrata oppitunnin asioita.

Opinto-ohjauksen kehittämishanke

Juuan lukio osallistuu lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen kehittämishankeeseen. Hankkeen tavoitteena on opinto-ohjauksen laadun ja tarvittavien yhteistyörakenteiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Hanke toteutetaan yhdessä Lieksan, Nurmeksen, Valtimon, Polvijärven ja Outokummun lukioiden kanssa.
Hankkeen loppuraportti on luettavissa täältä