Maaseutupalvelut

Murupolku

Maaseutupalvelut

Maaseudun elinkeinopalvelut

Juuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitaa 1.1.2013 lukien yhteistoimintasopimuksen perusteella Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Liperin kunta. Juuan toimipisteessä työskentelee maaseutuasiamies Alina Koponen.


Kunnan maaseutuviranomaisen tehtävät

  • peltoala – ja eläintukihakemusten käsittely
  • tukien valvontoihin liittyvät kuulemis- ja takaisinperintätehtävät
  • lausuntojen antaminen eri virastoille ja laitoksille (MELA, KELA ym.)
  • hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi
  • hukkakauran valvontaan liittyvät tehtävät
  • viljelijöiden neuvonta tulotukiasioissa

Lisäksi maaseutuasiamies

  • hyväksyy maaseutuelinkeinojen kehittämisvaroista tapahtuvat maksatukset
  • on yhdyshenkilö kylätoiminnassa
  • antaa rahoitusneuvontaa sekä EU, että kansallisiin hakemuksiin liittyen
  • on mukana maaseudun kehittämishankkeissa ja projekteissa

Lomituspalvelut

Lomituspalvelut

Lomituspalveluiden järjestämisestä vastaa Juuan alueella toistaiseksi Pielisen-Karjalan paikallisyksikkö Valtimolla. Käyntiosoite: Kunnantie 1, 75700 Valtimo.
Viimeistään vuoden 2023 alusta hallinnollisista asioista aloittaa vastaamaan Tohmajärvi. Muutoksessa lomituksen käytännön järjestelyt pysyvät ennallaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) tehtävänä on ohjata ja valvoa kuntien lomituspalveluiden järjestämistä ja korvata kunnille lomituskustannukset valtion varoista.

Maatalousyrittäjien lomituspalveluilla tarkoitetaan maatalouslomituksen järjestämistä maatalousyrittäjille vuosiloman ja sijaisavun ajaksi.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden yhteystiedot

Maaseutuasiamies Alina Koponen
Puh. 040 104 2014
e-mail: alina.koponen @ liperi.fi

Pohjois-Karjalan maaseutupalveluiden henkilöstön yhteystiedot