Maaseutupalvelut

Murupolku

Maaseutupalvelut

Maaseudun elinkeinopalvelut

Juuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitaa 1.1.2013 lukien yhteistoimintasopimuksen perusteella Joensuun seudun maaseutupalvelut. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Liperin kunta. Juuan toimipisteessä työskentelee maaseutuasiamies.


Kunnan maaseutuviranomaisen tehtävät

  • peltoala – ja eläintukihakemusten käsittely
  • tukien valvontoihin liittyvät kuulemis- ja takaisinperintätehtävät
  • lausuntojen antaminen eri virastoille ja laitoksille (MELA, KELA ym.)
  • hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi
  • hukkakauran valvontaan liittyvät tehtävät
  • viljelijöiden neuvonta tulotukiasioissa

Lisäksi maaseutuasiamies

  • hyväksyy maaseutuelinkeinojen kehittämisvaroista tapahtuvat maksatukset
  • on yhdyshenkilö kylätoiminnassa
  • antaa rahoitusneuvontaa sekä EU, että kansallisiin hakemuksiin liittyen
  • on mukana maaseudun kehittämishankkeissa ja projekteissa

Lomituspalvelut

Lomituspalvelut

Lomituspalveluiden järjestämisestä vastaa Juuan alueella Pielisen-Karjalan paikallisyksikkö Valtimolla. Käyntiosoite: Kunnantie 1, 75700 Valtimo.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) tehtävänä on ohjata ja valvoa kuntien lomituspalveluiden järjestämistä ja korvata kunnille lomituskustannukset valtion varoista.

Maatalousyrittäjien lomituspalveluilla tarkoitetaan maatalouslomituksen järjestämistä maatalousyrittäjille vuosiloman ja sijaisavun ajaksi.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden yhteystiedot

 

Maaseutuasiamies Alina Koponen
Puh. 040 104 2014
e-mail: alina.koponen @ liperi.fi

 

Joensuun seudun maaseutupalveluiden henkilöstön yhteystiedot