Maaseutupalvelut

Murupolku

Maaseutuasiamies Alina Koponen

Alina Koponen Maaseutuasiamies 040 104 2014 alina.koponen@liperi.fi

Maaseutupalvelut

Maaseudun elinkeinopalvelut

Juuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitaa 1.1.2013 lukien yhteistoimintasopimuksen perusteella Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Liperin kunta. Juuan toimipisteessä työskentelee maaseutuasiamies Alina Koponen.


Kunnan maaseutuviranomaisen tehtävät

 • peltoala – ja eläintukihakemusten käsittely
 • tukien valvontoihin liittyvät kuulemis- ja takaisinperintätehtävät
 • lausuntojen antaminen eri virastoille ja laitoksille (MELA, KELA ym.)
 • hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi
 • hukkakauran valvontaan liittyvät tehtävät
 • viljelijöiden neuvonta tulotukiasioissa

Lisäksi maaseutuasiamies

 • hyväksyy maaseutuelinkeinojen kehittämisvaroista tapahtuvat maksatukset
 • on yhdyshenkilö kylätoiminnassa
 • antaa rahoitusneuvontaa sekä EU, että kansallisiin hakemuksiin liittyen
 • on mukana maaseudun kehittämishankkeissa ja projekteissa

Lomituspalvelut

Lomituspalvelut

Pohjois-Karjalan maatalousyrittäjien lomituspalvelut keskitetään

Tohmajärven, Liperin ja Nurmeksen nykyiset paikallisyksiköt yhdistyvät vuoden 2023 alusta, jolloin niiden hallinnosta vastaa Tohmajärven kunta. Tohmajärven kunta saa vuoden 2023 alusta vastuulleen koko Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestämisen. Päätöksen asiasta teki Maatalousyrittäjien Eläkelaitos (Mela) sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämän kokonaisarvion pohjalta, missä ratkaisevia kriteerejä olivat asiakastyytyväisyys, tehokkuus ja johtaminen.

Lomituspalveluiden tehtävänä on järjestää lomituspalvelulain mukaiset palvelut niin, että alueen lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät pystyvät irrottautumaan turvallisin mielin päivittäisistä välttämättömistä karjanhoitoon kuuluvista töistä. Maatilojen määrä on vähenevä ja lomitustilojen vaatimukset lomitustoiminnalle ovat kasvavia. Lomituspalvelujen on pystyttävä vastaamaan tilojen kasvaviin vaatimuksiin, sekä palvelemaan maatalousyrittäjiä mahdollisimman joustavasti sekä ammattitaitoisesti.

Lomituspalveluissakin kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sähköistä asiointia: https://www.mela.fi/asiointipalvelut/ tai sopia puhelimitse tapaamisesta lomatoimistoon.

 

Vuoden 2023 lomituspalvelumaksujen ja -korvausten tuntihinnat:

 • Tuettu maksullinen lomitus 15,60 €/h
 • Täysin maksullinen lomitus 39,72 €/h
 • Valvontakäynti 37,45 €/h*
 • Varallaolo 5,67 €/h
 • Itse järjestetty lomitus 30,07 €/h
 • Sijaisavun maksu yritystoiminnan järjestelyjä varten 15,32 €/h
 • Turkistuottajien lisävapaanhinta 7,38 €/h ja itse järjestetty lomitus 25,53 €/h.

 

*myös perusteettoman etuuden korvaus

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden yhteystiedot

Pohjois-Karjalan maaseutupalveluiden henkilöstön yhteystiedot