Musiikin perusopetus, yläkuva

Musiikkiopetus

Musiikkiopetus

Taiteen perusopetus/Musiikkioppilaitoslinja

Opiskelu noudattaa musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmia edeten systemaattisesti vaadittuihin tutkintoihin.

Musiikin yleisen oppimäärän suorittaneet saavat päättötodistuksen, jonka myöntää Juuan kansalaisopisto yhdessä Pielisen Karjalan Musiikkiopiston kanssa.

Päättötodistuksen saaminen edellyttää soiton/laulun peruskurssitutkinnon lisäksi teoria-aineiden: musiikin teorian ja säveltapailun perustasojen PT1, PT2, PT3 sekä yleisen musiikkitiedon kurssin suorittamista.

Teoria ja säveltapailu

On yhteinen Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa ja pakollinen musiikkiopiston / kansalaisopiston Taiteen perusopetuksen opiskelijoille (alle 10-vuotiaille harkinnan mukaan.)

Yksilöopetuksessa teoriaopetus sisältyy kurssimaksuun.

Lisätietoja: Musiikinopettaja Heidi Karhunen p. 040 104 2412

 

Pielisen Karjalan musiikkiopisto
 

Pielisen Karjalan musiikkiopisto toimii Juuassa tarjoten taiteen perusopetusta joustavalla ja lapsilähtöisellä tavalla. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle syntymiselle. Joidenkin oppilaiden kohdalla innostus kasvaa haaveiksi alan ammattiopinnoistakin. Opetus on tavoitteellista, mutta yksilöllistä. Opiskelu ei edellytä aiempia opintoja, eikä opintoihin ole pääsykoetestejä. Opinnot perusasteella koostuvat soitonopetuksesta (yleensä yksilöopetuksena), yhtyesoitosta ja musiikin perusteista. Ryhmäopetuksesta musiikkileikkikouluopetus on suunnattu 0-6 –vuotiaille, ja musiikin perusteet 10 vuotta täyttäneille.

Juuassa soitonopetustarjonnassa on lukuvuonna 2020-2021 sello, viulu ja kitaran soitonopetusta. Muista soitinmahdollisuuksista kannattaa tiedustella musiikkiopiston toimistosta. Oppilasvalinnat painottuvat kevään loppuun, mutta vapaille oppilaspaikoille toivomme hakijoita ympäri vuoden.

Opetus on valtion ja kunnan rahoittamaa toimintaa, ja oppilasmaksuihin on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa (tiedot musiikkiopiston sivulla). Pielisen Karjalan musiikkiopisto noudattaa taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää.
 

Tiedustele heti vapaista oppilaspaikoista ja opinnoista toimistostamme, p. 040 1044141.

Rehtori Soile Tikka p. +358 40 104 4140 soile.tikka @ lieksa.fi

www.lieksa.fi/musiikkiopisto

Sisältöjulkaisija

Heidi Karhunen

Kansalaisopisto, musiikinopettaja
 040 104 2412
heidi.karhunen@juuka.fi

Kansalaisopiston ohjelma