Neuvostot ja toimikunnat, alasivun pääkuva

Neuvostot ja toimikunnat

Elinkeinolautakunnan tehtävänä on toimia yhteistyöfoorumina ja valmistella osaltaan elinkeinojen kehittämiseen liittyviä asioita. Elinkeinotoimikunnan esittelijänä toimii elinkeinosuunnittelija.

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus elinkeinotoimikunnan tilaisuuksissa.

1. Jouni Porokka, Juuan Yrittäjien pj (asemaan sidottu paikka)
varajäsen Katja Kakkonen

2. Jani Kerkkänen (juukalainen yrittäjä)
varajäsen Jani Halonen

3. Outi Turunen (MTK)
varajäsen Matti Peura

4. Katriina Pehkonen (järjestöt)
varajäsen Pirjo Nevalainen

5.
varajäsen Sinikka Väyrynen

6. Jonna Martikainen (kunnanvaltuuston II vpj)
varajäsen Kukkamaaria Kokkonen

j. Jenni Halonen                         järjestöt                                         vj. Markku Eskelinen
j. Eija Meriläinen                        järjestöt                                         vj. Merja Kärkkäinen
j. Osmo Sirviö                              järjestöt                                         vj. Pirjo Hämynen
j. Hannele Komu                        Siun sote                                       vj. Kaisa-Mari Soini
j. Vilho Tuononen                      ikäihmisten neuvosto              vj. Seija Siponen
j. Minna Malja                              vammaisneuvosto                     vj. Iina Aaltonen
j. Kimmo Koivunen                   kunta                                               vj. Jari Hyykky
j. Sinikka Väyrynen                   kunta                                               vj. Sakari Timonen

Kunnanjohtaja toimii toimikunnan esittelijänä.
Sivistysjohtajalla sekä liikunta- ja vapaa-ajanohjaajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan tilaisuuksissa.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnalla on velvollisuus ottaa ikäihmisten neuvosto (vanhusneuvosto) mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntynyttä väestöä. Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on keskustella ja tehdä aloitteita vanhusväestön elinolojen turvaamisesta ja kunnallisten palvelujen järjestämisestä niin, että ne mahdollisimman hyvin täyttäisivät ikääntyvien väestöryhmien perustarpeet ja tukisivat inhimillisiä elinolosuhteita. 


j. Raija Rantala, vj. Olavi Ryynänen
j. Liisa Kortelainen, vj. Kastehelmi Miettinen
j. Kauko Räsänen, vj. Tarja Hyykky
j. Arja Tanskanen, vj. Jouni Kallinen
j. Anneli Puoskari, vj. Aila Kallinen
j. Vilho Tuononen, vj.
j. Kari Korhonen, vj. Tomi Båge
j. Arvi Martikainen, vj. Reima Louhelainen

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.


j. Minna Malja, vj. Iina Aaltonen
j. Raimo Laine, vj. Väinö Huotari
j. Pekka Tulimäki, vj. Merja Kärkkäinen
j. Anneli Puoskari, vj. Aila Kallinen
j. Jarmo Tolvanen, vj. Tommi Båge
j. Kukkamaaria Kokkonen, vj. 
j. Lahja Nevalainen, vj. Raimo K. Tuononen

Reetta Nenonen, asiantuntijajäsen

pj. Pertti Gröhn
vpj. Seija Siponen

j.  Pertti Gröhn
vj. Seppo Lehikoinen

j.  Seija Siponen
vj. Liisa Kortelainen

j.  Ari Koivuselkä
vj. Jari Nevalainen

j.  Alina Koponen
vj. Siiri Ovaskainen

j.
vj. Ari Laukkanen

Toimikausi: 2017 - 2021
Jäsenmäärä: vähintään 6
Erityissäädökset: Ikä 25 – 62 v. Perehtyneisyys kiinteistöasioihin ja paikalliset olot tunteva henkilö.

Nykänen Pete
Kirjavainen Pertti
Vuokkonen Viki
Louhelainen Reima
Martikainen Hannu P.
Saarelainen Juha
Porokka Anneli
Aaltonen Iina
Kähkönen Päivi
Kallinen Katri

Toimikausi: 2017-2021
Jäsenmäärä: 6
Erityissäädökset: Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias ti joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Lautamiehet:
Louhelainen Matti
Hyttinen Lea

Toimikausi: 2017 - 2021
Jäsenmäärä: 1
Erityissäädökset: Ei poliisin palveluksessa olevia.

Kimmo Koivunen
varajäsen Jarkko Tuononen

Pohjois-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu Joensuun kaupungista kaksi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen sekä muista kunnista yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen

Jäsen: Leo Ryynänen
Peräläntie 15, 83950 Ahmovaara

Hvj. Liina Muttik
Nurmeksentie 51, 83900 Juuka

Juuan maaseutupalvelut ovat osa Joensuun seudun maaseutupalveluja ja sen hallinnosta ja tehtävistä vastaa Liperin kunta.
Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimii Liperin edustaja ja varapuheenjohtajana toimii Joensuun edustaja, esittelijänä toimii maaseutujohtaja.
Juualla on ko. lautakunnassa yksi jäsen.

Jäsen: Jonna Martikainen
varajäsen: Peura Matti

Hallintosääntö linkki