Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Murupolku

Sosiaali- ja potilasasiamiehet

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

 

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan tehtävänä on neuvoa asiakkaita terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaita.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

  • neuvoo asiakkaita terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa
  • tarvittaessa avustaa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaali- ja potilasasiavastaava ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli. Sosiaali- ja potilasasiavastaavan tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon, asuntoasioihin tai edunvalvontaan liittyvät asiat.

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan tehtävät perustuvat potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista annettuun lakiin (739/2023) ja varhaiskasvatuslain (740/2033) 53 §:ään.

Sosiaaliasiavastaavan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

 

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan muistutuslomakkeella varhaiskasvatuspalveluihin yksikön esimiehelle, alueen varhaiskasvatuksen esimiehelle tai varhaiskasvatuspäällikölle, terveyden- ja sosiaalihuollon muistutukset voit tehdä osoitteessa miunpalvelut.fi.

Linkki sosiaaliasiavastaavan (Siun sote) sivulle: https://www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies

Linkki potilasasiavastaavan (Siun sote) sivulle: https://www.siunsote.fi/potilasasiamies

 

Sosiaaliasiamiehet

Sosiaali-. ja potilasasiavastaavat 1.1.2024 alkaen

Kati Saurula 013 330 8265

ma klo 8.30 - 11.30, Ti - to klo 9 - 11

Hanna Mäkijärvi 013 330 8265

ma klo 8.30 - 11.30, Ti - to klo 9 - 11

Siunsote osoite

Siun Sote

Käyntiosoite Torikatu 18 A 3.krs 80100 Joensuu