Sosiaali- ja potilasasiamiehet

Murupolku

Sosiaali- ja potilasasiamiehet

Sosiaali- ja potilasasiamiehet

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaaliasiamiehen tulee tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon, asuntoasioihin tai edunvalvontaan liittyvät asiat.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812) ja varhaiskasvatuslakiin (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540)

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. (Lähde: Siun soten sosiaaliasiamies)

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilasta tai hänen omaisiaan potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies neuvoo, miten menetellään, kun potilas tai hänen omaisensa on tyytymätön annettuun hoitoon tai henkilökunnalta saamaansa kohteluun. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Potilasasiamiehellä on neuvova ja puolueeton rooli. Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota yksittäisissä tapauksissa kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan.

Potilasasiamiehen tehtävät ja monet potilaan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat potilaslakiin
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.

Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaalle maksuttomia. (Lähde: Siun soten potilasasiamies)

mainos sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehet yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT:

Potilasasiamies
Lea Kilpeläinen
Puh. 013 330 8261
Ma–pe klo 9–14
lea.kilpelainen(at)siunsote.fi

Sosiaaliasiamies
Leena Viinisalo-Heiskanen
Puh. 013 330 8268
Ma–ke klo 9–11.30
leena.viinisalo-heiskanen(at)siunsote.fi

Sosiaali- ja potilasasiamies
Jukka Antila
Puh. 013 330 8265
Ma–ke klo 9–11.30
jukka.antila(at)siunsote.fi

Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu

Siun sote, asiakkaan ja potilaan oikeudet (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja.

Voit lähettää viestejä tietoturvallisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta.