Terveystarkastaja

Murupolku

Terveystarkastaja Juuka

 

Terveysvalvonnan palveluihin kuuluvat opastus ja neuvonta sisäilmasta, asumisterveydestä, talous- ja uimavedestä, savuttomuudesta sekä toiminnoista, joista on ilmoitusvelvollisuus.

Tee kirjallinen ilmoitus tai hakemus terveystarkastajalle 30 vuorokautta ennen sellaisen toiminnan aloittamista, josta voi aiheutua haittaa alueen asukkaille ja elinympäristölle. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa. Varmista toimintaa suunniteltaessa, että tilat ovat riittävät aiottuun toimintaan.

Terveydensuojelu

Siun sote terveydensuojelu, linkki

Terveystarkastajan yhteystiedot

Terveystarkastaja

Kirsi Kärkkäinen
p. 013 330 8217
kirsi.karkkainen @ siunsote.fi

Käyntiosoite:
Poikolantie 1
83900 Juuka

Terveystarkastaja on tavattavissa toimistolla sopimuksen mukaan.