Usein kysytyt kysymykset vesi- ja viemärilaitoksesta

Usein kysytyt kysymykset vesi- ja viemärilaitoksesta

Katso alta löydätkö vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin

 

Usein kysyttyjä kysymykset vesi- ja viemärilaitoksesta

Vettä ei Suomessa omista kukaan, ja sen hyödyntämisestä on säädetty vesilaissa. Veden ottaminen laajamittaiseen toimintaan vaatii luvan, ja sitä myönnettäessä asetetaan aina paikkakunnan asukkaiden tarpeet teollisuuden tai muualla tapahtuvan käytön edelle.

Vesihuollolla tarkoitetaan veden ottamista pohjavesialueelta tai vesistöstä, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Juuan vesihuoltolaitos huolehtii kunnan vesihuolto-omaisuudesta. Se koostuu  vesi- ja jätevesiverkostosta, lukuisista vedenottamoista ja pumppaamoista sekä muista vesihuoltoon liittyvistä laitteista ja rakennelmista.

Mikä on veden kovuus Juuassa?
Veden kovuus Juuassa on 0,2–0,5 mmol/l (saksalaisen dH-asteikon mukaan 1,1–2,8), eli vesi luokitellaan pehmeäksi, eikä täällä siten tarvita ylimääräisiä aineita veden pehmennykseen. Jyväskylässä Janakka-Kaivovesi -vesilaitoksen alueella kovuus on hieman korkeampi, n. 0,6–0,7 mmol/l (3,4–4,0 dH), mutta myös se luokitellaan pehmeäksi vedeksi.

Miksi veteen lisätään kalkkia?
Luonnon vesien pH on noin 6,5 (pH kertoo veden happamuudesta tai emäksisyydestä). Verkostoon johdettavan veden pH:ta nostetaan 8,0–8,5:een kalkilla, kalkkikivellä tai lipeällä. Luonnonvesiä korkeampi pH ehkäisee putkien korroosiota eli pidentää vesijohtoverkostomme käyttöikää.

Onko juomavesi kovaa vai pehmeää?

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Niiden määrä vedessä on Joensuussa alhainen eli vesi on pehmeää tai erittäin pehmeää. Veden kovuus vaihtelee vedenkäsittelylaitoksesta riippuen 0,25–0,78 mmol/l välillä. Veden kovuus voidaan ilmoittaa myös saksalaisella kovuusasteikolla, jolloin Joensuun vesi vaihtelee välillä 1,4–4,3 °dH. Pehmeään veteen tarvitaan vähemmän pesuainetta kuin kovaan veteen. Laske siis pesuaineen määrä pehmeälle vedelle annetun ohjeistuksen mukaan.

Mikä on juomaveden pH?

Veden happamuustaso eli pH on 7,5–8,5. Vesi on siis hyvin lievästi emäksistä.

Onko juomavedessä fluoridia?

Juuan kunnan pohjavesissä on fluoridia 0,03–0,06 mg/l. EU:n talousvedelle asettama laatuvaatimuksen raja-arvo on 1,5 mg/l.

Lisätäänkö veteen klooria?

Juomaveteen ei lisätä klooria. Veden hygieenisyyden turvaamiseksi käytetään UV-desinfiointia.

Mitä teen, jos hanasta ei tule vettä?

Vesihuoltolaitos ilmoittaa suunnitelluista vesijohtotöistä ennakkoon ja äkillisistä vesikatkoista mahdollisimman pian etusivun Häiriötiedotteet-osiossa. Vesikatkon syynä voi olla myös talon sisäiset huoltotyöt, joista saat tietoa kiinteistön huoltoyhtiöltä. Jos et löydä syytä vesikatkolle, soita työnjohtoon 040 104 2642 tai päivystysnumeroomme 040 104 2777.

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?

Harmaus tai maitomainen sameus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa.

Mitä tehdä, kun hanavesi on ajoittain ruskeaa?

Veden virtaussuunnan muutos vesijohtoverkostossa voi irrottaa saostumia tai ruostetta vesijohdon seinämiltä. Virtaussuunnan muutos johtuu verkostossa tehtävistä huoltotöistä tai putkirikosta. Ruskea vesi ei yleensä ole vaarallista, mutta sitä ei silti suositella juotavaksi. Useimmiten vesi kirkastuu, kun sitä juoksuttaa hanasta jonkin aikaa. Jos vedessä on ruskeaa väriä toistuvasti, se voi johtua talon putkiston ruosteisuudesta. Silloin on syytä ottaa yhteyttä LVI-alan yritykseen tai isännöitsijään.

Mistä veden hinta muodostuu?
Veden hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta. Vedestä perittävien maksujen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien uusien vesi- ja jätevesiverkostojen ja puhdistamojen rakentaminen ja saneerausinvestoinnit. Veden hintaan vaikuttavat yleinen kustannustason nousu sekä investointitarpeiden kasvu vesi- ja jätevesiverkostojen ikääntyessä ja jäteveden puhdistusvaatimusten kasvaessa.


Mikä on veden perusmaksu?
Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu, jolla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen sekä puhdistamojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksu määräytyy yleensä kiinteistön vesimittarin koon perusteella.


Miksi vedestä peritään perusmaksua?
Veden hintaan vaikuttavista tekijöistä valtaosa muodostuu kiinteistä kustannuksista. Niihin ei veden käyttömäärällä ole suoraa vaikutusta. Perusmaksuilla katetaan muun muassa vesi- ja jätevesiverkostoon sekä veden ja jäteveden puhdistukseen liittyviä investointeja. Perusmaksu määräytyy yleensä vesimittarin koon perusteella.


Mikä on veden käyttömaksu?
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen veden toimittamisesta ja jäteveden siirrosta.


En käytä vettä, sillä asuntoni on tyhjillään. Pitääkö vedestä silti maksaa?
Kyllä. Veden perusmaksu peritään kaikilta, joilla on veden liittymäsopimus.


Mitkä asiat vaikuttavat vedestä maksamaani hintaan?
Veden hintaan vaikuttavat yleinen kustannustason nousu sekä investointitarpeet. Veden oikealla hinnoittelulla varmistetaan, että vesi on laadukasta, se toimitetaan sinulle kotiin asti turvallisesti ja että jätevedet eivät aiheuta ongelmia ympäristölle.

Mistä tiedän paljon maksan vedestä nyt?
Kulloinkin voimassa olevat hinnastot voi tarkistaa Juuan kunnan verkkosivuilta

 

Kuinka usein vesilasku tulee?

Juuan kunta laskuttaa pienkuluttajia kolmen kuukauden välein, suurkuluttajia kuukausittain sekä vesipostiasiakkaita puolivuosittain.

Meillä tapahtui vesivahinko, jonka takia vesimittarin lukema on todellista veden käyttöämme suurempi. Saanko hyvitystä vesilaskustani jäteveden osalta?

Juuan kunnan käytäntönä on ollut, että vapautus hukkaan menneestä vedestä myönnetään puolesta jätevesimaksua silloin, kun vesivuotoa ei ole voitu havaita ajoissa ja kyse on sattuneesta vahingosta. Vastuu kiinteistön vesi- ja viemärilaitteista on Juuan kunnan toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön.

Voinko saada hyvitystä jätevesimaksusta, sillä olen joutunut kastelemaan pihaani?

Kasteluveden käytöstä ei myönnetä hyvityksiä jätevesimaksuun.

 

Kuinka usein vesimittari pitää vaihtaa?

Pientalojen mittarit vaihdetaan n. 10 vuoden välein. Uusilla etäluettavilla mittareilla vaihtoväli on jopa 16 vuotta. Vesimittarit omistaa, asentaa ja huoltaa vesihuoltolaitos. Vesimittarin normaali huoltovaihto tehdään yleensä veloituksetta.

Voiko vesimittari jäätyä?

Kyllä voi. Pakkaskaudella kiinteistön omistajien on syytä huolehtia vesimittarin suojaamisesta. Jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata Juuan kunnan vesihuoltolaitokselta ja jäätymisestä aiheutuvat kustannukset maksaa kiinteistön omistaja.

Miksi vesi- ja jätevesiverkostoja pitää saneerata?
Juuassa suuri osa vesihuoltoverkostoa tulee käyttöikänsä päähän lähivuosien aikana. Saneerauksilla vähennetään häiriöiden, kuten vesikatkosten ja vedenlaatuongelmien riskiä.

Missä kuntamme jätevedet puhdistetaan?
Juuan viemärilaitoksen ylläpitämän jätevesiverkoston vesi puhdistetaan yhteistyökumppanimme JS-Puhdistamo Oy:n laitoksilla: johdamme osan Nunnanlahden vesiosuuskuntien alueilla syntyvät jätevedet puhdistettavaksi Juuan jätevedenpuhdistamolle.

Saako ruuantähteitä tai kahvinpuruja laittaa viemäriin?
Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen, eikä sinne saa laittaa mitään kiinteitä jätteitä, sillä ne voivat tukkia viemärin.

Mitä tehdä, jos viemäri ei vedä?
Jos tukkeuma on kiinteistön omissa laitteissa tai omassa tonttiviemärissä, ota yhteys putkiliikkeeseen tai yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja. Jos epäilet, että viemäritukos on vesilaitoksen runkoputkessa, ota yhteyttä virka-aikana vesihuoltolaitokseen p. 050 4757805 tai ympäri vuorokauden toimivaan päivystysnumeroon p. 040 104 2777

Voiko vessanpönttöön tai viemäriin tippunutta esinettä saada takaisin jätevedenpuhdistamolta?
Jätevesiviemäriin joutuneita pieniä esineitä on valitettavasti mahdotonta löytää jätevedenpuhdistamolta. Viemäriin saakka joutunut esine saattaa olla viemäriverkostossa kilometrien päässä. Kun se on päätynyt puhdistamolle, sitä on mahdotonta paikantaa kaiken vedestä puhdistetun jätteen seasta.

 

Sisältöjulkaisija