Vesien suojelu

Vesien suojelu

Vesien suojelu

Pohjois-Karjalan ELY-keskus valvoo vesilain noudattamista ja vesien suojelua sekä tarkkailee puhdistamojen kaatopaikkojen läjitysalueiden vesistövaikutuksia.