Viemärilaitos

Viemärilaitos

Viemärilaitos

Kirkonkylän jätevedet ja osa Nunnanlahden jätevesistä käsitellään vuonna 1976 valmistuneessa Juuanjoen läheisyydessä sijaitsevassa yksilinjaisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa. Laitosta on laajennettu ja saneerattu vuosina 1995, 2004 ja 2013.

Puhdistamolla jätevesi välpätään, kemikaloidaan, ilmastetaan rengaskanavassa ja selkeytetään. Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla ja pH-arvoa säädetään kalkilla. Prosessia ohjataan tietokoneella. Puhdistusprosessin jälkeen vedet johdetaan Juuanjokeen.

Puhdistamon puhdistusteho on koko toiminnan ajan ollut lupamääräysten mukainen.

Ylijäämäliete ja kiinteistöiltä toimitettu sako- ja umpikaivoliete käsitellään lietteenkäsittelylaitoksella, jonka jälkeen kuivattu liete kompostoidaan viereisellä kentällä. Tukiaineena käytetään puunkuorta ja haketta. Kompostimulta käytetään lähinnä kunnan omaan viherrakentamiseen.

Verkoston pituus on noin 61 km, liittymiä n. 600 kpl ja niiden piirissä noin 2500 asukasta.

Päivystysnumero ympäri vuorokauden on 040 104 2777.

 

Päivystysnumero ympäri vuorokauden
040 104 2777.

Viemärilaitos - yhteystiedot

Liittymisasiat ja vastuualueen esimies:
Kiinteistö ja aluepäällikkö Kati Heinonen
Puh. 040 104 2602

Häiriö- ja vahinkoilmoitukset
Työnjohtaja Toni Halonen 
p. 104 2642

Päivystävä kiinteistönhoitaja (työajan ulkopuolella)
p. 040 104 2777

Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö
Puhdistamonhoitaja Petri Möttönen 
p. 040 104 2637

varalla maanrakennusammattimies Marko Heikkinen
p. 040 104 2638

Sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi