Viemärilaitos

Viemärilaitos

Viemärilaitos

Kirkonkylän jätevedet ja osa Nunnanlahden jätevesistä käsitellään vuonna 1976 valmistuneessa Juuanjoen läheisyydessä sijaitsevassa yksilinjaisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa. Laitosta on laajennettu ja saneerattu vuosina 1995, 2004 ja 2013.

Puhdistamolla jätevesi välpätään, kemikaloidaan, ilmastetaan rengaskanavassa ja selkeytetään. Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla ja pH-arvoa säädetään kalkilla. Prosessia ohjataan tietokoneella. Puhdistusprosessin jälkeen vedet johdetaan Juuanjokeen.

Puhdistamon puhdistusteho on koko toiminnan ajan ollut lupamääräysten mukainen.

Ylijäämäliete ja kiinteistöiltä toimitettu sako- ja umpikaivoliete käsitellään lietteenkäsittelylaitoksella, jonka jälkeen kuivattu liete kompostoidaan viereisellä kentällä. Tukiaineena käytetään puunkuorta ja haketta. Kompostimulta käytetään lähinnä kunnan omaan viherrakentamiseen.

Verkoston pituus on noin 61 km, liittymiä n. 600 kpl ja niiden piirissä noin 2500 asukasta.

Vesi ja viemäri yhteystietoja

Kirsi Kärkkäinen Terveystarkastaja Poikolantie 1 83900 Juuka 013 330 8217 kirsi.karkkainen@siunsote.fi

Vesinäytteet Terveystarkastaja on tavattavissa varmimmin ennalta sovittuina aikoina.

Päivystysnumero 040 104 2777

Avoinna ympäri vuorokauden (työajan ulkopuolella)

viemärilaitos yhteystiedot

Jussi Heiskanen Kuntatekniikan päällikkö 050 574 6717

Liittymisasiat ja vastuualueen esimies

Toni Halonen Työnjohtaja 040 104 2642

Häiriö- ja vahinkoilmoitukset

Petri Möttönen Puhdistamonhoitaja 040 104 2637 petri.mottonen@juuka.fi

Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö Varalla maanrakennusammattimies Marko Heikkinen 040 104 2638