Viranhaltijapäätökset

Murupolku

VHP

Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaisesti Juuan kunta julkaisee julkisessa tietoverkossa ne viranhaltijapäätökset, joihin haetaan muutosta kuntalain mukaan tai niihin liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Päätökset ovat nähtävillä tietoverkossa muutoksenhakuajan, pääsääntöisesti 22 päivää.
Tämän jälkeen viranhaltijapäätöksia voi tiedustella kunnan kirjaamosta: kirjaamo @ juuka.fi.

Kunnanhallituksen toimivallan delegointi

Kunnanhallituksen toimivallan edelleen delegointi vuodelle 2021

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaisesti toimielin voi siirtää hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Perusajatuksena on, että toimielimet päättävät keskeisistä isoista asioista sekä niistä asioissa, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen päätettäväksi ja muilta osin päätösvaltaa delegoidaan viranhaltijoille. Kunnanhallitus päättää vuosittain toimivaltansa delegoinneista. 

Kunnanhallituksen kokouksen liite 30.11.2020 §164, toimivallan edelleen delegointi vuodelle 2021 (asiakirja avautuu uuteen välilehteen)

 

Kirjaamon yhteystiedot

Kirjaamon yhteystiedot:

kirjaamo@juuka.fi

Juuan kunta / kirjaamo
Poikolantie 1
83900 Juuka

Sisältöjulkaisija

Anneli Willman

Asianhallintasihteeri, kirjaamo
 040 104 2012
anneli.willman@juuka.fi