Viranhaltijapäätökset

Murupolku

Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaisesti Juuan kunta julkaisee julkisessa tietoverkossa ne viranhaltijapäätökset, joihin haetaan muutosta kuntalain mukaan tai niihin liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Päätökset ovat nähtävillä tietoverkossa muutoksenhakuajan, pääsääntöisesti 22 päivää.
Tämän jälkeen viranhaltijapäätöksia voi tiedustella kunnan kirjaamosta: kirjaamo @ juuka.fi.

VHP

Kunnanhallituksen toimivallan delegointi

Kunnanhallituksen toimivallan edelleen delegointi

Hallintosäännön 5 luvun 24 §:n mukaisesti toimielin voi siirtää hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Perusajatuksena on, että toimielimet päättävät keskeisistä isoista asioista sekä niistä asioissa, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen päätettäväksi ja muilta osin päätösvaltaa delegoidaan viranhaltijoille. Kunnanhallitus päättää vuosittain toimivaltansa delegoinneista. 

 

Sisältöjulkaisija

Kirjaamon yhteystiedot

Kirjaamo Juuan kunta Poikolantie 1 83900 Juuka kirjaamo@juuka.fi