Yksityisteiden perusparannusavustus

Murupolku

Yksityisteiden perusparannusavustus

Korotuksia valtion myöntämiin yksityisteiden perusparannusavustuksiin 


Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien perusparantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla. 

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti: 
- tavanomaiset tien perusparantamiskohteet 50 % → 70 % 
- merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 % 
- luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 % 
- lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 % 
- talvitie 65 % → 70 % 

Itä-Suomen alueen osalta (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala) avustus haetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Avustusta voidaan hakea ympärivuotisesti. Avustusmäärärahoja on tällä hetkellä hyvin käytettävissä. Talvi on hyvää aikaa tehdä suunnitelmat ja pitää tiekunnan kokoukset joissa päätetään perusparantamiseen ryhtymisestä.  Avustushakemus liitteineen tulee tehdä huolellisesti, jolloin sähköisen hakemuksen käsittely ja päätös tulee ELY-keskuksesta vaivattomasti. 

Mitä ovat avustettavat parantamishankkeet? 

Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin perusparantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen, sekä rumpujen uusimiset. 
Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tien kunnossapito, kuten sorastaminen, lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin. 

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään sähköisessä verkkoasioinnissa: 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Yleisneuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa: 
0295 020 603 ma-pe klo 9–16 (pvm./mpm), liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 
Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset 

Yksityistieapuriin on koostettu usein kysyttyjä aiheita yksityistieasioista:
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieapuri 

 

Ely-keskuksen tiedote tiekunnille 4.1.2023

Ohessa tärkeitä yksityisteiden avustuksiin liittyviä linkkejä:

Sisältöjulkaisija