kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää hyvinvointialueet julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.


Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten ja kuntien internetsivuilta. Lisäksi tiedot ovat nähtävissä sanomalehti Karjalaisessa, kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, ikäihmisten palveluyksiköissä ja terveyskeskuksien ilmoitustauluilla. Tiedot päivitetään puolivuosittain lain edellyttämällä tavalla.

Sosiaalipalveluihin odotusajat 1.1.2023-30.6.2023

Palvelu Odotusaika
Tilapäinen kotihoito                                       10,0 vrk
Säännöllinen kotihoito                                   17,1 vrk
Ateriapalvelu                                                   7,5 vrk
Turvapalvelu                                                    8,0 vrk
Omaishoidontuki                                           17,7 vrk
Ympärivuorokautinen palveluasuminen        98,8 vrk

Odotusajat

Kuulutukset pääkuva

Uutiset

grafiikka