kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää hyvinvointialueet julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (Siun sote) ikääntyneiden sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten ja kuntien internetsivuilta. Lisäksi tiedot ovat nähtävissä sanomalehti Karjalaisessa, kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, ikääntyneiden palveluyksiköissä ja terveyskeskuksien ilmoitustauluilla. Tiedot päivitetään puolivuosittain lain edellyttämällä tavalla

Palvelu                                                Odotusaika

Tilapäinen kotihoito                                  11 vrk

Säännöllinen kotihoito                               3 vrk

Ateriapalvelu                                             9 vrk

Turvapalvelu                                            12 vrk

Omaishoidontuki                                      26 vrk

Ympärivuorokautinen palveluasuminen 134 vrk

 

 

Odotusajat

Kuulutukset pääkuva

grafiikka