kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left TUKES: Kaivoslupapäätös - Ruokolanvaaran kaivospiirin KaivNro 6719 lupamääräysten tarkistaminen

TUKES: Kaivoslupapäätös - Ruokolanvaaran kaivospiirin KaivNro 6719 lupamääräysten tarkistaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 10.1.2024 antanut 
seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi 
tarpeellisten määräysten tarkistamisesta: 

Kaivosoikeuden haltija: Juuan Dolomiittikalkki Oy 
Kaivospiiri ja KaivNro: Ruokolanvaara 6719 
Alueen sijainti: Juuka 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten 
muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla 
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta). 
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Juuan kunnan yleisessä tietoverkossa. 

 

Päätösasiakirjat

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

grafiikka