Opastetut kierrokset

Murupolku

Opastetut kierrokset

Opastetut kierrokset / Guided tours / Geführte Touren


Puu-Juuka kierros


Kierrämme kävellen Puu-Juuan raittia pitkin, joka on koko maan mittakaavassa ainutlaatuinen ja harmoninen puurakennuksista koostuva kirkonkyläkokonaisuus ja päätämme kierroksen Myllymuseolle. Opas kertoo alueen historiasta, rakennuskannasta ja nykypäivästä.
Kesto n. 1 – 2h

Puu-Juuka tour
We walk around along the Puu-Juuka route, which is a unique and harmonious church village complex consisting of wooden buildings and end the tour at the Mill Museum. The guide tells about the history of the area, the building stock and the present day. Duration approx. 1 – 2 hours

Puu-Juuka (Juuka Holzhäuser) Tour

Wir wandern entlang der Puu-Juuka Route, einem einzigartigen und harmonischen Kirchdorfkomplex, der aus Holzgebäuden besteht, und beenden die Tour im Mühlenmuseum. Der Reiseführer erzählt von der Geschichte des Ortes, dem Baubestand und der Gegenwart.  Dauer ca. 1-2 Stunden


Juuan Kotiseutupolku


Juuan kotiseutupolulla perehdymme Juuan kirkonkylän historiaan ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksiin ja paikkoihin. Reitti kulkee Pitäjänmuseolta ev.lut. kirkon kautta Puu-Juukaan, Myllymuseolle ja ev.lut.seurakunnan hautausmaalle. Reitin pituus on noin kolme kilometriä, ja kuljemme sen osittain kävellen ja osittain autolla.
Kesto 3h – 4 h

Juuan Kotiseutupolku

On the Juuka Kotiseutupolku, we learn about the history of Juuka's church village and culturally significant buildings and places. The route runs from Pitäjänmuseo, via the ev.lut. church to Puu-Juuka, the Millmuseum and the grave yard. The length of the route is about three kilometers, and we cover it partly on foot and partly by car.
Duration 3h – 4h

Heimatpfad Juuka

Auf dem Juuka Heimatpfad erfahren wir mehr über die Geschichte des Kirchdorfes Juuka, kulturell bedeutende Gebäude und Orte. Die Route verläuft vom Pitäjänmuseo-Museum zur evangelisch luterische Kirche nach Puu-Juuka, zum Mühlenmuseum und endet am Friedhof. Die Länge der Strecke beträgt etwa drei Kilometer und wir legen sie teilweise zu F und teilweise mit dem Auto zurück. Dauer ca. 3-4 Stunden.

 

Opastushinta 90 €/h

Guide price €90/h

 

Lisäksi opastettuja retkiä luontoon ja lähialueille mm. Vuokkoon, Paalasmaalle ja Nunnanlahteen.

• Opastukset ryhmän omalla bussilla.

Pyydä tarjous retkipaketista.

In addition, guided trips to nature and nearby areas, e.g. Vuokko, Paalasmaa and Nunnanlahti.

• Guided tours on the group's own bus

Request an offer for an excursion package.

VIEHÄTY VUOKOSTA - VIIHDY PÄIVÄ VUOKON KULTTUURIKYLÄLLÄ


VIEHÄTY VUOKOSTA - VIIHDY PÄIVÄ VUOKON KULTTUURIKYLÄLLÄ

Saarenpääntie 84, Paalasmaa

Kaunis itäsuomalainen maalaiskylä ja sen perinnemaisema on täynnä historiaa ja näkemistä, kuten Koskenkorvan talo, luonnonkivinen kaariholvisilta, matkamiehen risti, Vuokon kiviaidat ja kaksi tsasounaa, jne. Bussikierroksen aikana opas kertoo Vuokon kylän historiasta ja nähtävyyksistä.
Juuan suurimpiin ja vanhimpiin kyliin lukeutuva Vuokko sijaitsee kunnan pohjoisosassa Pielisen ja valtatie 6:n välissä Vuokonjärven rantamilla. Kylän kulttuurimaisemaa ovat muokanneet Vuokonjärven laskut 1700- ja 1800-luvuilla ja viimeisen kerran vielä 1930-luvulla. Kaikkiaan järven vesipinta laski noin seitsemä
n metriä.

Etelä-Vuokon kylätalolla nautimme virvokkeita ja kuulemme sen noin satavuotisesta toimintahistoriasta kylän kulttuurikeskuksena, jossa on kokoonnuttu, esitetty näytelmiä ja järjestetty tansseja. Putkana toimi maantien toisella puolella sijaitseva riihi. Jos aika sallii kahvikupposen höysteenä on mahdollisuus katsoa tsasounan rakentamisvideo.

 • Tutustumme Pyötikön alueeseen, jossa toimi vuosina 1847–1890 ortodoksinen vanhauskoisten luostari. Luostarissa asui enimmillään noin 30 erakkomunkkia. Munkit olivat tulleet Suomen puolelle Vienasta ja Aunuksesta uskonnollista vainoa pakoon. Luostarista on jäljellä kiviaidalla ympäröity kalmisto, jossa sijaitsee Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan vuonna 1977 rakentama Pyötikön tsasouna.
 • Kierros voi halutessanne päättyä kauniiseen järvimaisemaan Vuokon kesäteatterissa. https://www.vuokonjarvenkesateatteri.fi/puisto/
 • Pysähtymispaikat ovat esteettömiä, mutta mikäli matkakohteena on aikataulun salliessa Keski-Vuokon tsasouna ja kiviaidat, kävelymatka on noin 0,5 km/suunta.

Tapaamispaikka: Opas nousee sopimuksen mukaan mukaan Juuan ABC, Karjalantie 1, 83900 Juuka tai Etelä-Vuokon kylätalo, Vuokontie 354.

Saatavuus: 1.5. - 30.9.
Ryhmäkoko: 20 - 50 höä
Palvelukielet: Suomi, englanti.

Hinta: alk. 150€/h.
Sis. opastuksen. Tilauksesta: Kahvi ja makea tai suolainen kahvileipä

 • Reitin pituudesta ja aikataulusta sovitaan ryhmän johtajan kanssa.
 • Kuljetus ryhmän omalla bussilla.
 • Säähän ja ulkoiluun sopivat varusteet ja kävelyyn sopivat jalkineet.
 • Oma juomavesipullo

Varaukset
Opastus Tuula Ikonen-Graafmans

Be charmed by Vuokko - Enjoy in Vuokko's cultural village

The beautiful eastern Finnish country village and its traditional landscape is full of history and sights, such as the Koskenkorva house, the natural stone arched bridge, the traveler's cross, Vuokko's stone fences and two tsasounas, etc. During the bus tour, the guide tells about the history and sights of Vuokko village. Vuokko, one of the largest and oldest villages in Juuka, is located in the northern part of the municipality between Pielinen and highway 6, on the shores of Lake Vuokonjärvi. The cultural landscape of the village has been shaped by the submergence of Lake Vuokonjärvi in the 18th and 19th centuries and for the last time in the 1930s. In total, the water level of the lake dropped by about seven meters.

 • At the Etelä-Vuokko village hall, we enjoy refreshments and hear about its approximately hundred-year history as the cultural center of the village, where events have been held, plays performed and dances organized. The riihi located on the other side of the roads served as the pipe (prison). If time allows, you can enjoy a cup of coffee and watch the tsasouna construction video.
 • We get to know the Pyötikkö area, where an Orthodox Old Believer monastery operated between 1847 and 1890. At most, about 30 hermit monks lived in the monastery. The monks had come to Finland from Vienna and Aunus to escape religious persecution. What remains of the monastery is a cemetery surrounded by a stone fence, where the Pyötikkö tsasouna, built in 1977 by the Nurmes Orthodox congregation, is located.
 • If you wish, the tour can end with a beautiful lake view at Vuokko's summer theater. https://www.vuokonjarvenkesateatteri.fi/puisto/
 • The stopping places are accessible, but if the destination is the Keski-Vuokko tsasouna and/or stone fences, if the schedule allows, the walking distance is about 0.5 km each direction.

Meeting place: According to the agreement, the guide picks you up at Juuka ABC, Karjalantie 1, 83900 Juuka or Etelä-Vuoko village hall, Vuokontie 354.

Availability: 1.5. - 30.9. Group size: 20 - 50 people Service languages: Finnish, English.

Price: from €150/h. Including guidance. 

To order: Coffee and sweet or savory coffee bread

 • The length and schedule of the route is agreed with the group leader.
 • Transportation by the group's own bus.
 • Equipment suitable for the weather and outdoor activities and footwear suitable for walking.
 • Own drinking water bottle.

Reservations Guidance Tuula Ikonen-Graafmans

Opasvaraukset Puu-Juuka kierrokselle ja Juuan Kotiseutupolulle:

Opasvaraukset / Guide reservations / Weitere Information und Buchungen

Tuula Ikonen-Graafmans 0400 674 062 tuula.ikonengraafmans@gmail.com,
Kaija Mattila 040 737 9747 kaija.mattila@gmail.com