Päihteet ja pelihaitat

Ehkäisevä päihdetyö

Murupolku

Tagipilvi

  Päihteet ja pelihaitat

  Ehkäisevä päihdetyö Juuan kunnassa

  Kunnassamme toteutettavaa ehkäisevää päihdetyötä tukee paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty Pakka-toimintamalli, jossa huomioita kiinnitetään erityisesti alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuuden säännöstelyyn. Pakka-toimintamalli tarjoaa kunnalle ehkäisevään päihdetyöhön työkaluja ja se on osa kunnan ehkäisevän päihdetyön rakennetta.

  Laki ehkäisevästä päihdetyöstä velvoittaa myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotea tukemaan alueensa kuntia ehkäisevässä päihdetyössä ja huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.


  Ehkäisevä päihdetyö

  Päihteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä riippuvuutta. Myös raha- ja digipelaamisella voi olla negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin.

  Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään päihteiden käytöstä sekä raha- ja digipelaamisesta aiheutuvien riskien ja haittojen syntymistä. Näille sivuille on koottu tietoa eri päihteistä, linkkejä itsenäisesti tehtäviin testeihin ja tietoa siitä, mihin voi olla yhteydessä, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö mietityttää.

  Päihteillä tarkoitetaan päihtymistarkoitukseen käytettyjä, psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia aineita kuten alkoholia, huumeita, tupakkaa ja muita nikotiinituotteita. Myös lääkkeet ovat päihteitä silloin, kun niitä väärinkäytetään lääkinnällisen tarkoituksen sijaan päihtymistarkoituksessa.

  Tutustu ehkäisevän päihdetyön palveluketjuun Siun soten verkkosivulla.

   

  Jos tarvitset apua päihteiden tai pelaamisen ongelmiin, ole yhteydessä Siun soten mielenterveys ja päihdepalveluihin.


  Alkoholi

   

  Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Alkoholin käyttö linkittyy kulttuurissamme sosiaalisiin tilanteisiin, kuten erilaisiin juhliin ja rentoutumiseen ystävien kanssa. Kyseessä on kuitenkin keskushermostoa lamaava päihde, joka voi aiheuttaa sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta.

  Alaikäisten alkoholinkäyttö ei ole koskaan turvallista, koska alkoholi vaikuttaa nuoreen voimakkaammin kuin aikuiseen. Mitä myöhemmin alkoholin käytön aloittaa, sitä pienempi on riski alkoholiongelmien kehittymiselle aikuisena.

  Ikääntyneillä alkoholinkäytön riskitasot ovat matalammalla kuin työikäisillä, koska ikääntymisen ja sairauksien myötä elimistön kyky sietää alkoholia heikkenee.

  Jokaisen meistä olisi hyvä ajoittain pysähtyä miettimään omaa alkoholinkäyttöä, vaikka käyttö ei olisikaan ongelmallista. Omaa alkoholin käyttöä voi tarkastella suuntaa antavien testien avulla:

  Testit:


  Tupakka ja muut nikotiinituotteet

   

  Tupakointi on suurin yksittäinen terveysriski. Tupakointi aloitetaan useimmiten aikuistumisen kynnyksellä ja siihen on vaikuttamassa kotoa tai kaveripiiristä saatu esimerkki. Tupakointi liittyy usein päivittäisiin rutiineihin ja sosiaalisiin tilanteisiin.

  Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuteen voi sisältyä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Tupakka- ja nikotiinituotteisiin kuuluvat tupakka, nuuska ja sähkösavukkeet sekä niihin rinnastettavat tuotteet. Niiden sisältämä nikotiini on tärkein riippuvuutta ylläpitävä aine, joka aiheuttaa vieroitusoireita sekä ylläpitää niitä. Myös sähkösavukkeissa käytetään nikotiinia sisältävää nestettä.

  Huomioithan myös, että passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshaittoja lapsille, tupakoimattomille nuorille sekä aikuisille ja lemmikkieläimille.

  Tupakan savu sisältää terveydelle haitallisia kemikaaleja. Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettaminen kannattaa aina. Mitä aiemmin lopettaa, sitä helpompi on päästä tupakkatuotteista eroon.

  Testi:

   

  Nuuska ja nikotiinipussit

  Nuuskaa ja nikotiinipusseja pidetään virheellisesti tupakointia vaarattomampana tuotteena. Markkinoilla olevat nikotiinipussit eivät sovellu nikotiinikorvaushoitotuotteeksi, koska ne voivat sisältää huomattavasti enemmän nikotiinia kuin lääkelain edellyttämät apteekista ja kaupoista ostettavat nikotiinikorvaustuotteet. Nuuskaa ei saa ostaa Suomesta ja sen myynti on kielletty koko EU:n alueella lukuun ottamatta Ruotsia.

  Testi:

   

  Sähkösavukkeet

  Aiemmin sähkösavuketta suosivat nuoret aikuiset miehet, mutta nyttemmin tuotteesta on tullut lasten ja nuorten keskuudessa ilmiö, johon on jouduttu puuttumaan eri tavoin koulun ja vanhempien toimesta.

  Sähkösavuke eroaa muista nikotiinituotteista siinä, että se on akkukäyttöinen. Akulla laitteen säiliössä olevaa nestettä kuumennetaan hengitettäväksi höyryksi. Laitteet voivat näyttää hyvin arkisilta tuotteilta kuten kynältä. On tärkeää, että lasten ja nuorten huoltajat ovat kiinnostuneita ja tietoisia lastensa arjessa tapahtuvista asioista ja ottavat esille tarpeen tullen tuttujenkin esineiden käyttötarkoituksen.

  Sähkösavukkeita eli sähkötupakkaa koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin. Niitä ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita hallussaan.

  Sähkösavukkeiden käytön haittavaikutuksia ei tunneta riittävästi. Sähkösavukkeiden käyttö edistää ja ylläpitää nikotiiniriippuvuutta. Sähkösavuketta ei suositella nikotiinituotteen käytöstä aiheutuvien vieroitusoireiden hoitoon.


  Huumausaineet ja lääkkeiden väärinkäyttö

   

  Huumausaineilla tarkoitetaan laittomia päihtymiseen tarkoitettuja aineita. Niiden käyttö, osto, myynti ja hallussapito on Suomessa kiellettyä. Huumausaineiden haitat ovat yleensä terveydellisiä, taloudellisia tai sosiaalisia. Niiden käyttö voi aiheuttaa psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista riippuvuutta. Huumausaineiden käytön vaikutukset ovat aina yksilöllisiä.

  Kannabis on yleisin huumausaine. Kannabiksen käyttö voi johtaa psykoottiseen oireiluun, jopa laukaista psykoosin. Psykoosiriskiä lisäävät käytön aloittaminen nuorena, perinnöllinen alttius sekä traumatausta. Kannabikseen voi kehittyä psyykkinen riippuvuus, jos käyttö on toistuvaa ja pitkäaikaista. Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö voi muuttaa aivojen rakennetta ja hermostoa pysyvästi.

  Testi:

   

  Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan lääkkeiden tietoista käyttöä muuhun tarkoitukseen tai eri pitoisuuksina kuin mihin lääke on määrätty. Yleisimpiä syitä väärinkäytölle ovat viihde- ja päihdekäyttö sekä itselääkinnälliset syyt. Rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet ja vahvat kipulääkkeet ovat yleisimmin väärinkäytettyjä tuotteita. Huomioithan, että kaikki keskushermostoa lamaavat lääkkeet, erityisesti unilääkkeet, voivat aiheuttaa jopa kuolettavia vaaratilanteita alkoholin kanssa.

   

  Päihteiden samanaikaisella käytöllä (sekakäyttö) tarkoitetaan useamman kuin yhden päihdyttävän aineen käyttämistä samanaikaisesti. Sekakäyttöä on esimerkiksi alkoholin ja lääkkeiden tai alkoholin ja huumeiden samanaikainen käyttö. Sekakäytön seurauksia voi olla vaikea ennustaa, koska eri päihteiden yhteisvaikutukset vaihtelevat tilanteittain ja siihen voi liittyä myös hengenvaarallisia riskejä. Sekakäyttö voi olla myös tahatonta esimerkiksi tilanteessa, jossa alkoholi ei ole vielä ehtinyt poistua elimistöstä ennen unilääkkeen tai vahvan kipulääkkeen ottamista.

   

  Muuntohuumeilla tarkoitetaan aineita, joita ei ole luokiteltu vielä laittomiksi huumausaineiksi ja ne muistuttavat perinteisiä huumausaineita. Kyseessä ei ole yhtenäinen aineryhmä, vaan niihin kuuluu lukuisia eri aineita, esimerkiksi synteettisiä kannabinoideja ja opioideja. Muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi sitä mukaa, kun aineista johtuvia ongelmia on havaittu.

  Muuntohuumeet voivat olla erittäin vaarallisia, eikä niiden vaikutuksista ole saatavilla luotettavaa tietoa. Aineiden käyttöannokset ovat usein hyvin pieniä eikä käytettävän aineen tarkasta sisällöstä, pitoisuudesta tai puhtaudesta voi olla varma. Muuntohuumeet voivat esimerkiksi sisältää myrkyllisten aineiden jäämiä ja niitä voidaan myös myydä täysin toisena tuotteena, jolloin aineen käyttö voi johtaa tahattomasti hengenvaarallisiin tilanteisiin.

   

  Imppaamisella tarkoitetaan erilaisten aineiden haistelua ja hengittämistä päihtymistarkoituksessa. Imppaamisen vaikutukset ovat verrattavissa huumausaineisiin. Impattavia aineita löytyy esimerkiksi liimoista ja puhdistusaineista. Myös ilokaasu kuuluu impattaviin aineisiin.

  Testit:


    

  Pelaamisen haitat

  Rahapelien pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Peliriippuvuus ja siihen läheisesti liittyvä rahapeliriippuvuus ovat monen asian summa. Kun pelaaminen ei tunnu enää hauskalta, vaan pakonomaiselta, kannattaa tarkastella omaa pelaamiskäyttäytymistä. Rahapeliriippuvuus on haitallista myös taloudelliselle hyvinvoinnille.

  Digipelaaminen on viihteellistä pelaamista digitaalisella laitteella, kuten tietokoneella, pelikonsolilla, mobiililaitteella tai älypuhelimella. Pelaaminen voi kuitenkin muuttua ongelmaksi, jos pelaaja ei koe hallitsevansa pelaamistaan.

  Tukea ja apua antavat esimerkiksi vertaistukiryhmät sekä valtakunnallinen Peluuri. Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 tukee, neuvoo ja ohjaa peliongelmissa