Laajenettu oppivelvollisuus

Murupolku

Laajennettu oppivelvollisuus ja sen tuki

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS JA SEN TUKI 

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite: 

 Jokaiselle nuorelle pitää 

 • turvata elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen sekä sivistys
 • edistää mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti
 • taata toisen asteen tutkinto ja siten lisätä hyvinvointia sekä työllisyysastetta

 

Oppivelvollisuuden toteuttaminen: 

 •  9. luokalla olevat hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa tai muulla tavoin ENNEN lukuvuoden päättymistä
 • Opiskelua toisen asteen koulutuksessa (lukio, ammatillinen koulutus tai aluksi nivelvaiheen koulutuksessa, esim. TUVA, oppivelvollisen kansanopistovuosi)
 • Oppivelvollisuus opiskelu on maksutonta opiskelijalle (esim. opetus, oppimateriaalit, yleiset työvälineet, -asut ja -aineet, koulumatkatuki Kelalta) sen vuoden loppuun asti, jolloin hän täyttää 20 vuotta.
 • Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

 

Oppivelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuussa ovat:

Perusopetuksen oppilaanohjaaja

 • tukee nuorta yhteishaun ja mahdollisen jälkihaun tekemisessä, kun yhteishaun tulos selviää
 • seuraa, että jokainen peruskoulun päättävä aloittaa jatko-opiskelun
 • auttaa nuorta ja nuoren huoltajia etsimään uuden opiskelupaikan ja saamaan tarvittavaa tukea, jos opiskelu keskeytyy.

 

Oppivelvollisuuden kuntavalvoja (Juuassa hyvinvointijohtaja)

 • ohjaa ja valvoo, että kunnassa asuva oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuuslaissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa.