Toimielinten jäsenet, alasivun pääkuva

Murupolku

Lautakuntien jäsenet, koonti

Toimielinten jäsenet

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista laatimassaan kuntastrategiassa. Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa neljän vuoden välein toimitettavissa kuntavaaleissa. Eron uottamustoimesta voi saada pätevästä syystä. Valtuusto tai muu eron myöntävä viranomainen harkitsee, onko eronpyynnössä ilmoitettu syy pätevä, esimerkkinä paikkakunnalta muuttaminen.

Valtuuston lisäksi kunnassa on lain mukaan oltava kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi valtuusto voi asettaa muita toimielimiä kuten lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja. 

Valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@juuka.fi, ellei yhteystiedoissa ole mainintaa muusta sähköpostiosoiteesta.
 

Kesäkuun kuntavaalit ja luottamustoimien jatkuminen elokuulle

Kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021, ja uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa. 

Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Luottamushenkilö voi saada eron 1.6.2021, jos hän on toimittanut eroilmoituksen valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle toimielimelle huhtikuun loppuun mennessä. 

Toimielimen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on elokuussa 2021 valinnut uudet jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot. Vastaavalla tavalla luottamustoimet kuntayhtymissä jatkuvat siihen saakka, kunnes uudet henkilöt on valittu luottamustoimeen.

Toimielinten jäsenet 2017-2021

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Juuan kunnan kunnanvaltuustossa on 23 jäsentä. Tarkemmin kunnanvaltuuston toimi- ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Sähköpostia valtuutetuille: etunimi.sukunimi@juuka.fi ellei henkilön kohdalla lue muuta.


Puheenjohtaja Sinikka Väyrynen
I varapuheenjohtaja Matti Peura
II varapuheenjohtaja Jonna Martikainen


Aaltonen Iina, SDP
puh. 045 806 2366


Halonen Pirjo, KESK
Kojonniementie 14, 83900 Juuka
puh. 045 130 5391


Kallinen Katri, KESK
Jokelantie 225, 83900 Juuka
puh. 050 494 9718


Kirjavainen Onni, SDP
Kehätie 14, 83900 Juuka
puh. 040 012 6383


Tolvanen Jarmo
 


Koivuselkä Ari, KESK
Polvelantie 288, 83900 Juuka
puh. 050 019 9907


Kokkonen Kukkamaaria, KESK
 


Kähkönen Päivi, KD
Juhontie 19, 83900 Juuka
puh. 050 343 9979


Laskar Suvi, VIHR
 


Louhelainen Reima, PS
Kuhnustantie 122, 83940 Nunnanlahti
puh. 040 592 0449


Martikainen Jonna, PS
Nunnanlahdentie 248a, 83900 Juuka
p. 044 284 9415


Miettinen Jari

p. 045 188 2108


Mustonen Teemu, KESK
Ruokolanvaarantie 45, 83870 Polvela
puh. 050 535 8242
teemu.mustonen@pielisenlakiasiaintoimisto.fi


Nevalainen Jari, KESK
Lehtokuja 3, 83900 Juuka
puh. 040 027 6139


Peura Matti, KESK
Vuokontie 1395, 83900 Juuka
puh. 050 574 2464


Jari Hyykky, KESK
Palomäentie 27, 83900 Juuka
puh. 040 016 7260


Pitkänen Tiina, KESK
puh. 044 503 3074


Ruokolainen Jaakko, KESK
Kaukontie 6, 83900 Juuka
puh. 041 547 5854


Timonen Sakari, SDP
puh. 050 463 0371


Tuononen Jarkko, SDP, jarkko.tuononen@edu.juuka.fi
Lonkaantie 9
83900 Juuka


Vattulainen Asko, KESK
Tuopanvaarantie 120 A, 83950 Ahmovaara
puh. 050 586 8281


Väyrynen Sinikka, SDP
Joki-Rantalantie 43, 83900 Juuka
puh. 040 588 3778


Wickström Pertti, KOK
Kaukontie 2, 83900 Juuka
puh. 045 238 6100

Kunnanhallitus on kunnan keskeinen toimielin. Kunnanhallitus valmistelee ja täytäntöön panee valtuuston päätökset sekä johtaa kunnan hallintoa.

Juuan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Tarkemmin hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Esittelijä: kunnanjohtaja Henri Tanskanen
Sihteeri: hallintojohtaja Aki Jäppinen


Puheenjohtaja: Ruokolainen Jaakko
I varapuheenjohtaja: Sakari Timonen
II varapuheenjohtaja: Halonen Pirjo

Sähköpostia kunnanhallituksen jäsenille: etunimi.sukunimi@juuka.fi ellei henkilön kohdalla lue muuta.


Jäsenet:

Halonen Pirjo     

Kojonniementie 14, 83900 Juuka, puh. 045 130 5391
(vj. Halonen Sari)


Kokkonen Kukkamaaria         
etunimi.sukunimi @ juuka.fi
(vj. Kallinen Katri)


Ruokolainen Jaakko
Kaukontie 6, 83900 Juuka, puh. 041 547 5854             
(vj. Jari Hyykky)


Timonen Sakari                         
puh. 050 463 0371
(vj. Hyttinen Jukka)


Tuononen Jarkko (jarkko.tuononen@edu.juuka.fi)
Lonkaantie 8, 83900 Juuka
(vj. Karttunen Aira)


Vattulainen Asko
Tuopanvaarantie 120A, 83950 Ahmovaara
puh. 050 586 8281
(vj. Koivunen Kimmo)


Aaltonen Iina   
p. 045 806 2366          
(vj. Vepsäläinen Jarmo)


Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

pj. Jaakko Ruokolainen 
vj. Kukkamaaria Kokkonen

vpj. Sakari Timonen
vj. Sinikka Väyrynen

j. Jonna Martikainen
vj. Matti Peura

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen, tavoitteiden toteutumisen arviointi ja raportointi ja muut tehtävät esim. sidonnaisuusilmoitusten noudattamisen valvonta. Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä.

Sähköpostia tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille: etunimi.sukunimi@juuka.fi ellei henkilön kohdalla lue muuta.

 

Puheenjohtaja: Mustonen Teemu
Ruokolanvaarantie 45, 83870 Polvela
puh. 050 535 8242
teemu.mustonen@pielisenlakiasiaintoimisto.fi
vj. Kukkonen Mauri

Varapuheenjohtaja: Kirjavainen Onni
Kehätie 14, 83900 Juuka
puh. 040 012 6383
vj. Korhonen Matti

j. Perälä Anneli
puh. 050 542 4868
vj. Tanskanen Arja

j. Wilska Heidi
puh. 050 574 7350
vj. Nevalainen Heidi

j. Saarelainen Juha
vj. Wickström Pertti

 

ARVIOINTIKERTOMUKSET

Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017

Hyvinvointilautakunta vastaa hallinnonalansa päätöksenteosta, asioiden valmistelusta kunnanhallitukselle ja valtuustolle sekä niiden päätösten täytäntöön panosta. Hyvinvointilautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut. Lautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat on lueteltu kunnan hallintosäännössä.

Sähköpostia hvyinvointilautakunnan varsinaisille jäsenille: etunimi.sukunimi@juuka.fi ellei henkilön kohdalla lue muuta.


Esittelijä: Joona Leinonen
Esittelijä: Marja Kononen
Kh edustaja: Kukkamaaria Kokkonen


Puheenjohtaja: Sakari Timonen
p. 050 463 0371
vj. Båge Tommi

Varapuheenjohtaja: Pitkänen Tiina
tiina.pitkanen@siunsote.fi, p. 044 503 3074
vj. Kähkölä Hanna

j. Koivunen Kimmo
Piriläntie 34, 83900 Juuka
p. 045 189 2855
vj. Mauri Kukkonen

j. Hyykky Jari
Palomäentie 27, 83900 Juuka
p. 040 016 7260
vj. Toivanen Toivo

j. Kähkönen Päivi
paivi.kahkonen@siunsote.fi
Juhontie 19, 83900 Juuka
puh. 050 343 9979
vj. Tolvanen Renata

j. Vartiainen Tapio
p. 050 522 0337
vj. Korhonen Kari

j. Kortelainen Liisa
p. 045 120 3631
vj. Tanskanen Marja-Leena

j. Nevalainen Johanna
p. 044 998 6423
vj. Nevalainen Maria

j. Flogny Darja
vj. Ruokolainen Suvi

 

Kuntarakennelautakunta huolehtii rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvän lainsäädännön määräämistä viranomaistehtävistä, lupaviranomaisen tehtävistä ja maa-aineslain tarkoittamista lupaviranomaisen tehtävistä. Kuntarakennelautakunta vastaa hallinnonalansa päätöksenteosta, asioiden valmistelusta kunnanhallitukselle ja valtuustolle sekä niiden päätösten täytäntöön panosta.

Viranomaistehtävien ohella lautakunta vastaa rakentamisen ja ympäristönhoidon neuvonta- ja valistustehtävistä, vesiensuojeluun liittyvistä toimenpiteistä sekä avustaa ympäristöterveydenhuollon viranomaisia. Kuntarakennelautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat on lueteltu kunnan hallintosäännössä.

Sähköpostia kuntarakennelautakunnan varsinaisille jäsenille: etunimi.sukunimi@juuka.fi ellei henkilön kohdalla lue muuta.


Esittelijä: Jarmo Kallinen
Kh:n edustaja: Sakari Timonen


Puheenjohtaja: Koivuselkä Ari
Varapuheenjohtaja: Tuononen Jarkko

Jäsenet:

Brelo Tuomo
Suorannantie 54, 83900 Juuka
puh. 044 066 8378
(vj. Martikainen Arvi)

Hyykky Heidi
Palomäentie 27 B, 83900 Juuka
puh. 050 466 5041
(vj. Eskelinen Anne, anne.eskelinen@edu.juuka.fi)

Kallinen Katri
Jokelantie 225, 83900 Juuka, puh. 050 494 9718
(vj. Nevalainen Lahja)

Karttunen Aira
(vj. Aaltonen Iina)

Koivuselkä Ari
Polvelantie 288, 83900 Juuka
puh. 050 019 9907
(vj. Vattulainen Asko)

Meriläinen Eija
Vuokontie 703, 83900 Juuka
puh. 050 541 8951
(vj. Muttik-Nevalainen Liina)

Nevalainen Jari
Lehtokuja 3, 83900 Juuka, puh. 040 027 6139
(vj. Nevalainen Esko)

Tuononen Jarkko, jarkko.tuononen@edu.juuka.fi
Lonkaantie 9, 83900 Juuka
(vj. Nykänen Aimo)

Vuokkonen Viki
(vj. Tuononen Aarre)

Jäsenmäärä: 5, varajäseniä vähintään 5
Erityissäädökset: Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, kutsutaan järjestyksessä. Kaikkien äänestäjäryhmien edustus.

Puheenjohtaja: Lehikoinen Seppo
Varapuheenjohtaja: Nuutinen Rauni

j. Huisko Marja-Liisa
j. Martikainen Arvi
j. Nevalainen Jarmo

varajäsenet:

1. Saarelainen Juha
2. Porokka Anneli
3. Karttunen Aira
4. Tuononen Maria
5. Louhelainen Reima

 

Väliaikaiset vaalilautakunnan jäsenet, toimikausi 30.6.2021 saakka. Nimetty 15.3.2021 § 34.

1. Lauri Vaakanainen
2. Hannu Martikainen
3. Saara Pehkonen
4. Väinö Hyttinen
5. Aira Miettinen 

Sisältöjulkaisija

Aki Jäppinen

Hallintojohtaja, vs. talouspäällikkö
 040 104 2002
aki.jappinen@juuka.fi

Anneli Willman

Asianhallintasihteeri, kirjaamo
 040 104 2012
anneli.willman@juuka.fi

Toimielinten päätökset, linkki

Hallintosääntö linkki