Kuntarakennepalveluiden henkilökunta alasivu

Murupolku

Kuntarakennepalveluiden henkilökunta

Kuntarakennepalveluiden henkilökunta

Kuntarakennepalveluiden johtaja

Kuntarakennepalveluiden johtaja

 • Teknisen alueen hallinnollinen johtaminen
 • Kaavoitus
 • Tonttimyynti

Sisältöjulkaisija

Timo Möttönen

Kuntarakennepalveluiden johtaja
 040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi

Tilapalvelupäällikkö

Tilapalvelupäällikkö 

 • Kunnan omistamien rakennuskiinteistöjen ylläpidon hallinnointi- ja rakennuttamistehtävät
 • Kunnan konekeskuksen ylläpito- ja hallinnointitehtävät
 • Kadut ja kevyen liikenteen väylät
 • Puistot
 • Tori
 • Kunnan venerannat ja uimarannat
 • Ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitit
 • Vesihuoltolaitos: talousvesi ja jätevesi

Sisältöjulkaisija

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja 

 • Rakennuslupa-asiat
 • Ympäristöasiat
 • Tonttien ja katujen puut
 • Maa-ainesluvat
 • Osoiteasiat
 • Yksityistiet, neuvonta ja asetukset

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

Osastosihteeri Lupasihteeri

Osastosihteeri

 • Teknisen toimistotyöt
 • autolämmitys– ja venepaikat

 

Lupasihteeri

 • Rakennus-, ympäristö- ja maa-ainesluvat
 • kaavoitus ja tontit
 • osoitteet ja yksityistiet

Sisältöjulkaisija

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden henkilökunta

Sisältöjulkaisija

Satu Hyvärinen

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
 040 104 2416
satu.hyvarinen@juuka.fi

Susanna Pennanen

Kunnantalon kahvio ja siivous
 040 104 2417

Kirsi Huttunen

Toimitilahuoltaja, Poikolan koulu
 040 104 2420
kirsi.huttunen@juuka.fi

väli

 

 

Palautetta kuntaan

Päivystävä kiinteistönhoitaja

Päivystävä kiinteistönhoitaja 040 104 2777