Liikuntapaikkojen käyttäminen

Murupolku

Yleiset ohjeet liikuntapaikkojen käyttöön

Yleiset ohjeet liikuntapaikkojen käyttöön

Tältä sivustolta löydät yleiset ohjeet liikuntapaikkojen käyttöön. Alta löytyy asiakasohje tilavuokrista sekä puhtauspalveluiden ohje liikuntatilojen siisteyteen sekä käyttömaksut ja tilavuokrat.

Liikuntapaikkojen käyttö

Yleiset ohjeet

Liikuntatilojen ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan muuta kuin koulujen opetussuunnitelman- tai kunnan omaa liikuntapaikkoja koskevaa toimintaa.
Ulkopuolinen käyttö on yleensä arki-iltoina ja viikonvaihteessa tapahtuvaa käyttöä.

Tilankäyttöoikeutta haetaan erillisellä lomakkeella, jota on saatavana liikunta- ja kulttuurihallilta (Ismo Naakka) tai tämän sivun sivupalkista.
 

TILAT

Haettavia tiloja ovat liikunta-kulttuurihalli, vanha liikuntatalo, kuntosali, sauna sekä näyttämötilat ja lukion kahvio / keittiö. Koulujen keittiötilojen käytöstä on erikseen sovittava ruokahuollosta vastaavan henkilön kanssa.

Luokkatilojen käytöstä sovitaan erikseen koulun rehtorin/johtajan kanssa. Kaikissa tiloissa tulee noudattaa työsuojelusta ja väestönsuojelusta, palo- ja pelastustoiminnasta sekä kokoontumishuoneistoista annettuja määräyksiä.
Lisäksi on noudatettava järjestyssääntöjä.


Päätöksen varattavien tilojen osalta tekee vahtimestari Ismo Naakka.

Tilankäyttöä anonut ryhmä kysyy päätöksestä sovittuna aikana vahtimestarilta.

Vahtimestari työstää hyväksyttyjen hakemusten perusteella tilankäytöstä vuorolistat jotka ovat nähtävissä liikunta tilojen ilmoitustaululla.

LUOVUTUSPERIAATTEET

Luovutettaessa liikuntatiloja käyttöön noudatetaan seuraavaa järjestystä:

 1. Koulun toiminta

  Koulun omaan toimintaan luetaan kuuluvaksi alla luetellut toiminnat, joiden tilantarve hoidetaan koulun sisäisin järjestelyin:
  1. Koulun hallintoelinten toiminta, kunnan kouluhallintoelinten toiminta ja sivistystoimen järjestämät tilaisuudet.
  2. Koulun, luokan tai opettajan järjestämät tilaisuudet.
  3. Muut luokka- tai vanhempaintilaisuudet sekä muu kouluyhteistyötoiminta

   Nämä toiminnat oikeuttavat tarvittaessa peruuttamaan ulkopuoliselle käyttäjille myönnetyn säännöllisen käyttövuoron siten kuin kohdassa –Vuoron peruuttaminen määrätään.

    
 2. Kunnan toiminta

  Kunnan toimintaan kuuluu:
  1. Kunnan sisäisten elinten järjestämät tilaisuudet.
  2. Kansalaisopisto
  3. Juukalaisten urheiluseurojen toiminta
  4. Muut yhdistykset/vapaat liikuntaryhmät

 

Harjoitusvuoron pituus voi olla 1-1½ tuntia. Myönnetyn käyttöajan päättymisestä huolimatta saadaan sarjaottelu sekä tilaisuus, jota ei voida keskeyttää, suorittaa loppuun.

Vakiovuorot jaetaan seuraaviin kausiin:

 • Syyskausi: syys-joulukuu
 • Kevätkausi: tammi-toukokuu
 • Kesäaika: kesä-elokuu
 • Joulunaika: joulun ja loppiaisen välinen aika (22.12-6.1)

Liikuntatilojen käyttöaika

 • maanantai-perjantai klo. 16.00-21.00
 • lauantai klo. 9.00-17.00
 • sunnuntai tarpeen mukaan

Koulutilojen käyttöaika

 • maanantai-perjantai klo. 16.00-21.00
 • lauantaina klo. 9.00-17.00
 • sunnuntai tarpeen mukaan

Tilapäinen käyttö

Viikonvaihteessa järjestettävät tapahtumat (turnaukset, sarjaottelut, leirit….) ovat etusijalla harjoitus – ja kilpailuvuoroja myönnettäessä, tällöin kaikki muu toiminta (säännöllinen käyttö) peruuntuu. Kesäaikaan ajoittuvien yksittäisten tapahtumien tilapäiskäyttövuorojen hakeminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen kouluvuoden päättymistä koulujen lomien vuoksi.

Säännöllinen käyttöoikeus

Kauden kestävää (syys-ja kevätkausi) tilavuoroa haetaan elokuussa. Säännöllisen tilavuoron edellytyksenä on säännöllinen ja asianmukainen toiminta kyseisessä tilassa sekä riittävä henkilömäärä.

Kesäkauden tilavuorot anotaan vuosittain toukokussa.

Joulunaikaiset tilavuorot on anottava erikseen.

Hakemukset toimitetaan kunnan liikunta-kulttuurihallille.

Postiosoite: Poikolantie 1 83900 JUUKA
Käyntiosoite: Koulutie 13 83900 JUUKA

Tilapäinen käyttöoikeus

Pienet tilaisuudet (koskevat yhden kiinteistön tai tilan varaamista) Tilapäiskäyttöä varten on liikuntatilojen ja kaluston sekä ulkoliikuntapaikkojen käyttöoikeutta haettava vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Isot tilaisuudet (koskevat useamman kuin yhden kiinteistön tilan varaamista ja käyttöä)
Isojen tilaisuuksien osalta kiinteistöjen käyttöoikeutta haetaan kuukausi ennen tapahtumaa.

Koulujen tilojen ollessa kyseessä on lupa kysyttävä myös koulun rehtorilta/johtajalta.

Mikäli käyttäjä luopuu säännöllisestä käyttövuorostaan osin tai kokonaan, on peruutuksesta ilmoitettava välittömästi vahtimestarille.

Vuoro peruutetaan välittömästi, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta.
Mikäli myönnetty, säännöllinen käyttövuoro jää käyttämättä kaksi peräkkäistä kertaa, on vahtimestarilla oikeus peruuttaa käyttövuoro.

Vahtimestarilla on oikeus perua käyttövuoro mikäli kunnan tai koulun järjestämä tilaisuus yms. niin vaatii. Vahtimestari ilmoittaa asiasta käyttäjille.

Liikuntatiloissa käyttäjällä on oikeus käyttää liikuntatilan telineitä, mattoja ja peliverkkoja.
M
uiden välineiden käytöstä on sovittava vahtimestarin kanssa.
Koulun välineiden käytöstä on sovittava koulun rehtorin/johtajan sekä liikunnan- opettajien kanssa

 

Kiinteistölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheutetut vauriot korvaa käyttäjä. Vahingoista tehdään viipymättä ilmoitus vahtimestarille ja merkitään liikuntatilassa olevaan valvontalistaan. Aiheutetuista hälytyksistä ja niiden kustannuksista vastaa vahingon aiheuttaja.

Käyttäjän vastuuhenkilö

Jokaisella ryhmällä on oltava vastuullinen täysi-ikäinen henkilö, joka on itse paikalla harjoitusten aikana. Vahtimestarin päätöksestä myös alaikäinen ohjaaja voi toimia vastuuhenkilönä. Tällöin alaikäisen vastuuhenkilön huoltajan kanssa tehdään erillissopimus vastuusta ja vastuuhenkilönä toimimisesta.

Tilojen käyttäjän vastuuhenkilö huolehtii siitä, että käyttövuoron aikana vallitsee hyvä järjestys ja että tiloja ja välineitä käytetään asianmukaisesti. Kunkin käyttövuoron vastuuhenkilö näkyy vuorolistasta.

Jokaisen ryhmän osalta tehdään kirjallinen varaussopimus.

Valvonta 

Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja puuttua sanoin virheelliseksi havaitsemaansa toimintaan. Vahtimestari valvoo tiloja, ohjaa käyttäjiä ja toimii yhteistyössä käyttäjän vastuuhenkilön kanssa.

Ohjeisiin tulee perehtyä tarkasti.

Liikunta- ja koulutilojen tilapäiskäytöstä laskutetaan jälkikäteen.

Liikuntapalvelut, kuvanostot

Liikuntapaikkojen hakulomake

 

LIIKUNTAPAIKKOJEN HAKULOMAKKEET

Salivuorohakemukset voi toimittaa kunnantalon neuvontaan, Ismo Naakalle tai postitse Poikolantie 1, 83900 Juuka

Lomake: Liikunta-kulttuuritalo, kuntosali ja vanha liikuntatalo

Sisältöjulkaisija