Meluilmoitus

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta

Meluilmoitus on kevyempi versio ympäristöluvasta. Se tehdään esim. pienehköistä louhinta- ja murskaustöistä, yleisölennätyksistä, moottorikilpailuista ja erittäin meluisista toiminnoista.

Myös Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu tarkempia ohjeita meluun liittyen.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, täytettävä lomake