Metsätalous

Murupolku

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilat

Juuan kunta omistaa maa- ja metsäalueita n. 4 400 ha, joista

  • Kasvullisia metsämaita n. 3 700 ha, joista asemakaavoitettuja n. 400 ha

  • Peltoja n. 40 ha

  • Kitu-, joutomaita ja tiealueita n. 400 ha

  • Tontti- ja puistoalueita n. 250 ha

Metsätiloja hoidetaan 10-vuotisiin metsäsuunnitelmiin perustuen; tunnuslukuja suunnitelmakaudella vv. 2014-2023:

  • Metsien kasvu n. 16 000 m³/v

  • Hakkuut n. 12 000 m³/v

  • Tulot n. 400 000 €/v

Kunnan metsiä hoidetaan PEFC-sertifikaatin mukaisesti. Luontoarvot on kartoitettu uuden metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä vv. 2012-13. Metsäsuunnitelma on uusittu vuosille 2014-2023.

Peltoalueet ovat vuokrattuja maatalousyrittäjille.

Metsätilojen monikäyttöä:

Leirikeskus, ulkoilureitit, hiihtoladut, rantautumis- ja uimapaikat. Metsätiloille on kaavoitettu korkeatasoisia asuin- ja loma-asuntotontteja, joista ilmoitetaan kunnan tonttimyyntisivuilla.

Metsästys kunnan mailla

Metsästys kunnan mailla

Juuan kunta on vuokrannut metsästyskelpoiset maa-alueensa paikallisille ja vain rekisteröidyille metsästysseuroille pinta-alaperusteista vuosivuokraa vastaan. Tilojen vuokraus tapahtuu kullekin seuralle sen sijainnin sopivuuden perusteella. Seurat velvoitetaan myös suunnitelmalliseen riistanhoitoon ja metsästyksen valvontaan kunnan mailla. Pysyvää tai tilapäistä metsästysmahdollisuutta on haettava suoraan metsästysseuroilta.

Kunnan voimassaolevat metsästysvuokrat metsästyskaudella 2019 - 2020 ovat 0,25 €/ha(+alv 24%) pienriistanmetsästykseltä ja 0,36 €/ha (+alv 24%) hirven- ja suurpetojen metsästykseltä.

Mahdolliset muutokset vuokrasopimuksiin ja -alueisiin on haettava kunkin kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettavalla hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä hakijan nykyistä metsästysaluetta osoittava karttaliite.

 

Sisältöjulkaisija