Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottaa aterioita Juuan kunnan kouluihin, päiväkoteihin, Kolin kouluun, ryhmäperhepäivähoitoon ja Siun soten hoivakohteisiin sekä ateriapalveluja vanhuksille kotiin kuljetettuna. Vanhusten ateriapalvelun tarpeen arvioi Siun sote ja siitä voi tiedustella Siun soten palveluohjaajalta p. 013 330 6431 tai Seniorineuvonta Ankkurista p. 013 330 2890. Kotipalveluateriat Juuka, kevät 2021

Ruokaa valmistetaan kahdessa valmistuskeittiössä: keskuskeittiöllä Poikolassa sekä terveyskeskuksen yhteydessä olevassa keittiössä. Ruokalistat suunnittelemme vastaamaan ravitsemissuosituksia ja pyrimme huomioimaan juhlat, teemaviikot ja kausituotteet.

Kouluruokailu on koulun kasvatustoimintaa. Ravitsemuksellisten tarpeiden lisäksi ruokailun tavoitteena on sosiaalisten-, esteettisten-, ja kasvatuksellisten tarpeiden tyydyttäminen. Monipuolisesti lautaselle koottu ateria täyttää riittävän ravinnon saannin. Tarvittaessa on mahdollista saada opastusta ruoka-annoksen oikeaan keräilyyn. 

Ruokailussa huomioidaan myös terveydellisistä syistä erikoisruokavalioita käyttävät henkilöt.

Raaka-ainehankinnoissa pyrimme käyttämään mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Karjalaisia raaka-aineita ja tuotteita. Kaikki käyttämämme liha on kotimaista.  Kuulumme Pohjois-Karjalan hankintarenkaaseen, jonka kautta elintarvikkeiden kilpailutus tapahtuu.

Ruokapalveluista on mahdollista tilata tarjoilut kunnan tiloissa järjestettäviin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. Tiedustelut puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö p. 040 104 2416

Tilauslomake lomakkeen voi toimittaa sähköpostitse satu.hyvarinen @ juuka.fi

Keskuskeittiön laitteita