Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottaa aterioita Juuan kunnan kouluihin, päiväkoteihin, Kolin kouluun, ryhmäperhepäivähoitoon. 

Ruokaa valmistetaan yhdessä valmistuskeittiössä: keskuskeittiöllä Poikolassa. Ruokalistat suunnittelemme vastaamaan ravitsemissuosituksia ja pyrimme huomioimaan juhlat, teemaviikot ja kausituotteet.

Kouluruokailu on koulun kasvatustoimintaa. Ravitsemuksellisten tarpeiden lisäksi ruokailun tavoitteena on sosiaalisten-, esteettisten-, ja kasvatuksellisten tarpeiden tyydyttäminen. Monipuolisesti lautaselle koottu ateria täyttää riittävän ravinnon saannin. Tarvittaessa on mahdollista saada opastusta ruoka-annoksen oikeaan keräilyyn. 

Ruokailussa huomioidaan myös terveydellisistä syistä erikoisruokavalioita käyttävät henkilöt.

Raaka-ainehankinnoissa pyrimme käyttämään mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Karjalaisia raaka-aineita ja tuotteita. Kaikki käyttämämme liha on kotimaista.  Kuulumme Pohjois-Karjalan hankintarenkaaseen, jonka kautta elintarvikkeiden kilpailutus tapahtuu.

Ruokapalveluista on mahdollista tilata tarjoilut kunnan tiloissa järjestettäviin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. Tiedustelut puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö p. 040 104 2416

 

Keskuskeittiön laitteita

KuumaPeruna kuva