Toimielinten jäsenet, alasivun pääkuva

Murupolku

Lautakuntien jäsenet, koonti

Toimielinten jäsenet

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista laatimassaan kuntastrategiassa. Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa neljän vuoden välein toimitettavissa kuntavaaleissa. 

Valtuuston lisäksi kunnassa on lain mukaan oltava kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi valtuusto voi asettaa muita toimielimiä kuten lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja. 

Valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten yhteystiedot

Valtuutettujen ja lautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@luottamus.juuka.fi.
Muita yhteystietoja voidaan julkaista, mikäli luottamushenkilö on antanut siihen luvan. 

Valtuusto ja lautakunnat 2021-2025

Kunnanvaltuusto 2021-2025

puheenjohtaja Kirjavainen, Lassi, SDP
1. varapuheenjohtaja Halonen, Matti, KESK     
2. varapuheenjohtaja Laskar, Suvi, VIHR
 

Sähköpostia valtuutetuille: etunimi.sukunimi@luottamus.juuka.fi

 

Aaltonen, Iina                     SDP
p. 045 806 2366

Brelo, Tuomo                      PS
p. 044 066 8378
tuomo.brelo@gmail.com

Halonen, Matti                    KESK
p. 044 358 2082

Heikkinen, Marko               SDP
marko.heikkinen@juuka.fi

Hiltunen, Tero                  SDP
p. 050 371 5890
olli1.hiltunen@gmail.com

Hoppa, Jorma                    KESK

Iiskola, Kai                          KOK
Urhonpolku 5, 83900 Juuka
p. 040 556 3642
kai.iiskola@me.com

Kallinen, Katri                     KESK
p. 050 494 9718

Kirjavainen, Lassi               SDP
p. 040 772 8904
kirjavainen.lassi@gmail.com

Koivuselkä, Ari                   KESK
p. 050 019 9907

Laskar, Suvi                        VIHR

Martikainen, Arvi                PS

Martikainen, Eija                 KESK
p. 040 514 9359

Martikainen, Jonna             PS
Nunnanlahdentie 248 A, 83900 Juuka
p. 044 284 9415

Miettinen, Jari                     PS
p. 045 188 2108
lyhytukko@gmail.com

Pakarinen, Sami                 KESK
p. 050 539 2468
sami.pakarinen@kolinportti.com

Peura, Matti                        KESK
Vuokontie 1395, 83900 Juuka
p. 050 574 2464

Pitkänen, Tiina                    KESK

Ryynänen, Leo                   KD
p. 040 027 3251

Timonen, Sakari                 SDP

Vattulainen, Asko               KESK
Tuopanvaarantie 120 A, 83950 Ahmovaara
p. 050 586 8281
asko.vattulainen@gmail.com

Vepsäläinen, Jarmo           SDP
Alatie 21, 83900 Juuka
p. 050 092 1660

Väyrynen, Sinikka              SDP
Joki-Rantalantie 43, 83900 Juuka
p. 040 588 3778

Puheenjohtaja Ari Koivuselkä
1. varapj Sakari Timonen
2. varapj Jonna Martikainen

jäsen Kai Iiskola
jäsen Katri Kallinen
jäsen Matti Peura
jäsen Sinikka Väyrynen

Toimielinten päätökset, linkki

Hallintosääntö linkki