Toimielinten jäsenet, alasivun pääkuva

Murupolku

Lautakuntien jäsenet, koonti

Toimielinten jäsenet

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista laatimassaan kuntastrategiassa. Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa neljän vuoden välein toimitettavissa kuntavaaleissa. Eron uottamustoimesta voi saada pätevästä syystä. Valtuusto tai muu eron myöntävä viranomainen harkitsee, onko eronpyynnössä ilmoitettu syy pätevä, esimerkkinä paikkakunnalta muuttaminen.

Valtuuston lisäksi kunnassa on lain mukaan oltava kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi valtuusto voi asettaa muita toimielimiä kuten lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja. 

Valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@juuka.fi, ellei yhteystiedoissa ole mainintaa muusta sähköpostiosoiteesta.

1.8.2021 alkaen valtuutettujen sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@luottamus.juuka.fi.
 

Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021.


Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 16.8. pidettävässä valtuuston kokouksessa. 

Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. 

Toimielimen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on elokuussa 2021 valinnut uudet jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot. Vastaavalla tavalla luottamustoimet kuntayhtymissä jatkuvat siihen saakka, kunnes uudet henkilöt on valittu luottamustoimeen.

Valtuusto ja lautakunnat 2021-2025

Suomen Keskusta k.p.
Kallinen, Katri               
Halonen, Matti                  
Koivuselkä, Ari                  
Pakarinen, Sami                
Peura, Matti                       
Vattulainen, Asko              
Martikainen, Eija                
Hoppa, Jorma                   
Pitkänen, Tiina 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue                  
Kirjavainen, Lassi              
Timonen, Sakari                
Väyrynen, Sinikka             
Aaltonen, Iina                    
Vepsäläinen, Jarmo          
Heikkinen, Marko              
Hiltunen, Tero 

Suomen kristillisdemokraatit                   
Ryynänen, Leo

Kansallinen Kokoomus r.p.
Iiskola, Kai 

Vihreä liitto rp.                        
Laskar, Suvi 

Perussuomalaiset rp                     
Miettinen, Jari                    
Brelo, Tuomo                     
Martikainen, Jonna            
Martikainen, Arvi

Toimielinten päätökset, linkki

Hallintosääntö linkki